Groenestroomcertificaten en EPB

Tot 31/12/2018 kreeg men voor een PV-installatie helemaal geen GSC wanneer deze installatie werd gebruikt om te voldoen aan de wettelijke eis van het minimumaandeel hernieuwbare energie in de EPB (EnergiePrestatie en Binnenklimaat).

Voor dossiers waarvoor de EPB-aangifte ingediend wordt vanaf 1 januari 2019, waarbij een nieuwe PV-installatie groter dan 10 kVA wordt geplaatst, worden wel GSC toegekend voor de hoeveelheid elektriciteit die de PV installatie produceert bovenop de hoeveelheid die nodig is om aan de verplichting van het minimumaandeel hernieuwbare energie te voldoen.

Deze wijziging geldt ook voor bestaande PV-installaties die certificaatgerechtigd zijn en die naar een nieuw gebouw verplaatst worden om daar te voldoen aan de EPB-verplichting. Ook zij behouden het recht op GSC voor de hoeveelheid elektriciteit die de PV-installatie produceert bovenop de hoeveelheid die nodig is om aan de hernieuwbare energie-verplichting te voldoen. Let wel, de indieningsdatum van de EPB-aangifte moet na 1/1/2019 liggen om hiervoor in aanmerking te komen.

Wil je als klant of installateur een PV-installatie aanmelden die aan de bovenstaande voorwaarden voldoet? epb [at] fluvius [dot] be (Neem dan zeker eerst contact met ons op) vóórdat je de installatie online aanmeldt.
Zo voorkom je mogelijke problemen achteraf.