Maandverbruiken

Door de komst van de digitale meter zijn er heel wat meer mogelijkheden op het vlak van facturatie. Zo betaalt iedereen met een digitale meter vanaf juli 2024 enkel nog voor wat je effectief verbruikt per maand. We leggen je graag uit hoe we dat doen.

Hoe wordt het verbruik op mijn factuur bepaald?

Op je energiefactuur vind je je verbruik per verbruiksperiode, met een bepaalde start- en einddatum.

De verbruiken zelf bepalen we op basis van:

  • De meterstanden die onze meteropnemers bij je thuis opnamen, die je zelf doorgaf
  • De meterstanden die automatisch werden doorgestuurd door je digitale meter.
  • Hebben we binnen een opgelegde periode nog geen meterstanden ontvangen (bv. door een defect aan de meter), dan schatten we je verbruik.

Zowel voor de analoge als de digitale meter doen we nog enkele dubbelchecks. Zo kijken we bijvoorbeeld na of je verbruik niet buitensporig hoog of laag is. Pas wanneer je verbruiken zijn goedgekeurd, sturen we ze door naar je leverancier.

Wordt mijn jaarverbruik gelijkmatig verdeeld over het hele jaar?

Heb je een analoge meter?

Omdat je verbruik in de zomer niet hetzelfde is als tijdens de winter en omdat de energieprijzen kunnen verschillen over de tijd, verdeelt je leverancier je verbruik via statistische modellen en verbruikersprofielen over de verschillende maanden van het jaar.

Heb je een digitale meter?

Koos je voor jaarfacturatie?

Dan weet je digitale meter – en dus ook je leverancier – precies hoeveel je elke maand verbruikte. Daarmee heeft je leverancier het perfect hulpmiddel om je jaarverbruik netjes over de maanden te verdelen en hoeft die daar dus geen statistische gegevens meer voor te gebruiken.

Je voorschotten blijven ook nu doorlopen, je krijgt een keer per jaar een eindfactuur waar de volledige verrekening van verbruik en de eerder betaalde voorschotten gebeurt.

Koos je voor maand-of dynamische facturatie?

Dan betaal je nu al elke maand exact wat je verbruikte. Het invoeren van maandverbruiken heeft dus geen invloed op jouw facturatie.

In geval van een dynamisch prijscontract (gebaseerd op dagprijzen of momentprijzen) sturen we je verbruik per kwartier door naar je leverancier. Ook hier verandert er niets.

Gebruik van maandverbruiken

Jouw leverancier kan de maandverbruiken gebruiken in afrekeningen vanaf juli 2023. Vanaf juli 2024 is jouw energieleverancier verplicht om de aangerekende maandafname en maandinjectie te vermelden. Die maandwaarde is ten laatste op 1 april 2024 gebaseerd op de werkelijk gemeten maandverbruiken en niet langer op een statistische verdeling. Dit kan op een online klantzone. Hierbij worden de maandverbruiken gelinkt aan eventueel variabele maandprijzen en de parameters die deze prijs bepalen. De regels die hierbij van toepassing zijn vind je terug in het document: Validatie en gebruik informatieve maandvolumes.

Veelgestelde vragen

Wanneer worden de maandverbruiken geactiveerd?

De periode van juli 2023 tot juli 2024 is een overgangstermijn. Wij maken stelselmatig de maandverbruiken en de onderliggende (statistische) kwartieren over aan de leveranciers.

Of en wanneer je leverancier deze maandverbruiken gebruikt voor de facturatie, is tot april 2024 een keuze van je energieleverancier. Vanaf juli 2024 is je energieleverancier wettelijk verplicht deze maandverbruiken te gebruiken in zijn facturatie en te visualiseren op een online klantzone.

Kan er een verschil zijn tussen gegevens op Mijn Fluvius en mijn factuur?

Ja, dat kan. In heel erg uitzonderlijke gevallen is er een verschil tussen Mijn Fluvius en je factuur. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer je meter je meterstanden van de afgelopen maand niet communiceert aan het begin van de volgende maand, wanneer we de meterstanden van de digitale meter vastleggen.

  • Verschillen van minder dan 50 kWh of 10 m³ compenseren we bij de volgende factuur.
  • Zijn de verschillen groter dan 50 kWh of 10 m³? Dan gebeurt er een rechtzetting

Waarom komt mijn verbruik op Mijn Fluvius niet overeen met mijn verbruik op mijn eindfactuur?

Is er een klein verschil op je factuur? Dat kan. Door afrondingsmarges kan het zijn dat er een foutenmarge van 1 kWh aangerekend wordt. Dit trekt je energieleverancier bij een volgende eindafrekening terug recht.

Het verbruik in Mijn Fluvius is altijd hetzelfde als wat er gefactureerd wordt. Er is een uitzondering: plaatste je zonnepanelen vóór 2021 en kreeg je in het afgelopen jaar een digitale meter? Dan kan het zijn dat je analoge meter in het afgelopen jaar verder terugdraaide dan het jaar voordien. Om ervoor te zorgen dat je die opgewekte energie niet kwijt bent, trekken we het verschil eenmalig af op de eindfactuur na de plaatsing van je digitale meter.