Energiedelen met je digitale meter

Energiedelen met je digitale meter

Heb je een digitale meter en wek je je eigen energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen? Dan kan je vanaf 2022 je energie uitwisselen met andere afnemers, zoals je familie, vrienden of buren. Zo kan je – met het oog op de energietransitie – een actievere rol spelen op de energiemarkt en je opgewekte energie optimaal verdelen en benutten.

Haal meer uit je zelfopgewekte energie

Almaar meer mensen wekken zelf energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Jij ook? Dan heb je vast al gemerkt dat je soms meer energie opwekt dan je verbruikt. Omdat het zonde zou zijn om die energieoverschotten verloren te laten gaan, kan je ze verkopen aan je energieleverancier via een terugleververgoeding. Met energiedelen kan je je energie echter nog efficiënter verdelen door verschillende vormen van energie-uitwisseling.

Al wat je daarvoor nodig hebt, is een digitale meter. In tegenstelling tot de oude, analoge meter, meet en registreert die per kwartier hoeveel energie je van het net afneemt en erop injecteert. Op basis van die waarden krijg je een heel correcte en gedetailleerde eindfactuur.

Meer weten over de digitale meter? Neem hier een kijkje.

Op welke manieren kan je energiedelen of -verkopen?

Energiedelen in één gebouw

Voortaan kan je met de andere bewoners van je gebouw samen investeren in zonnepanelen op het dak. De opbrengst ervan verdeel je onder alle bewoners via ‘energiedelen in één gebouw’.

Meer info over energiedelen in één gebouw?

Energiedelen met jezelf

Geniet via ‘energiedelen met jezelf’ ook in je buitenverblijf van de energie die je thuis produceert of omgekeerd. Door energie te delen tussen twee of meer eigen toegangspunten (EAN’s), rendeert je duurzame investering op verschillende adressen.

Meer info over energiedelen met jezelf?

Persoon-aan-persoonverkoop

In plaats van je energie kosteloos uit te wisselen via energiedelen, kan je je overschotten verkopen aan andere actieve afnemers tegen een bepaalde vergoeding.

Meer info over persoon-aan-persoonverkoop?

Meervoudige persoon-aan-persoonverkoop

In plaats van je energie kosteloos uit te wisselen via energiedelen, kunnen verschillende injecterende energiedelers hun overschotten verkopen aan één (grote) afnemende partij. Die kan in ruil daarvoor een vergoeding geven.

Meer info over meervoudige persoon-aan-persoonverkoop?

Energiegemeenschap van burgers

Actieve afnemers, lokale overheden en ondernemingen kunnen zich verenigen in een energiegemeenschap van burgers. Daarbij wissel je onderling energie uit of investeer je samen in duurzame energie zoals met een (wijk-)batterij, een laadpunt voor elektrische voertuigen, …

Meer info over energiegemeenschap van burgers?

Hernieuwbare energiegemeenschap

Actieve afnemers, lokale overheden en KMO’s kunnen zich verenigen in een hernieuwbare energiegemeenschap om collectief energie uit te wisselen.

Meer info over hernieuwbare energiegemeenschap?

Hoewel iedere vorm uniek is, is er toch één rode draad: de digitale meter.

"Met een digitale meter kunnen we heel nauwkeurig nagaan wanneer iemand energie in het net injecteert of ervan afneemt. Die gegevens zijn onmisbaar voor de verrekeningen die gepaard gaan met energiedelen." aldus Eva Sellekaerts, Expert databeheer

Kies je verdeelsleutel

De beheerder van de energiegroep of -gemeenschap kiest de manier waarop de opgewerkte energie onder de ontvangers wordt verdeeld (of verkocht). Dat heet een verdeelsleutel.

Dit geldt voor: 

  • energiedelen met jezelf, als de energie gedeeld wordt over verschillende gebouwen
  • energiedelen (of verkopen) binnen een appartementsgebouw

energiedelen binnen een energiegemeenschap met verschillende deelnemers

Je hebt daarbij de keuze uit een vaste, relatieve of optimale verdeelsleutel. 

De vaste verdeelsleutel

Bij een vaste verdeelsleutel wordt de injectie per kwartier verdeeld volgens de verdeelsleutels. Is de afname van één of meer ontvangers onvoldoende, dan gaat de injectie terug naar de energiedeler(s).

De relatieve verdeelsleutel

Bij een relatieve verdeelsleutel ligt de verdeelsleutel vast. Die kan echter (proportioneel) worden aangepast als er in één iteratie een verbetering kan worden doorgevoerd.

De optimale verdeelsleutel

Bij een optimale verdeelsleutel wordt er niet één keer verdeeld, maar blijft er verdeeld worden tot de injectie optimaal is opgebruikt over alle beschikbare afnemers in een bepaald kwartier. Hierbij wordt altijd vertrokken van de verdeelsleutel.

Meer info over de verdeelsleutels? Neem hier een kijkje en bekijk zeker het filmpje.

Geef voorrang aan zelfverbruik

Hoewel energiedelen een efficiënte oplossing biedt voor je energieoverschotten, blijft het voordeliger om die overschotten zo veel mogelijk te vermijden en je energie zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat kost immers niets, terwijl dat bij energiedelen niet het geval is.

Hoewel je als ontvanger bij energiedelen een financieel voordeel geniet (je krijgt je energie in plaats van die te moeten aankopen), betaal je wel nog de netkosten voor je afgenomen energie. Als energiedeler zullen je kosten zelfs stijgen, omdat je je energie gratis deelt en daarvoor geen terugleververgoeding ontvangt van je leverancier.

Bij energieverkoop ontvang je wel een vergoeding, maar dan van de ontvanger(s). Hoeveel die vergoeding bedraagt, bepaal je helemaal zelf. Fluvius komt hier niet tussen. Wij berekenen enkel hoeveel energie de partijen onderling uitwisselen met behulp van de digitale meter.

Hoe start je met energiedelen en verkopen?

Stap 1

  • Stel je energiedeelgroep samen. Kies met wie je aan energiedelen of verkopen wil doen. Goed nieuws! Je hoeft niet aangesloten te zijn bij dezelfde energieleverancier. Elke deelnemer moet wel een digitale meter in huis hebben.

Stap 2

  • Laat een digitale meter plaatsen (mocht dat nog niet gebeurd zijn), neem contact op met je energieleverancier en vraag meetregime 3 aan. Dat is nodig om per kwartier aan energiedelen te kunnen doen.

Stap 3

Stap 4

  • Alle deelnemers van de energiedeelgroep geven hun toestemming via mijn.fluvius.be om de energiedeelgroep te activeren.

Alles in orde! Je kan starten met energiedelen.

Meer weten over energiedelen? Neem een kijkje op onze website.

Gerelateerde artikels