SDG Voices 2021: daarom is Fluvius VN-ambassadeur duurzaamheid

collega's overleggen in groene omgeving

Fluvius mag zich sinds kort een SDG Voice 2021 noemen, beter bekend als een duurzaamheidsambassadeur. Met de Sustainable Development Goals (SDG’s) werken de Verenigde Naties (VN) aan een duurzamere wereld. De federale minister van Klimaat benoemde onze koepelorganisatie Synergrid en al haar leden tot SDG Voices. En dat is niet zomaar, natuurlijk.

It’s the climate, stupid! Deze parodie op Bill Clinton’s ‘It’s the economy, stupid!’ geeft aan dat de klimaatklok echt wel 5 voor 12 aanwijst. Daarom stelden de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) op, een globaal actieplan van 17 doelstellingen om tegen 2028 niet alleen gevolgen van de klimaatverandering te kenteren, maar ook armoede uit de wereld te helpen, ongelijkheid te bestrijden en kwalitatief onderwijs voor iedereen te verzekeren.

17 gekleurde vakjes met alle doelstellingen

Fluvius als ambassadeur

In België duidde federaal klimaatminister Zakia Khattabi (Ecolo) voor 2021 een aantal ambassadeurs of SDG Voices aan, om draagvlak te creëren voor deze ambities. Een van hen is Synergrid, de federatie van de Belgische netbeheerders voor elektriciteit en aardgas, en haar leden.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Als Vlaams netbeheerder die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt, willen we onze missie als SDG Voice 2021 actief opnemen. Hoe? Door hard te werken aan onze eigen ambitieuze klimaat- en andere doelstellingen op het vlak van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Rationeel energiegebruik

Wat klimaat betreft streven we ernaar om jongeren, gezinnen, bedrijven en gemeentebesturen via acties bewust te maken van de noodzaak om rationeel met elektriciteit en gas om te springen. Enkele van onze meest ingrijpende projecten hebben een directe link met het klimaat in het algemeen en de energietransitie in het bijzonder.
 

Energietransitie: wat is het concreet?

Met hun Klimaatakkoord streven de VN ernaar tegen 2050 de broeikasgassen met 95 tot 100% te verminderen. Bedoeling is om met zijn allen over te stappen van CO2-uitstotende brandstoffen zoals steenkool, olie en gas, naar CO2-neutrale energiebronnen zoals zon, wind en water.

Verledding

Een eerste voorbeeld van zo’n duurzaam klimaatinitiatief is het verleddingsproject. Daarmee willen we tegen 2028 alle 1,2 miljoen openbare verlichtingspunten in Vlaanderen vervangen door interactieve, ‘slimme’ ledlampen. Dit realiseren we samen met onze partners, de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) en technologiefederatie Agoria.

Duurzame mobiliteit

Ten tweede moedigen we consequent duurzame mobiliteit aan. Dit doen we onder meer met een nauwgezette monitoring van de oplaadcapaciteit van ons netwerk, want het aantal elektrische rijders neemt gestaag toe. Daarnaast staan we klaar met praktisch oplaadadvies voor elektrische rijders en andere initiatieven. Voor onze eigen bedrijfswagens hanteren we het principe ‘Electric first’.

Digitale meters

Een derde voorbeeld: de uitrol van de digitale meter. Tegen eind 2024 installeren we bij 80% van de Vlaamse gezinnen digitale energiemeters. De digitale meter speelt een sleutelrol bij de bewustwording op het gebied van rationeel energiegebruik

Duurzaam als rode draad

SDG draait echter om zoveel meer dan klimaat. Als bedrijf zetten we ook in op diversiteit, duurzaam aankopen, goede doelen, een ethische en sociale werkplek en nog veel meer. Duurzaamheid loopt als een rode draad door ál onze activiteiten en door onze manier van bedrijfsvoeren. 

Lees meer over SDG Voices 2021.

Logo Sustainable development goals - SDG

Gerelateerde artikels