Pittige cocktail, zachte afdronk

  Een Fluvius-collega die werkt aan de openbare verlichting in Ronse

2020 was een heftig jaar voor Fluvius. De cocktail van een integratie, een gezondheidscrisis en grote ambities smaakte pittig. Toch zijn we opnieuw wat dichter bij ons doel. We willen het leven in Vlaanderen ook in de toekomst aangenaam en betaalbaar houden.

Een aanzienlijk deel van onze focus lag ook dit jaar intern, op de werking van ons bedrijf. We werken nog volop aan onze integratie. Dit traject is een essentiële pijler binnen onze aangescherpte strategie.

Voor de buitenwereld is Fluvius al één bedrijf. Klanten, partners en aandeelhouders mogen niets merken van het feit dat Fluvius zijn werking nog volop integreert. Maar achter de schermen zetten we op dat vlak nog elke dag stappen. We introduceren systematisch uniforme processen en toepassingen die één gestroomlijnd geheel vormen. Deze monsteroefening omvat 105 zogenaamde ‘releases’. In 2020 leverden we er 22 daarvan op.

Elke dag groeit onze efficiëntie. Het ultieme doel is een verbeterde dienstverlening aan onze klanten, tegen een lagere kostprijs.

En toen was er corona

Een Fluvius-technieker met mondmasker concentreert zich op zijn werk

Een integratie brengt veel verandering en extra werk mee, en die zorgen voor druk. Daarbovenop kwam plots de coronacrisis.

We moesten bijsturen, maar onze dienstverlening ging op de best mogelijke manier door. Onze medewerkers namen en nemen de handschoen op. Daar ben ik hen bijzonder dankbaar om.

Vandaag verloopt onze dienstverlening weer volledig normaal. De mensen op het terrein, van meteropnemer over technicus tot klantenkantoormedewerker, vertrouwen op de extra veiligheidsmaatregelen. We doen veel inspanningen om onze teams goed te ondersteunen, ook op mentaal vlak. Maar we weten dat de combinatie van een integratie én een gezondheidscrisis bijzonder veeleisend is.

Projecten voor Vlaanderen

Net zoals zovele anderen plooiden we ons dit jaar dubbel om Vlaanderen mee door de crisis te loodsen. Maar we keken ook vooruit, op lange termijn. We willen nu al stappen zetten om mee te werken aan een Vlaanderen waar het ook in 2050 aangenaam wonen is. Klimaatneutraliteit, betaalbaarheid en levenscomfort zijn daarbij belangrijke doelstellingen.

Door nu stappen te zetten, werken we mee aan een Vlaanderen waar het ook in 2050 aangenaam wonen is.

Een voorbeeld: in november plaatsten we de 500 000e digitale energiemeter. Daarmee kan de klant zijn energiegebruik actief sturen en verminderen. De snelheid waarmee Fluvius digitale meters uitrolt, wordt de komende vier jaar fors opgedreven. Tegen eind 2024 moet 80% van de Vlaamse gezinnen een digitale meter hebben. In 2020 troffen we de nodige voorbereidingen om dat mogelijk te maken. Vanaf begin volgend jaar schakelen we over naar het hogere ritme.

Een aansluiter van Fluvius die de  500 000ste digitale meter plaatst

Met samenwerkingen en slimme energiesystemen bereiden we ons ook voor om de groei van elektrische mobiliteit mogelijk te maken. Onlangs ondertekenden we een samenwerkingsovereenkomst met De Lijn. De volgende jaren zorgen we voor de efficiënte aansluiting van de laadinfrastructuur voor elektrische bussen, in 60 stelplaatsen en onderhoudscentra, overal in Vlaanderen. In dit kader kondigde Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters onlangs aan dat ze 30 000 nieuwe laadpalen (laadeenheden) plant. Ook die zullen we vanuit onze verantwoordelijkheid als netbeheerder op de meest efficiënte manier aansluiten op ons net.

Ook onze plannen voor een snel datanetwerk in Vlaanderen werden dit jaar concreter. De plotse groei van thuiswerk en thuisonderwijs vergroot nog het belang van hoogwaardig internet in ons land. Toegang tot goede dataverbindingen is ook in het Vlaanderen van morgen cruciaal. Momenteel voeren we gesprekken met Telenet. We bekijken of we elkaar kunnen vinden om elke Vlaming in de toekomst te voorzien van een snelle dataverbinding.

We werkten in 2020 ook verder aan ons project om de volledige openbare verlichting in Vlaanderen te vervangen door led-technologie. Dit zullen we volledig af hebben tegen 2030. Met het oog op een succesvolle realisatie hiervan droegen al 268 van de 300 Vlaamse gemeenten hun openbare verlichting over aan de netbeheerders binnen de Fluvius-groep. Deze keuze maakt de verledding voor alle gemeenten financieel draaglijker en makkelijker te plannen. Samen op naar een duurzaam Vlaanderen.

We realiseerden ook weer een aantal mooie warmteprojecten. Momenteel is Fluvius betrokken bij 20 warmteprojecten in Vlaanderen. Ongeveer evenveel projecten zijn in voorbereiding. Fijn om vast te stellen dat de interesse groeit. Wij hopen ons in de toekomst te kunnen concentreren op het beheer van warmtenetten op het openbaar domein. Hiervoor willen we bouwen aan een optimale samenwerking met de diverse actoren in deze sector. Samen onze schouders eronder, om het beperkte potentieel in Vlaanderen maximaal te benutten.

Twee Fluvius-medewerkers bij een bus van De Lijn

Samen op naar beter

We kijken vol vertrouwen vooruit, op korte en lange termijn.

Deze realisaties maken de afdronk van de pittige cocktail een stuk zachter. In 2020 kwamen we weer dichter bij onze doelstellingen. We zijn op weg naar een duurzaam en klimaatneutraal Vlaanderen. Met klanten die ‘delighted’ zijn over onze dienstverlening en medewerkers die graag bij Fluvius werken. We kijken vol vertrouwen vooruit.

Voor 2021 hoop ik van harte dat we corona achter ons kunnen laten. Dan kan ik mijn vele collega’s en contacten terugzien. En dan komen we weer helemaal zoals vroeger dicht ‘Tot bij u’. Om vlot aansluiting te vinden bij elkaar. Ik kijk er naar uit.

Ik wens je een fijn eindejaar, en een hartverwarmend 2021.

Frank

Nieuwjaarswensen van Fluvius: Op een mooie samenwerking in 2021. Want wij vinden vlot aansluiting bij elkaar.
Frank Vanbrabant

Gerelateerde artikels