Zonnepanelen

Waarom kiezen voor zonnepanelen? ^Terug naar boven

Slimme investering

Zonnepanelen installeren is geen kost, maar een investering. Want met het bedrag dat je bespaart op je energiefactuur, verdien je je zonnepanelen op 8 tot 10 jaar terug. Vanaf dan betaal je gemiddeld 750 euro per jaar minder voor elektriciteit dan gezinnen zonder zonne-installatie. 

Meerwaarde voor je huis

De vastgoedprijzen voor huizen met een geïsoleerd dak en zonnepanelen liggen beduidend hoger dan voor panden zonder zonne-installatie. Potentiële kopers zijn dus duidelijk bereid om een meerprijs te betalen voor een woning die al energie-efficiënt is.

Groene energie

In tegenstelling tot fossiele brandstoffen is de zon een onuitputtelijke energiebron. Bovendien zijn zonnepanelen al voor 90% recycleerbaar. Door over te schakelen op zonne-energie, werk je dus actief mee aan een schonere wereld met minder CO2-uitstoot en (kern)afval.

Minder afhankelijk van leveranciers

Vaak beschikken gezinnen over voldoende zonnepanelen om in hun huishoudelijk verbruik te voorzien. Enkel wanneer ze meer verbruiken dan hun installatie opwekt, moeten ze nog stroom aankopen bij hun leverancier.

Nieuwbouw voldoet aan de energievoorwaarden

Sinds 2006 moeten nieuwbouwwoningen in Vlaanderen voldoen aan de ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat’-norm, kortweg de EPB-norm. Sinds maart 2017 stelt die norm dat nieuwe woningen jaarlijks ≥ 15 kWh/m² hernieuwbare energie moeten opwekken. Dit kan op verschillende manieren, maar het plaatsen van zonnepanelen is veruit het goedkoopst en eenvoudigst.

Hoe begin je eraan? ^Terug naar boven

Overtuigd van de voordelen die zonnepanelen kunnen bieden? Dan kan je best volgende stappen ondernemen:

STAP 1: Informeer je

Stap 1 bij het installeren van zonnepanelen: informeer je

Is je dak in goede conditie en voldoende geïsoleerd, dan kan je via de Zonnekaart makkelijk nakijken of je dak ook geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor gebouwen met een goede score berekent de Zonnekaart bovendien automatisch wat zonnepanelen en een zonneboiler op het dak kunnen kosten en vooral wat ze kunnen opbrengen.

Hou voor maximaal rendement rekening met de oriëntatie en de hellingsgraad van de zonnepanelen, en vermijd beschaduwing. Schaduw van (toekomstige) gebouwen, (groeiende) bomen en schoorstenen verminderen de opbrengst van je zonnepanelen. Voor een optimaal rendement moeten de panelen tussen het zuidoosten en zuidwesten gericht zijn, onder een hoek van 15° tot 50°.

Via onderstaande link kan je makkelijk checken of jouw dak geschikt is voor zonnepanelen of een zonneboiler.

Bepaal samen met je installateur wat voor jou het geschikte vermogen is van de installatie afhankelijk van je verbruik en je energienoden.De installatie moet voldoen aan de technische bepalingen van Synergrid en afhankelijk van het maximaal AC-vermogen van de omvormer zijn andere richtlijnen en regels van toepassing:

  • Monofasig mag je maximaal 5 kVA AC-omvormervermogen aansluiten
  • Meerfasig mag je maximaal 10 kVA AC-omvormervermogen aansluiten (met een maximale spreiding over de verschillende fasen, met een maximale onbalans van 5 kVA per fase)

Voor installaties met een maximaal AC-vermogen groter dan 10kVA dien je een aansluitingsaanvraag in waarbij een netstudie uitgevoerd zal worden om te bepalen of jouw lokale productie op het distributienet kan worden aangesloten.

Kies de juiste installateur

Stap 2 bij het installeren van zonnepanelen: zoek een installateur of doe het zelf.

Via www.energiesparen.be/installateur kan je een installateur in jouw buurt zoeken.

Het is trouwens niet vereist om met een geregistreerd installateur te werken: ook als je zelf je zonnepanelen plaatst, heb je recht op groenestroomcertificaten.

Laat je installatie keuren

Voor je de zonnepanelen in gebruik neemt, dien je de installatie te laten keuren volgens het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties, kortweg AREI. Meer informatie over de AREI-keuring vind je op de website van VREG, de Vlaamse regulator van de energiemarkt. Je installateur kan je doorverwijzen naar een erkend keuringsorganisme of je kan de lijst met erkende keuringsorganismen raadplegen.

Meld je zonnepanelen aan

Stap 4 bij zonnepanelen: ze aanmelden via de website van Fluvius

Om het net goed te kunnen beheren, moet Fluvius weten op welke punten energie uit zonnepanelen in het netwerk wordt geïnjecteerd. Daarom ben je verplicht je zonnepanelen aan te melden binnen de 45 dagen na de AREI-keuring. Doe je dat niet, dan kan jou de toegang tot het distributienet worden ontzegd.

Heb je zonnepanelen met een vermogen boven de 10 kVA? Ook dan moet je je zonnepanelen aanmelden via onderstaande link. Zodra je dat gedaan hebt, neemt onze bevoegde dienst contact met je op voor het uitvoeren van een netstudie.

Klik hier voor de checklist met alle documenten die je nodig hebt om snel je zonnepanelen te kunnen melden

Weet dat de installateur van jouw zonnepanelen wettelijk verplicht is de installatie te melden. Lees meer over deze wettelijke meldingsplicht voor installateurs

Geniet van je opbrengst

Stap 5 bij zonnepanelen: genieten van je opbrengst

Wat brengt het op? ^Terug naar boven

Installaties met een maximaal AC-vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kW hebben recht op een meetinstallatie die het mogelijk maakt om de geproduceerde elektriciteit in mindering te brengen van de afname. Dit gebeurt door de plaatsing van een terugdraaiende teller. Door die terugdraaiende teller kan de elektriciteitsfactuur op het einde van het jaar 0 zijn

Je rendement verhogen?

Voor elke kWh elektriciteit die je overdag in het stroomnet injecteert, wordt de dagteller op je elektriciteitsmeter teruggedraaid. De nachtteller dan weer niet, want zonnepanelen wekken ’s nachts geen elektriciteit op. Daarom kan het een oplossing zijn om over te schakelen van dag/nachttarief naar normaal tarief. 

Bij een klant met zonnepanelen en een dag/nachtmeter zal de nachtmeter in het weekend terugdraaien aangezien de klanten in het weekend kunnen genieten van het mogelijks goedkoper nachttarief. Dat houdt in dat de injectie van zonnepanelen in het weekend zal geregistreerd worden op de nachtteller.

Alles over groenestroomcertificaten ^Terug naar boven

Om het gebruik van zonne-energie te stimuleren, heeft de Vlaamse overheid in 2006 een systeem bedacht. Voor elke 1 000 kWh die je met zonnepanelen opwekt, ontvang je een groenestroomcertificaat. Voor elk certificaat ontvang je een bedrag in euro. De hoogte van dat bedrag hangt af van het jaar waarop je je zonne-installatie in gebruik nam. 

Per hoeveelheid opgewekte elektriciteit krijg je een groenestroomcertificaat. Dat is een virtueel certificaat dat bewaard wordt in een online databank. Fluvius koopt elk groenestroomcertificaat op aan een gegarandeerde minimumprijs. 

Lees hier hoe Fluvius de vergoeding voor groenestroomcertificaten berekent en uitbetaalt en wat een residu en een bandingsfactor nu precies zijn

Let op, je krijgt geen groenestroomcertificaten meer als je installatie ≤ 10 kW in dienst genomen is op 14 juni 2015 of later.

NIEUW: Groenestroomcertificaten in het kader van EPB

Tot 31/12/2018 kreeg men voor een PV-installatie helemaal geen GSC wanneer deze installatie werd gebruikt om te voldoen aan de wettelijke eis van het minimumaandeel hernieuwbare energie in de EPB. 

Voor dossiers waarvoor de EPB-aangifte ingediend wordt vanaf 1 januari 2019, waarbij een nieuwe PV-installatie groter dan 10 kVA wordt geplaatst, worden wel GSC toegekend voor de hoeveelheid elektriciteit die de PV installatie produceert bovenop de hoeveelheid die nodig is om aan de verplichting van het minimumaandeel hernieuwbare energie te voldoen. 

Deze wijziging geldt ook voor bestaande PV-installaties die certificaatgerechtigd zijn en die naar een nieuw gebouw verplaatst worden om daar te voldoen aan de EPB-verplichting. Ook zij behouden het recht op GSC voor de hoeveelheid elektriciteit die de PV-installatie produceert bovenop de hoeveelheid die nodig is om aan de hernieuwbare energie-verplichting te voldoen. Let wel, de indieningsdatum van de EPB-aangifte moet na 1/1/2019 liggen om hiervoor in aanmerking te komen. 

Is jouw PV-installatie gedeeltelijk voor EPB van toepassing? Contacteer Fluvius vóór de aanmelding! 

Wil je als klant of installateur een PV-installatie aanmelden die aan de bovenstaande voorwaarden voldoet? Neem dan zeker eerst contact met ons op via [email protected] vóórdat je de installatie online aanmeldt. Zo voorkom je mogelijke problemen achteraf.

Prosumententarief ^Terug naar boven

Wat is een prosument?

De prosumenten (consumenten die zelf (een deel van) hun energie opwekken) droegen vroeger niet bij aan het gebruik van het elektriciteitsdistributienet van de netbeheerder (behalve in het geval van netto stroomafname), terwijl ze het net in twee richtingen gebruiken (afname en injectie). De netkosten werden vooral gedragen door netgebruikers zonder een decentrale productie-installatie. Deze ongelijkheid wordt via het prosumententarief rechtgetrokken zodat de netkosten verdeeld worden over iedereen die van het elektriciteitsdistributienet gebruik maakt. 

Prosumenten zijn dus netgebruikers die beschikken over een eigen productie-installatie (meestal zonnepanelen) met een vermogen van maximaal 10 kVA. Via die installatie kunnen ze een deel van de elektriciteit die ze verbruiken zelf produceren. Verbruiken ze op bepaalde momenten minder dan ze produceren, dan wordt het netto-overschot automatisch geïnjecteerd in het distributienet. 

De meeste prosumenten beschikken over een gewone elektriciteitsmeter van Fluvius, die telt in kilowattuur (kWh). Die verbruiksteller dient als basis voor de eindfactuur van de energieleverancier. Bij een elektriciteitsoverschot draait de teller terug. Dat betekent dat de werkelijke afname en injectie niet apart worden gemeten, maar dat de elektriciteitsmeter de injectie automatisch in mindering brengt van de totale afname.  

Wat is het prosumententarief?

Het prosumententarief is een aanvullend capaciteitstarief voor prosumenten met een terugdraaiende teller. Op 18 december 2014 voerde de VREG het prosumententarief in om een onrechtvaardigheid weg te werken bij de aanrekening van de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet.  

Alle netgebruikers betalen voor het gebruik van het elektriciteitsnet, op basis van de hoeveelheid elektriciteit die ze afnemen. Maar bij prosumenten die beschikken over een terugdraaiende elektriciteitsmeter, wordt de geïnjecteerde stroom in mindering gebracht van de afgenomen stroom. Zij betalen dan ook geen netvergoeding op basis van hun werkelijke afname. Het prosumententarief werkt die onrechtvaardigheid weg.

Wil je je installatie wijzigen? ^Terug naar boven

In de loop der jaren kan je installatie de nodige wijzigingen ondergaan. Dat geldt niet alleen voor zonnepanelen, maar ook WKK's, (kleine) wind- en watermolens, ... De verschillende mogelijkheden als je < 10 kVA produceert vind je hieronder. Je kan ook meteen zien voor welke wijziging je je installatie opnieuw moet aanmelden bij Fluvius

Produceer je meer dan 10 kVA, dan zijn er extra mogelijkheden en vereisten. Die kan je hier terugvinden. 

Wijziging Melden bij Fluvius?
Verplaatsing Ja
Verwijdering Ja
Uitbreiding Ja
Vervanging omvormer Ja
Stijging piekvermogen panelen Ja
Vervanging productieteller Ja
Wijziging eigenaar Ja

Verplaatsing

Als je installatie wordt verplaatst naar een ander toegangspunt (met andere EAN-code), dan moet je de installatie na de verplaatsing melden op het nieuwe toegangspunt. Bij de verplaatsing van je installatie moet je zowel de AREI-keuring op het nieuwe adres als die op het oude adres voorleggen.

Opgelet: enkel installaties die in hun geheel worden verplaatst – dus zowel de panelen zelf als de omvormer(s) en de AREI-gekeurde en aangemelde productieteller – behouden hun looptijd en minimumsteun voor groenestroomcertificaten.

Verwijdering

Hieronder verstaan we: 

  • de definitieve buitendienststelling van je installatie 

  • de verplaatsing van je installatie buiten het werkingsgebied van Fluvius (bv. naar Brussel of Wallonië) 

Opgelet: dergelijke verwijderingen moet je na maximaal 5 dagen melden aan Fluvius.

Uitbreiding

Elk bijkomend geïnstalleerd vermogen van je panelen wordt beschouwd als een uitbreiding van de bestaande installatie. Die moet een AREI-keuring krijgen en aangemeld worden bij Fluvius. 

Opgelet: als je panelen bijplaatst, moer je ook een aparte omvormer plaatsen. En als je nog in aanmerking wil komen voor groenestroomcertificaten, moeten deze bijkomende panelen en omvormer(s) ook voorzien worden van een aparte productieteller.

Vervanging omvormer

De vervanging van een omvormer moet gemeld worden en vergezeld worden van het AREI-keuringsverslag en het gelijkvormigheidsattest afgeleverd door Synergrid.

Opgelet: als je je omvormer(s) vervangt, moet de hele installatie opnieuw worden gekeurd.

Vervanging van de panelen

Een defect paneel mag één op één vervangen worden, zolang het totale vermogen van de panelen niet toeneemt. Is dat wel het geval, dan gaat het om een uitbreiding van je installatie.

Opgelet: als je panelen moeten vervangen worden na schade door brand of storm, is het soms moeilijk nog panelen van hetzelfde vermogen te vinden. Daarom mag in geval van overmacht het totale piekvermogen met maximaal 10% toenemen. Daarvoor moet je wel het bewijs van overmacht kunnen leveren, bv. door het verslag van de branddeskundige, een verzekeringsexpert, foto’s, …

Vervanging productieteller

Ook als je productieteller defect is en/of moet worden vervangen, moet je dat melden. 

Nieuwe eigenaar

Als de installatie wijzigt van eigenaar, bv. door verkoop, echtscheiding of overlijden, moet je dit bij Fluvius melden.

Ga je verhuizen?

De hamvraag als je verhuist: neem je je zonnepanelen mee of verkoop je ze aan de nieuwe bewoner? De voor- en nadelen van beide oplossingen en de invloed op je rendement kan je hier lezen

Problemen of storingen op je zonnepanelen?

Een verkeerde installatie van omvormers, binnenhuis bekabeling en bekabeling tot aan het distributienet, kan na verloop van tijd zorgen voor uitvallen van je PV-installatie. Dit valt buiten de verantwoordelijkheid van Fluvius.

Hoe ontstaat een te hoge spanning

Een te hoge spanning kan op verschillende manieren ontstaan. De meest voorkomende oorzaken zijn:

  • de toelaatbare spanningsval in de binneninstallatie wordt overschreden
  • de toelaatbare spanningsval in de aansluitkabel wordt overschreden
  • de omvormer is op de fase met de hoogste spanning aangesloten
  • de spanning in het distributienet is te hoog

Hoe los je een probleem met te hoge spanning op?

Daarvoor moet je eerst de spanningsval berekenen. Als die overal in orde is en het probleem blijft toch bestaan, dan neem je best contact op met Fluvius.

Check of de toelaatbare spanningsval in de binneninstallatie of aansluitkabel niet wordt overschreden

De spanningsval over de aansluitkabel en binneninstallatie moet beperkt zijn tot 1% (fase + nul). Dit kan je eenvoudig uitrekenen met het programma voor nazicht spanningsval PV-installaties via onderstaande links.

Is de spanningsval in orde maar blijft het probleem bestaan?

Indien de spanningsval overal gerespecteerd wordt, ligt de oorzaak vermoedelijk ergens anders en neem je best contact op met Fluvius. We sturen een medewerker ter plaatse om de situatie nauwkeurig te onderzoeken.

 

Opgelet: Heb je een medewerker van Fluvius laten komen en je binneninstallatie is niet conform? Dan betaal je een verplaatsingskost. Het is dus belangrijk dat je eerst je binneninstallatie controleert!