Alle hens aan dek

Technici van Fluvius aan het werk

Ready, set, go: het Investeringsplan 2023-2032 voor de Fluvius-energienetten is goedgekeurd! Dat liet de VREG vorige week weten. Nu komt het er voor Fluvius op aan om verder werk te maken van onze netinvesteringen. Ook sterk databeheer voor de energiemarkt staat hoog op onze agenda.


Ja, ik ben blij. Met deze goedkeuring door de regulator krijgt Fluvius het mandaat om zich verder klaar te maken voor de groei van elektrische energie. Door proactief de juiste investeringen en ontwikkelingen te doen, garanderen we het comfort en de tevredenheid van onze klanten

Fluvius wil tot 2032 zo'n vier miljard euro extra investeren in de elektriciteitsnetten, én in performant databeheer. De komende tien jaar doen we drie keer zoveel infrastructuuruitbreidingen of -aanpassingen als normaal. Het is bij Fluvius alle hens aan dek om het materiaal, de aannemers en de medewerkers te vinden die alles mogelijk maken.

Sterk databeheer is onmisbaar

Ik wil een belangrijke nuance aanstippen: met de aanpassing van onze fysieke infrastructuur alleen komen we er niet.

In de gedigitaliseerde en geautomatiseerde energiemarkt van de toekomst moet ons gebruikscomfort groeien, terwijl de kosten onder controle blijven. Om dat mogelijk te maken, krijgt de klant heel wat nieuwe diensten aangeboden. Die nieuwe toepassingen steunen op enorme hoeveelheden meterdata. Ze zullen ons helpen om op het juiste moment te verbruiken, om ons verbruik goed te monitoren én om ons gedrag aan te passen. Vandaag al kun je je zelfopgewekte energie verkopen. Of je deelt ze, eventueel zelfs in een energiegemeenschap. En er komen nog heel wat positieve ontwikkelingen op ons af.

De digitale meter die Fluvius momenteel uitrolt, is dé tool om de data juist te verzamelen. Ondertussen zijn er 1,3 miljoen digitale meters voor elektriciteit in Vlaanderen. 

Flexibiliteit beperkt de kosten

Meterdata bieden ook nieuwe mogelijkheden voor Fluvius als netbeheerder. Ze helpen om onze infrastructuur juist aan te sturen. En om gericht en kostenefficiënt te investeren.

Data maken voor Fluvius bijvoorbeeld een proactief netbeheer mogelijk, door in te zetten op zogenaamde flexibiliteit. Tegen betaling zetten producenten/verbruikers hun energieproductie of -verbruik aan of uit. Zo helpen ook zij om – waar nodig – het evenwicht op het net te bewaren. De energietoevoer blijft dan verzekerd zonder dat er a priori extra investeringen nodig zijn.

Fluvius onderzoekt dit jaar hoe het flexibiliteit op zijn eigen middenspannings- en laagspanningsnetten kan inzetten, via twee testprojecten. Naast een aantal andere opmerkingen verwacht de VREG trouwens dat we in de volgende versie van het Investeringsplan meer aandacht schenken aan de digitalisering van het distributienet en aan de impact van flexibiliteit.

We versterken elkaar

Kortom, bij Fluvius zorgen we voor de juiste investeringen én de bijbehorende datadiensten. Zo helpen we onze klanten om hun energieverbruik te optimaliseren. En zo zorgen we er als netbeheerder voor dat we samen met die klanten de energienetten optimaal gebruiken, tegen de laagst mogelijke kostprijs. Samen maken we Vlaanderen klaar voor de toekomst.

Als dat idee geen energie geeft…

Gerelateerde artikels