Energiedelen met je digitale meter

Energiedelen met je digitale meter

Haal alles uit je zelfopgewekte energie

Heb je een digitale meter en wek je je eigen energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen? Dan kan je vanaf 2022 je energie uitwisselen met andere afnemers, zoals je familie, vrienden of buren. Zo kan je – met het oog op de energietransitie – een actievere rol spelen op de energiemarkt en je opgewekte energie optimaal verdelen en benutten.

Je opgewekte energie uitwisselen...
Steeds meer mensen wekken zelf energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Jij ook? Dan heb je vast al gemerkt dat je soms meer energie opwekt dan je verbruikt. Zo ontstaat een energieoverschot. Omdat het zonde zou zijn om die extra energie kwijt te raken, kon je ze vóór 2022 al opnieuw verkopen aan je energieleverancier via een terugleververgoeding.

Nu zijn er nieuwe mogelijkheden: vanaf 2022 en 2023 kan je ook op andere manieren je energie efficiënter verdelen en je energieoverschot beter benutten. Dit kan door verschillende vormen van energie-uitwisseling.

...met je digitale meter!
Let op, je kan je energie alleen uitwisselen als je een digitale meter hebt. Die meet en registreert je verbruik per kwartier. In tegenstelling tot een analoge meter, vertelt je digitale meter heel precies – in intervallen van telkens een kwartier – hoeveel energie je in het net injecteert of van het net afneemt. Zo krijg je later een correcte factuur in de bus, gebaseerd op die kwartierwaarden.
 

Wat is dat nu juist, energiedelen?

Wie energie opwekt – bijvoorbeeld met zonnepanelen – kan voortaan die energie:

  • ofwel zelf gebruiken
  • ofwel verkopen aan zijn energieleverancier
  • ofwel direct uitwisselen met anderen

Dat laatste is dus nieuw: energie die je zelf opwekt en in het net injecteert, kan je delen met of verkopen aan andere actieve afnemers (personen die ook een actieve rol willen spelen op de energiemarkt).
 

Belangrijk: geef voorrang aan zelfverbruik

Zelfverbruik houdt in dat je de energie die je opwekt onmiddellijk verbruikt, zonder ze terug in het net te injecteren. Hoewel energiedelen een efficiënte oplossing is om je energieoverschot te benutten, blijft het voordeliger om eerst je energie zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Dat kost immers niets. 

Bij energiedelen is er voor de ontvanger een financieel voordeel: hij ziet de energiekost dalen op zijn energiefactuur, omdat hij zijn energie heeft gekregen in plaats van aangekocht. De netkosten blijven voor de ontvanger wel hetzelfde voor de energie die hij van het net afneemt of in dit geval via energiedelen ontvangt. Bij de energiedeler zal wel de energiekost stijgen, omdat hij zijn energie gratis deelt en voor die energie geen terugleververgoeding ontvangt van zijn energieleverancier. 

Bij energieverkoop kan je wel een vergoeding vragen aan de ontvanger. De verkoper en ontvanger bepalen onderling het bedrag voor de verkoop. Fluvius komt hier niet tussen.

De rol van Fluvius bij energiedelen en verkoop is om de uitgewisselde energie tussen de partijen te berekenen en te communiceren en dit met hulp van de digitale meter.

Concreet: hoe wissel je energie uit?

In de loop van 2022 en 2023 krijg je nieuwe mogelijkheden om je energie uit te wisselen:

  • Energiedelen in één gebouw – vanaf januari 2022

Voortaan kan je samen met de andere bewoners in je gebouw collectief investeren in zonne-energie op het dak en de opbrengst van je gemeenschappelijke zonnepanelen delen onder alle bewoners.

Meer info over energiedelen in één gebouw?

  • Energiedelen tussen gebouwen van dezelfde netgebruiker – vanaf zomer 2022

Vanaf de zomer van 2022 kan je energiedelen tussen twee of meerdere toegangspunten – injectie- of afnamepunten – die je bezit of beheert. Zo kan je bijvoorbeeld de restinjectie van je zonnepanelen in het binnenland overhevelen naar je buitenverblijf aan zee om je factuur daar ook te verlagen.

Meer info over energiedelen tussen gebouwen van dezelfde netgebruiker? 

  • Persoon-aan-persoon- of peer-to-peerverkoop – vanaf zomer 2022

In plaats van je energie kosteloos uit te wisselen via energiedelen, kan je je overschot vanaf de zomer van 2022 ook verkopen aan andere actieve afnemers tegen een bepaalde vergoeding.

Meer info over persoon-aan-persoon- of peer-to-peerverkoop? 

  • Energiegemeenschappen – vanaf 2023

Vanaf 2023 kunnen actieve afnemers, overheden en kmo’s zich verenigen in energiegemeenschappen om collectief hun energie uit te wisselen.

Meer info over energiegemeenschappen? 

Hoewel iedere vorm uniek is, is er toch één rode draad: de digitale meter.
 

"Met een digitale meter kunnen we heel nauwkeurig nagaan wanneer iemand energie in het net injecteert of energie afneemt. Die gegevens zijn onmisbaar voor de verrekeningen die gepaard gaan met energiedelen".

Aldus Eva Sellekaerts, Expert databeheer 

Wat levert energie-uitwisseling nu precies op?

Energiedelen en -verkoop zijn vooral belangrijk als je wil overstappen naar duurzaam, slim en zuinig energiegebruik: de energietransitie. Dankzij de digitale meter krijg je meer inzicht in je energieverbruik en kan je je energie efficiënter verdelen en optimaal benutten.

Naast het engagement om bij te dragen aan de energietransitie, heeft energie-uitwisseling ook een aantal indirecte financiële voordelen. Zo kunnen deelnemers bijvoorbeeld samen investeren in een zonnepaneleninstallatie om de individuele kosten drastisch te verlagen.

Wat je beweegreden ook is, de digitale meter is zonder twijfel de energietool van de toekomst!
 

Zoek je nog meer informatie over de digitale meter? Je leest er alles over op onze website.

Eva Sellekaerts, expert databeheer
Eva Sellekaerts
22 feb 2022