Factcheck: 5 (on)waarheden over elektrisch laden

Wagen elektrisch laden op het werk

Elektrisch rijden is duidelijk aan een opmars bezig. Toch bestaan er nog heel wat misverstanden over duurzame mobiliteit. Daarom geven we je vijf stellingen mee over elektrisch rijden. Welke zijn juist en welke fout? Je ontdekt het in deze blog! 

FACT 1: een aansluiting voor je wagen bij je thuis is zo gefikst

Deze stelling is juist

Als je je wagen kan parkeren op je oprit of in een garage, dan loont het de moeite om je eigen laadpaal te laten installeren. Zeker als je zonnepanelen hebt, betaalt die investering zichzelf op de kortste tijd terug.

Als je minder dan 100 kilometer per dag aflegt, voldoet je huidige elektriciteitsaansluiting normaal gezien volledig aan je noden. Leg je dagelijks toch langere afstanden af?  Dan kan het interessant zijn om je bestaande aansluiting te verzwaren. Die wijziging kan je snel en eenvoudig aanvragen via Mijn Fluvius.

Tip: schakel een installateur in om te achterhalen wat je bestaande aansluiting is en of je al dan niet een verzwaring nodig hebt. 

FACT 2: je moet je laadpaal verplicht melden bij Fluvius

Deze stelling is juist

Met de toename van elektrische voertuigen kiezen steeds meer mensen ervoor om een privé laadpaal thuis te installeren. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is voor duurzame mobiliteit, brengt het ook extra belasting voor het elektriciteitsnet met zich mee. Daarom verplicht de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) om laadpalen aan te melden bij Fluvius.

Deze verplichte aanmelding is niet bedoeld als controle, maar vormt een belangrijke bron van informatie voor Fluvius. Het stelt ons in staat om pieken in het stroomverbruik te identificeren en indien nodig ons elektriciteitsnetwerk daarop aan te passen. Zo vermijden we mogelijke problemen op het netwerk en kan jij met een gerust hart jouw elektrische voertuig thuis blijven opladen. Je laadpaal aanmelden kan trouwens heel eenvoudig in Mijn Fluvius

Waarom moet je eigenlijk je laadpaal verplicht aanmelden?

Het verzamelen en analyseren van informatie over laadpalen, laadgedrag en nieuwe technologieën zoals vehicle-to-home en vehicle-to-grid is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk voldoende capaciteit en prestaties heeft om te kunnen omgaan met de groeiende vraag naar elektrische mobiliteit. 

FACT 3: het tijdstip waarop je oplaadt speelt geen enkele rol

❌ Deze stelling is fout

Om de elektriciteitsnetten veilig en optimaal te laten werken, is het belangrijk om je energieverbruik zoveel mogelijk over de dag te spreiden en piekmomenten te vermijden. Immers, hoe meer je je verbruik spreidt om pieken af te vlakken of te vermijden, hoe lager de nettarieven op je factuur door het capaciteitstarief. Je wagen ‘s nachts opladen of op het ritme van de zon is dan ook een goed idee.  

Vaak kan je het startmoment waarop je wagen begint te laden programmeren in de app die bij jouw wagen hoort. Zo kan je de wagen op het elektriciteitsnet aansluiten op het moment dat je thuiskomt en start het opladen automatisch tijdens de nacht.  

Nog een oplossing is te kiezen voor een energiebeheersyteem om je laadpaal ‘slim’ te maken. Dit systeem laat je elektrisch voertuig immers automatisch laden volgens het andere verbruik op je aansluiting, de beschikbaarheid aan overtollige stroom van je zonnepanelen, de perioden van lage energietarieven. De verbinding met je digitale meter maakt het voor de slimme laadpaal gemakkelijk om rekening te houden met de grootte van afname en injectie.  

Slim laden is dus de boodschap als je je energiefactuur laag wil houden.  

FACT 4: je kan je wagen als thuisbatterij gebruiken

Deze stelling is juist

De meeste laadpalen zijn momenteel nog unidirectioneel, maar bidirectionele laadpalen zijn in volle ontwikkeling. Een bidirectionele laadpaal biedt de mogelijkheid om je elektrische voertuig niet alleen op te laden, maar ook om overtollige stroom van je zonnepanelen op een later tijdstip te gebruiken om de elektrische apparaten in je huis van stroom te voorzien.

Een bidirectionele laadpaal maakt van een daarvoor geschikt elektrisch voertuig een soort thuisbatterij, maar dan eentje op wielen. Momenteel kan dit nog maar met een beperkt aantal merken en modellen, maar autoconstructeurs zetten steeds meer in op de mogelijkheden van bidirectioneel laden. 

FACT 5: in een appartementsgebouw kan een laadpaal enkel aangesloten worden op een gemeenschappelijke meter

❌ Deze stelling is fout

Voor het opladen van elektrische wagens in een appartementsgebouw zijn er verschillende oplossingen mogelijk, afhankelijk van de situatie. Het ontwerp van de laadinfrastructuur moet rekening houden met de mobiliteitsbehoeften van de bewoners en de mogelijkheden van de elektriciteitsaansluitingen van het appartementsgebouw.  

Bij het installeren van laadpalen in appartementsgebouwen is het belangrijk om toekomstgerichte oplossingen te overwegen. Er zijn twee hoofdopties:

  1. Plaatsing achter privé meters: hierbij worden laadpalen geplaatst achter de privé elektrische installaties van individuele bewoners. Opgelet: deze aanpak moet technisch zeer goed onderzocht worden om geen risico's te veroorzaken voor de andere installaties. Met 'onderzocht’ wordt bedoeld dat elke binneninstallatie wordt geëvalueerd om te bepalen of deze geschikt is voor het extra verbruik, en of er bij gelijktijdig opladen via meerdere individuele laadpalen geen problemen zullen ontstaan met de aansluitkabel van het gebouw. De laadpaalinstallateur is het best geplaatst om zowel de individuele als de algemene impact te beoordelen.
  2. Gemeenschappelijke laadinfrastructuur: dit houdt in dat er een gemeenschappelijke laadinfrastructuur wordt geïnstalleerd met een centrale meter. Het aansluitvermogen van deze gemeenschappelijke meter kan worden afgestemd op de mobiliteitsbehoeften van de bewoners. Via ‘load balancing’ kan de beschikbare elektriciteit worden verdeeld over de verschillende voertuigen, waardoor de totale energievraag binnen de bestaande capaciteit van de netaansluiting blijft. Dit maakt de uitbreiding van de laadinfrastructuur minder complex en kostbaar.

 

Een aansluiting van laadinfrastructuur op een gemeenschappelijke meter heeft vaak de voorkeur, omdat deze gemakkelijker te implementeren en dikwijls de enige duurzame oplossing is.

Het is dan ook belangrijk om deze keuze zorgvuldig te overwegen zodat de laadinfrastructuur enerzijds voldoet aan de behoeften van de bewoners en anderzijds voor een slimme verdeling van het beschikbaar vermogen zorgt. 

Wil je graag nog meer weten over duurzame mobiliteit? Hier vind je alle info terug.

Gerelateerde artikels