BENOveren begint bij goed nadenken wat je met het huis doet

BENOveren begint bij goed nadenken

BENOveren

Renoveren is ‘hot’: op tv is het ene verbouwprogramma al populairder dan het andere. Daarbij valt één ding op: energie besparen komt weinig in beeld. En dat terwijl energiezuinig leven nu zo hoog op de agenda staat. Daarom lichten wij in een blogreeks de belangrijkste stappen van BENOveren – energievriendelijke renovatie – toe. Gouden tip van Fluvius-energiecoach Theo Verstappen: eerst bepalen wat je precies met het huis wil doen.

Renovatiepact

De Vlaamse regering streeft op allerlei domeinen naar een forse besparing van energie en CO2-uitstoot: onder meer op het vlak mobiliteit, industrie, openbare verlichting en ook huisrenovatie. Met het Renovatiepact wil het beleid tegen 2050 de gemiddelde energiescore van de Vlaamse woningen met 75% verbeteren.

Eerst weten wat je wil

“Mijn advies vóór je start met je renovatie? Beslissen wat je precies met het huis wil doen”, stelt Theo Verstappen, energiecoach bij Fluvius. “Ga je er zelf wonen, met een gezin of niet? Wil je er ook kunnen werken? Is een uitbreiding nodig en zo ja, waar? Wordt het een kangoeroewoning? Wil je een slaapkamer op het gelijkvloers of de zolder inrichten als leefruimte? Het antwoord op deze vragen bepaalt hoe je de renovatie aanpakt. Daar vooraf goed over nadenken voorkomt ook onnodige kosten, bijvoorbeeld doordat je een muur laat isoleren die later alsnog wordt afgebroken om het huis uit te breiden.”

Architect of niet?

Voor een grondige verbouwing waarbij je de indeling van het pand verandert of het uitbreidt, schakel je het best een architect in en heb je wellicht een bouwvergunning nodig. Theo Verstappen: “Beperken de werken zich tot de ‘bouwschil’ en de technieken van het huis, dan komt BENOveren om de hoek kijken.” De bouwschil vormt de grens tussen de binnenkant van de woning en de buitenwereld. Concreet bestaat de bouwschil uit de begane vloer, de buitenmuren, de ramen, de deuren en het dak.

BENOveren: legio voordelen

BENOveren staat voor BEter reNOveren. Het doel is om je woning niet ‘gewoon’, maar béter (energiezuiniger) te renoveren. Concreet streef je dan naar een E-peil van 60 of een EPC van 100. BENOveren verlaagt dus niet alleen je energierekening, het verhoogt ook je comfort én de waarde van je woning. Bovendien kan je een beroep doen op een aantal BENOvatiepremies.

Enkele BENOvatie-begrippen toegelicht

  • EPC (energieprestatiecertificaat) is een document dat weergeeft hoe energiezuinig je huis is.
  • E-peil (energiepeil) is een maat voor de energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger.
  • EPB (energieprestatie en binnenklimaat) verwijst naar het energetische totaalpakket van je woning: isolatie, luchtdichtheid, zonnepanelen, ventilatie, verwarmingssystemen ...

BENOvatiecoach

E-peil, EPC, bodemattest, keuringen … Zie je bij het plannen van jouw BENOvatie door de bomen het bos niet meer? Theo Verstappen: “In dat geval kan je een beroep doen op een BENOvatiecoach. Fluvius betaalt die coach een premie, zodat er voor jou weinig tot geen kosten aan vasthangen. Voorwaarde is wel dat er in totaal tien BENOveerders in je buurt zijn. ‘In de buurt’ is in dit geval een ruim begrip: ook je buurgemeentes komen in aanmerking.” Je hoeft die mede-BENOveerders overigens niet zelf te zoeken: meld je aan bij een BENOvatiecoach en die doet de rest.

Premies

De BENOvatiecoach maakt je ook wegwijs in het brede aanbod aan premies en vraagt die aan voor jou. Van dakisolatie tot zonneboiler: wie een BENOvatiemaatregel uitvoert, kan rekenen op tal van Fluvius-premies. Daarnaast hebben ook de steden en gemeenten, de provincies en de Vlaamse overheid subsidies ter beschikking om BENOveerders financieel een duwtje in de rug te geven. Wie voldoet aan de voorwaarden, kan een renteloze lening afsluiten.

Vragen over BENOvatiepremies? Gebruik onze handige chat/Whatsapp-functie om je vragen over premies te beantwoorden. Klik op de techniek waarvoor je een premie wil aanvragen en test het uit.

Theo Verstappen