Hoe werkt energiedelen?

Als je graag energie wil delen of ontvangen, moet je eerst en vooral deel uitmaken van een energiedeelgroep. De enige voorwaarden daarvoor zijn dat je beschikt over een digitale meter met een meetregime 3 en een elektriciteitsaansluiting.

Het overschot aan groene energie die de energiedeler in het netwerk injecteert wordt elk kwartier automatisch gedeeld met de deelnemers aan die energiedeelgroep.

Een verdeelsleutel is nodig in volgende gevallen:

  • energiedelen met jezelf als er over verschillende gebouwen energie gedeeld wordt
  • energiedelen (of verkopen) binnen een appartementsgebouw
  • energiedelen binnen een energiegemeenschap met verschillende deelnemers

Verdeelsleutels

Een verdeelsleutel bij energiedelen verwijst naar de methode waarbij de beschikbare hoeveelheid zelf opgewekte energie wordt verdeeld tussen verschillende deelnemers op basis van een bepaalde verdeelsleutel. Deze sleutel kan worden gebruikt om de verdeling van energie aan te passen op basis van specifieke criteria of afspraken tussen de deelnemers.

De beheerder van de energiedeelgroep kiest een verdeelsleutel als er energie gedeeld (of verkocht) wordt tussen verschillende deelnemers (twee of meer ontvangende partijen). Er wordt een verdeelsleutel gekozen die zal gebruikt worden voor de verschillende deelnemers die energie kunnen ontvangen.

De beheerder van de energiedeelgroep moet verschillende factoren overwegen bij het kiezen van een geschikte verdeelsleutel. Enkele van deze overwegingen zijn het vermogen van de installaties van elke deelnemer, het aantal deelnemers, de totale opbrengst van de zelf opgewekte energie, de financiële bijdragen van de deelnemers, of andere relevante criteria.

Er zijn verschillende typen verdeelsleutels die kunnen worden gebruikt, afhankelijk van de afspraken en doelstellingen van de energiedeelgroep. De beheerder kan kiezen tussen een vaste verdeelsleutel, een relatieve verdeelsleutel of een optimale verdeelsleutel om te bepalen hoe de energie tussen de verschillende partijen wordt gedeeld. 
 

Zodra een verdeelsleutel is gekozen, moeten de afspraken worden gedocumenteerd en gecommuniceerd naar alle deelnemers. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorkomt misverstanden over de verdeling van de zelf opgewekte energie.

Vaste verdeelsleutel

Het proces waarbij de beschikbare injectie van zelf opgewekte energie wordt verdeeld onder de deelnemers, zodat elk kwartier een vast percentage wordt toegewezen aan elke deelnemer, kan als volgt worden beschreven:

  1. Beschikbare injectie: de beschikbare hoeveelheid zelf opgewekte energie die je injecteert (bijvoorbeeld door zonnepanelen of windmolen) wordt gemeten door de digitale meter. Dit is de totale hoeveelheid energie die beschikbaar is om te delen met andere deelnemers.
  2. Vast percentage: er wordt een vast percentage vastgesteld dat elke deelnemer zal ontvangen van de beschikbare injectie. Dit percentage kan vooraf worden afgesproken en kan gelijk zijn voor alle deelnemers of verschillen op basis van specifieke afspraken.
  3. Verdeling per kwartier: gedurende elk kwartier wordt de beschikbare injectie verdeeld over alle deelnemers volgens het vooraf afgesproken percentage. Dit betekent dat elke deelnemer een deel van de zelf opgewekte energie ontvangt op basis van hun toegewezen percentage.

Relatieve verdeelsleutel

Dit werkt helemaal volgens hetzelfde principe als de vaste verdeelsleutel, behalve dan dat er één extra ronde wordt gebruikt om het energiedelen te regelen. Het overschot aan gebruikte stroom wordt dan (proportioneel) gedeeld met de andere partijen die nog niet alle energie hebben verbruikt zodat alle stroom optimaal wordt verdeeld tijdens dat bepaalde kwartier.

Optimale verdeelsleutel

Bij een optimale verdeelsleutel wordt er niet één keer verdeeld, maar blijft er verdeeld worden tot de injectie optimaal is opgebruikt over alle beschikbare afnemers in een bepaald kwartier. Hierbij wordt altijd vertrokken van de afgesproken verdeelsleutel.

Het voorbeeld in dit filmpje verduidelijkt hoe die verdeelsleutels in de praktijk werken.