Campagne 'Mee met de stroom': spring bewuster om met energie

Campagne 'Mee met de stroom'

Toekomstgericht met je energie omgaan: dat is het uitgangspunt van ‘Mee met de stroom’. Met die gloednieuwe informatiecampagne willen Fluvius en de Vlaamse overheid het bewustzijn vergroten rond de energietransitie in Vlaanderen. Wat houdt die transitie precies in? En wat kan jij vandaag doen om je energiegebruik bewust aan te pakken? Breng mee de stroom in beweging.

Door energietransitie samen richting een klimaatneutraal Europa

Tegen 2050 wil Europa klimaatneutraal en broeikasgasvrij zijn. Dat kan door af te stappen van alle fossiele brandstoffen – stookolie, aardgas, benzine en diesel. Maar er bestaan nog tal van manieren om bewuster met ons energiegebruik om te springen en het verschil te maken voor morgen.

Die broodnodige overgang van onze huidige manier van energie gebruiken naar een toekomstgerichte aanpak noemen we de energietransitie. Die is cruciaal om de wereldwijde klimaatopwarming een halt toe te roepen en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig te stellen.

Een gloednieuwe informatiecampagne 'Mee met de stroom'

Met ‘Mee met de stroom’ willen we je vanuit de Vlaamse overheid en Fluvius informeren hoe jij kan bijdragen aan de energietransitie. Bovendien krijgt de campagne ook de steun van een uitgebreid netwerk van partners, zoals de lokale besturen, de energieleveranciers, Test Aankoop en Bond Beter Leefmilieu.

De nieuwe campagne sluit nauw aan bij de doelstellingen uit het Vlaams Energie- en Klimaatplan en bij onze ambities om innovatie te ondersteunen en samenwerking te stimuleren. ‘Mee met de stroom’ steunt in het bijzonder op drie belangrijke pijlers:

  • zuinig met energie omgaan,
  • je energiegebruik slim regelen,
  • meer inzetten op groene energie.

Die drie pijlers keren ook terug in de campagneslogan ‘zuiniger, slimmer en groener’. Ze vormen de leidraad om je eerst wegwijs te maken in allerlei aspecten van de energietransitie – van het grondig isoleren van je woning tot een efficiënt gebruik van zelf opgewekte zonne-energie – en je vervolgens aan te zetten tot concrete actie.

Fluvius begeleidt je bij jouw energietransitie met informatie, advies en ondersteuning. We vertellen je bijvoorbeeld hoe je je woning duurzaam kan BENOveren en geven tips om efficiënt om te springen met je energie. Als we samen ons energiegebruik zuiniger, slimmer en groener aanpakken, staan we alweer een stap dichter bij een klimaatneutrale toekomst.

Breng mee de stroom in beweging!

Surf naar onze campagnewebsite www.meemetdestroom.be en ontdek hoe jij samen met ons en onze partners het verschil kan maken.

Gerelateerde artikels