Ik heb vóór 2021 zonnepanelen laten plaatsen

Ik heb vóór 2021 zonnepanelen laten plaatsen

Ik heb een digitale meter

Het Grondwettelijk Hof vernietigde het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter.
Vanaf de publicatie van dit arrest in het staatsblad op 1 maart 2021 wordt je energiefactuur berekend volgens je werkelijke verbruik en draait je digitale meter niet meer ‘virtueel’ terug.

Wat betekent dit voor jou?

  • Je betaalt geen prosumententarief meer.
  • Hoe meer je zelf verbruikt van je opgewekte energie, hoe lager je energiefactuur. Gebruik je elektrische toestellen dus maximaal wanneer de zon schijnt en betaal minder. We begrijpen dat dit een grote verandering is. Kijk zeker eens op maakjemeterslim.be, daar vind je heel wat toepassingen die je daarbij kunnen helpen.
  • Je teveel aan geproduceerde elektriciteit kan je verkopen aan je energieleverancier. Als je van je energieleverancier nog geen bericht hebt ontvangen, neem dan zelf contact op en sluit een teruglevercontract af. Voor een vergelijking van tarieven, kan je terecht bij vtest.vreg.be.

Berekening eindfactuur

Op 1 maart 2021 werden de meterstanden door Fluvius bepaald, met uitlezing van je meter, en overgemaakt aan je energieleverancier. Op basis van de meterstanden werd er een eindfactuur opgemaakt. Een eventueel productieoverschot werd niet overgedragen.

Premie

Omdat deze beslissing financiële gevolgen heeft voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter, betaalt de Vlaamse Regering een retroactieve investeringspremie uit.

Groenestroomcertificaten

Wie vandaag groenestroomcertificaten krijgt, blijft die ontvangen. Noch het arrest van het Grondwettelijk Hof, noch de overstap naar het systeem van werkelijk verbruik heeft daar invloed op.

Veelgestelde vragen over digitale meter en zonnepanelen

Is het interessant om over te schakelen van enkel naar tweevoudig tarief (van dag naar dag/nachttarief?

Heb je enkel dagtarief? Dan kan het interessant zijn om terug over te schakelen naar dag/nachttarief (tweevoudig uurtarief). Of dit voor jou interessant is, kan je nagaan op vtest.vreg.be.
Je kan je tariefwissel bij Fluvius aanvragen. Met je digitale meter gebeurt de tariefwissel vanop afstand en wordt er een eenmalig distributienettarief van 10,42 € inclusief btw (voor het jaar 2021) aangerekend.

Kan ik mijn digitale meter laten vervangen door een klassieke?

Het is niet mogelijk je digitale meter te laten vervangen door een klassieke. Sinds 1 juli 2019 plaatsen we alleen nog digitale meters. In de toekomst kunnen we de digitale meter wel vervangen door een stralingsvrije, bekabelde oplossing, wanneer je elektrogevoelig bent.

Ik heb een klassieke meter (analoge meter)

Heb je zonnepanelen en een klassieke meter, dan wordt je energiefactuur berekend volgens het principe van de terugdraaiende teller, in combinatie met het prosumententarief.

De terugdraaiende teller:

  • draait vooruit wanneer je meer energie verbruikt dan je produceert en
  • draait terug wanneer je meer energie produceert dan je verbruikt.

Het prosumententarief is een forfaitaire vergoeding, waarvan de berekening afhankelijk is van je netgebied en van het vermogen van je omvormer(s).

Zijn je zonnepanelen ouder dan 15 jaar? Dan zijn we verplicht een digitale meter bij jou te installeren. Wat dit voor jou betekent, lees je hier.

Berekening factuur

Het Grondwettelijk Hof vernietigde het principe van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter. Op dit moment verandert er voor jou niets. Wanneer jouw klassieke meter vervangen wordt door een digitale meter, dan wordt je energiefactuur berekend volgens werkelijk verbruik.

Groenestroomcertificaten

Wie vandaag groenestroomcertificaten krijgt, blijft die ontvangen. Noch het arrest van het Grondwettelijk Hof, noch de overstap naar het systeem van werkelijk verbruik heeft daar invloed op.

Veelgestelde vragen over klassieke meter en zonnepanelen

Ik heb zonnepanelen en nog een klassieke meter. Wanneer krijg ik een digitale meter?

Wanneer we in jouw buurt digitale meters plaatsen, bieden we je de mogelijkheid aan om een digitale meter te laten plaatsen en kan je de retroactieve investeringspremie aanvragen. Wanneer je niet ingaat op dit aanbod, kan je de plaatsing nog uitstellen tot 1 januari 2025.

Alleen als het technisch niet anders kan (bv. bij spanningswijzigingen, werken in de straat, een defecte meter …), als je na 1 januari 2021 een nieuwe zonnepaneleninstallatie laat plaatsen of als de zonnepaneleninstallatie ouder is dan 15 jaar, krijg je als eigenaar van zonnepanelen wel meteen een digitale meter.

Wat gebeurt er als ik een nieuwe aardgasaansluiting krijg?

Normaal plaatsen we bij een nieuwe aansluiting voor aardgas een nieuwe digitale aardgasmeter én een digitale elektriciteitsmeter. Als je zonnepaneleninstallatie niet ouder is dan 15 jaar en voor 1 januari 2021 geplaatst, kan je de klassieke elektriciteitsmeter behouden. We plaatsen dan alleen een digitale aardgasmeter.

Krijg ik bij een tariefwissel – van dag/nachttarief (tweevoudig) naar enkel tarief – automatisch een digitale meter?

Normaal vervangen we dan automatisch je klassieke elektriciteitsmeter door een digitale. Maar als je zonnepaneleninstallatie niet ouder is dan 15 jaar en voor 1 januari 2021 geplaatst, doen we een tariefwissel op je klassieke elektriciteitsmeter en kan je de klassieke meter behouden. Bij de aanvraag staat op je offerte nog wel 'tariefwissel met metervervanging' vermeld, maar jouw klassieke elektriciteitsmeter blijft dus wel staan.