Elektrisch op (de) weg met Fluvius

Wagen staat op te laden op een Fluvius parking

Dat we met zijn allen ‘groener’ moeten gaan rijden, staat als een paal boven water. Ook Fluvius wil zijn steentje bijdragen en zet heel wat stappen om het elektrisch rijden te ondersteunen.

Vanuit Fluvius werken we actief mee aan een klimaatneutrale samenleving en willen we helpen om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. De Europese Unie streeft ernaar klimaatneutraal te zijn tegen 2050, met een economie die geen broeikasgassen uitstoot. Een van de acties is de vergroening van het wagenpark.

Een miljoen Vlamingen elektrisch in 2030

De verkoop van elektrische wagens zit nu al volop in de lift: tegen 2030 zal een miljoen Vlamingen in een elektrische wagen rondrijden, zo wordt voorspeld. Fluvius zet mee zijn schouders onder het streven om tegen 2050 het volledige Vlaamse personenvervoer elektrisch te maken.

Hoe pakken we dat aan?

Capaciteit

Wie een elektrische wagen heeft, wil die altijd kunnen opladen: thuis of in de buurt, op het werk en onderweg. Als netbeheerder zorgen we ervoor dat dit technisch mogelijk is én blijft: een gespecialiseerde tool monitort onze netten en maakt simulaties over de impact van meer elektrische wagens. Zo houden we voortdurend de vinger aan de pols. Vandaag beschikt het Vlaamse elektriciteitsnet over voldoende reservecapaciteit om grote aantallen elektrische wagens tegelijk te kunnen opladen.

Advies

Wel adviseren we om je elektrische wagen op een slimme manier op te laden, om bijkomende piekmomenten op onze netten te vermijden. We zetten dit advies kracht bij met specifieke contract- en tariefinitiatieven, zoals het capaciteitstarief. Daardoor wordt het in 2022 voordeliger om je verbruik te spreiden. De digitale meter helpt je daarbij.

Investeringen

Om de nodige capaciteit ook in de toekomst te garanderen, zullen we bijkomend investeren in de distributienetten tussen 2020 en 2050.

Spanningswijziging

Ben je thuis aangesloten op een net van 230 volt, maar heb je 400 volt nodig om je auto sneller op te laden? Vraag dan bij ons een spanningswijziging aan tegen verlaagd tarief.

Oplaadpunten

De Vlaamse overheid wil tegen 2025 in de steden en gemeenten zo’n 30.000 extra (semi-)publieke laadpalen installeren. We helpen met advies bij de keuze van de locaties en de aansluiting van de palen op het net.

Richtlijnen

In overleg met alle betrokken partners hebben we een reeks richtlijnen klaar om de installatie van laadpalen in appartementsgebouwen en garageboxen makkelijker te maken.

Meer weten?

Gerelateerde artikels