Waarom zonnepanelen?

Slimme investering

Zonnepanelen installeren is geen kost, maar een investering. Want met het bedrag dat je bespaart op je energiefactuur, verdien je je zonnepanelen op 8 tot 10 jaar terug. Vanaf dan betaal je gemiddeld 750 euro per jaar minder voor elektriciteit dan gezinnen zonder zonne-installatie

Installaties met een maximaal AC-vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW hebben recht op een meetinstallatie die het mogelijk maakt om de geproduceerde elektriciteit in mindering te brengen van de afname. Dit gebeurt door de plaatsing van een terugdraaiende teller. Door die terugdraaiende teller kan de elektriciteitsfactuur op het einde van het jaar 0 zijn

Meerwaarde voor je huis

De vastgoedprijzen voor huizen met een geïsoleerd dak en zonnepanelen liggen beduidend hoger dan voor panden zonder zonne-installatie. Potentiële kopers zijn dus duidelijk bereid om een meerprijs te betalen voor een woning die al energie-efficiënt is.

Groene energie

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen is de zon een onuitputtelijke energiebron. Bovendien zijn zonnepanelen al voor 90% recycleerbaar. Door over te schakelen op zonne-energie, werk je dus actief mee aan een schonere wereld met minder CO2-uitstoot en (kern)afval.

Minder afhankelijk van leveranciers

Vaak beschikken gezinnen over voldoende zonnepanelen om in hun huishoudelijk verbruik te voorzien. Enkel wanneer ze meer verbruiken dan hun installatie opwekt, moeten ze nog stroom aankopen bij hun leverancier.

Nieuwbouw voldoet aan de energievoorwaarden

Sinds 2006 moeten nieuwbouwwoningen in Vlaanderen voldoen aan de ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’-norm, kortweg de EPB-norm. Sinds maart 2017 stelt die norm dat nieuwe woningen jaarlijks ≥ 15 kWh/m² hernieuwbare energie moeten opwekken. Dit kan op verschillende manieren, maar het plaatsen van zonnepanelen is veruit het goedkoopst en eenvoudigst.