Digitale meters ontplooien hun kracht voor betere netten

Klant leest digitale meter af

Wist je dat je digitale elektriciteitsmeter meer kan meten dan enkel je verbruik? Zo'n meter houdt naast meterstanden ook heel wat puur technische informatie bij. En die kan Fluvius opvragen in de zoektocht naar oplossingen bij storingen bij je thuis of problemen met het elektriciteitsnet in jouw buurt. Goed nieuws voor zowel de klant als voor Fluvius, zeker in een snel wijzigend energielandschap.

Hoe werkt het?

Als je als klant zonder digitale meter een storing meldt bij Fluvius, worden er telefonisch enkele vragen aan je gesteld. Zo trachten we te achterhalen wat de oorzaak van het probleem is, al kunnen we dat pas echt vaststellen door een technicus langs te sturen om metingen uit te voeren. En dat kost natuurlijk tijd.

De digitale meter bij je thuis brengt daar verandering in. Die houdt automatisch enkele belangrijke technische meetwaarden bij, zoals de spanning en stroom op je aansluiting. Bij sommige storingen, bijvoorbeeld spanningsklachten, kan Fluvius die vanop afstand uitlezen. Op die manier kunnen we onmiddellijk een belangrijke vraag beantwoorden: is er een technisch probleem aan het elektriciteitsnet?

Technisch probleem? Ja.

In zo’n geval moet er een technicus van Fluvius ter plaatse gaan. Maar die heeft dan wel een rugzak vol nuttige achtergrondinformatie mee. Op die manier kan de technicus vlotter de oorzaak achterhalen en het probleem – indien mogelijk – snel oplossen, of de juiste werken op de planning zetten.

Technisch probleem? Nee.

Misschien is er helemaal geen netprobleem, maar een probleem aan de binneninstallatie van de klant of een defect elektrisch toestel. Doordat Fluvius dat op afstand kan vaststellen, vermijden we waarschijnlijk een nutteloze verplaatsing. De klant wint dan ook tijd en kan meteen een elektricien opbellen.

Wanneer uitlezen?

De uitlezing van technische data bij een storing gebeurt altijd doelgericht. Er wordt dus enkel informatie uitgelezen als daar een technische reden voor is. Maar die informatie kan ook anoniem worden opgevraagd voor een reeks digitale meters samen, bijvoorbeeld bij spanningsproblemen in een straat of wijk. Zo kan Fluvius veel gerichter én sneller op zoek gaan naar de juiste oplossing voor het elektriciteitsnet in jouw buurt, en eventuele toekomstige problemen beter voorspellen en vermijden.

Belangrijk wapen voor de energietransitie

De komende jaren zullen fossiele brandstoffen, zoals de benzine van je wagen of het aardgas van je verwarming, steeds meer worden vervangen door elektriciteit. Daarnaast komen er massaal meer zonnepanelen en windmolens bij. Dat zet het elektriciteitsnet meer onder druk, waardoor we dat vandaag al moeten versterken. Om dat haalbaar en betaalbaar te houden, zet Fluvius maximaal in op digitale netten. En ook jouw digitale meter speelt daar een hoofdrol in.

Weet Fluvius dan wanneer ik mijn waterkoker aanzet?

Neen, dát kunnen we uiteraard niet weten. Alle data uit je digitale meters zijn jouw persoonlijke gegevens die enkel worden gebruikt als daar een goede reden voor is.

Zo verzamelen en verwerken we je verbruiksgegevens zodat je energieleverancier een juiste eindafrekening kan maken. En we zorgen er ook voor dat je die gegevens gratis kan raadplegen op ons klantenportaal mijn.fluvius.be. Zo kun je je energieverbruik in detail opvolgen.

Hetzelfde geldt voor de technische gegevens: die lezen we enkel uit om een storing bij jou thuis aan te pakken, of – anoniem – om de elektriciteitsnetten in je buurt optimaal te beheren.

Meer lezen over de digitale meter?

Je vindt alle informatie op deze webpagina. Heb je nog geen digitale meter en ben je benieuwd wanneer je die mag verwachten? Neem je EAN-code bij de hand en kijk op de planningschecker.

Gerelateerde artikels