Wil je een groenestroomteller laten plaatsen?

Een groenestroomteller, ook wel een productiemeter genoemd, meet de opgewekte productie die moet geïnstalleerd worden bij:

 • Garanties van oorsprong:
  een garantie van oorsprong is een bewijsstuk waarmee je de herkomst van energie kan aantonen. Ze toont aan dat je 1 MWh (1.000 kWh) energie (elektriciteit, gas, warmte of koude) hebt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals waterkracht, windenergie, zonne-energie, biomassa, … of uit een kwalitatieve warmtekrachtkoppeling. De waarde van de garantie van oorsprong is erg afhankelijk van de marktvraag. In vergelijking met de certificatensteun is ze zeer laag (ca. 1 euro/MWh geïnjecteerde groene stroom). Enkel de elektriciteit die in het net geïnjecteerd wordt geeft recht op bruikbare garanties van oorsprong die verhandelbaar zijn. Energie die niet geïnjecteerd wordt, kan wel recht geven op “ter plaatse verbruikte garanties van oorsprong”, maar deze zijn niet verhandelbaar.
  Meer informatie hierover kan je terugvinden op onze website. Wanneer je hieraan wil deelnemen, moet je verplicht een groenestroomteller door Fluvius laten plaatsen.
 • Call groene stroom:
  via de ‘Call groene stroom’ van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) kunnen investeerders in nieuwe zonnepanelen (met omvormervermogen van 25kW t.e.m. 5MW) en nieuwe windturbines op land (turbinevermogen van 10kW t.e.m. 300kW) een subsidie krijgen. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.
 • Warmtekrachtcertificaten:
  eigenaars van kwalitatieve warmtekrachtkoppelingen met meer dan 10 kW elektrisch vermogen, kunnen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) WKK-certificaten (WKC) krijgen voor hun primair bespaarde energie ten opzichte van de gescheiden opwekking van warmte en elektriciteit. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de Vlaamse overheid.
 • Flexibiliteit:
  wanneer je met een productie-installatie flexibiliteit aanbiedt via een Dienstverlener van Flexibiliteit, kan het in bepaalde gevallen nuttig of nodig zijn een afzonderlijke groenestroomteller voor de productie-installatie te voorzien. Of zo’n meter nodig is, en aan welke voorwaarden deze moet voldoen, kan je het best navragen bij je Dienstverlener van Flexibiliteit. Meer informatie kan je terugvinden op de website van de VREG.

Bovendien is het in onderstaande gevallen verplicht een groenestroomteller te laten plaatsen voor rapportering naar VEKA:

 • Een warmtekrachtinstallatie met een totaal nominaal vermogen hoger dan 50 kW
 • Een hernieuwbare energie-installatie met een totaal nominaal vermogen hoger dan 50 kW én waarbij warmte
 • wordt geproduceerd
 • Een zelfopwekkingsinstallatie groter dan 1000 kW

Je hebt de keuze om een productiemeter te laten plaatsen door Fluvius of om deze zelf te laten installeren, ook wanneer er geen (regelgevende) verplichting is. Je vindt de drie specifieke keuzemogelijkheden hieronder. Aangezien deze keuze belangrijk is om een correcte offerte op te maken, vragen we om jouw keuze door te geven in het opmerkingenveld bij je aanvraag. Zo kunnen we een vlotte uitvoering garanderen.

 • Ik wil dat Fluvius een groenestroomteller plaatst.
 • Ik zorg zelf voor de groenestroomteller en verzorg ook zelf de nodige rapporteringen.
 • Ik plaats geen groenestroomteller, mijn installatie is niet onderhevig aan rapporteringverplichting.