Veelgestelde vragen over verbruik in Mijn Fluvius

Hoe doe ik een aanvraag om de verbruikshistoriek van mijn digitale meter te kunnen raadplegen in Mijn Fluvius?

Hoe kan ik de grafiek van de verbruiken van mijn digitale elektriciteitsmeter raadplegen in Mijn Fluvius?

Hoe kan ik de grafiek van de verbruiken van mijn digitale aardgasmeter raadplegen in Mijn Fluvius?

Welke verbruiksgegevens kan ik aanvragen?

Standaard meet een digitale meter de verbruiksgegevens per dag. Je kan een aanvraag doen om deze gegevens te raadplegen. Dit kan in een week- en maandoverzicht met de gegevens per dag, of in een jaaroverzicht met maandtotalen. Geef je keuze hiervoor door bij je aanvraag via ‘Jaar, maand, week en dag’. Van zodra je aanvraag is goedgekeurd, kan je de gegevens via Mijn Fluvius raadplegen. De verbruiksgegevens zijn raadpleegbaar vanaf de installatiedatum van je digitale meter. Je kan ze ook enkel aanvragen voor de periode waarvoor jij zelf een energiecontract op je eigen naam hebt en voor een periode van maximaal drie jaar.

Wie dat wil, kan ook meer gedetailleerde verbruiksgegevens opvragen. Voor gas kan dit in een week- en dagoverzicht met de gegevens per uur, voor elektriciteit per kwartier. Geef je keuze hiervoor door bij je aanvraag via ‘Uur’, ‘Kwartier’ of 'Alle'. Van zodra je aanvraag is goedgekeurd, kan je de gedetailleerde gegevens via Mijn Fluvius raadplegen. Wanneer je de eerste keer zo’n aanvraag voor gedetailleerde gegevens doet, start automatisch de dagelijkse uitlezing van deze meetgegevens. Daarom zijn deze verbruiksgegevens pas raadpleegbaar vanaf je eerste aanvraag hiervoor, een dag na de aanvraag.

Naast de verschillende verbruiksgegevens kan je vanaf februari 2021 ook steeds het gemeten piekvermogen per maand zien. Elke maand vullen we het overzicht aan met de piek van de voorbije maand.

Na hoeveel tijd is het verbruik van vandaag zichtbaar op Mijn Fluvius?

Je elektriciteits- en gasverbruik is telkens zichtbaar de dag erna. Bij het begin van een nieuwe maand verschijnt het piekvermogen van de voorbije maand. Wanneer dit uitzonderlijk niet mogelijk is, dan bewaart de digitale meter die waarden en worden ze later uitgelezen. Deze waarden zijn dan op een later tijdstip raadpleegbaar via Mijn Fluvius.

Waarom is er een verschil tussen de verbruiken op Mijn Fluvius en de verbruiken op mijn energiefactuur?

De verbruiken op mijn.fluvius.be/verbruik zijn de waarden gemeten door je digitale energiemeters. Maar net als bij je klassieke meters het geval was, verwerken en valideren we die waarden nog, voor je een eindafrekening krijgt van je energieleverancier. Dat gebeurt op basis van het Technisch Reglement van de Vlaamse energieregulator VREG. Daardoor is het mogelijk dat de verbruiken op Mijn Fluvius afwijken van de verbruiken op de energiefactuur. Ook de afname- en injectieoverschotten van je zonnepanelen van de klassieke meter verrekenen we achteraf bij de jaarafrekening, en zie je niet op Mijn Fluvius.

Ik koos voor het enkelvoudig uurtarief. Waarom zijn de verbruiken alsnog opgesplitst in dag- en nachtverbruik volgens het tweevoudig uurtarief?

Het telwerk van de digitale meter telt altijd volgens dag- en nachttarief en dat is ook zo zichtbaar via mijn.fluvius.be/verbruik. Als je enkelvoudig uurtarief hebt, tellen we achteraf beide meterstanden op voor je eindafrekening. Je kan je totale afname en injectie ook raadplegen via de display 1.8.0 en 2.8.0.

Wat wordt bedoeld met ‘voorlopige waarde’, ‘geschatte waarde’ en ‘onvolledige maand’?

Voorlopige waarde:
Bij de omzetting van gasverbruiken in m³ naar verbruiken in kWh wordt de omzettingsfactor de Calorische Bovenwaarde, oftewel CBW pas op het einde van de maand definitief bepaald. In de tussentijd wordt een voorlopige waarde gebruikt. Van zodra de definitieve waarde van de CBW gekend is, worden de voorlopige waarden omgezet naar definitieve waarden.

Geschatte waarde:
Als Fluvius één of meerdere meterstanden niet kon uitlezen, dan tonen we een geschatte waarde voor het volume. Zo zit er geen nulwaarde in je overzicht. Die schatting is gebaseerd op een interpolatie van eerder en later uitgelezen meterstanden.

Onvolledige maand:
Dat is bijvoorbeeld het geval als je digitale meters geïnstalleerd werden in het midden van de maand. De verbruiksinfo van voor de plaatsingsdatum zal dan niet zichtbaar zijn in het verbruiksoverzicht van die maand.

Mijn zonnepanelen produceren meer dan de injectie aangegeven op Mijn Fluvius. Hoe komt dit?

Wanneer je zonnepanelen energie produceren, dan wordt die energie -of een deel ervan- meteen verbruikt of geconsumeerd door elektrische toestellen bij jou thuis. Dit wordt ‘gelijktijdige zelfconsumptie’ genoemd. De digitale meter meet enkel de energie die overblijft en op het distributienet wordt geïnjecteerd. De injectie die getoond wordt op Mijn Fluvius is dus gelijk aan de productie min de gelijktijdige zelfconsumptie. In het voorbeeld op onderstaande tekening werd 100 kWh geproduceerd. Hiervan werd 60 kWh gelijktijdig geconsumeerd (dat is de zelfconsumptie). De overige 40 kWh werd geïnjecteerd op het net. Op Mijn Fluvius zal enkel de 40 kWh aan geïnjecteerde energie getoond worden.

Wat is het verschil tussen mijn productie, en de afname en injectie die wordt gemeten door de digitale meter?

Waarom starten de dagen voor gas telkens om 6 uur i.p.v. 0 uur?

Het gas dat voor een bepaalde dag in het net wordt geïnjecteerd, moet een lange weg afleggen doorheen de pijpleidingen van het gasnetwerk alvorens het verbruikt kan worden. Door deze vertraging is het wettelijk bepaald dat een dag voor gas pas start om 6u i.p.v. 0 uur.
Net zoals op de energiefactuur, bestaan de gasverbruiken op Mijn Fluvius voor een bepaalde dag uit de verbruiken gemeten vanaf 6 uur die dag tot 6 uur de volgende dag. Bij elektriciteit bestaat deze vertraging niet en starten de dagen telkens om 0 uur.

Waarom kan ik voor elektriciteit kwartiervolumes aanvragen en voor gas uurvolumes?

Door fysische verschillen tussen het elektriciteits- en het gasnet, is het een algemene conventie in de energiemarkt om de elektriciteitsmeters met een hoger detailniveau uit te lezen dan gasmeters. Wil je verbruiken met een nog hoger detailniveau? Bekijk dan op www.maakjemeterslim.be hoe je deze verbruiken zelf kan uitlezen via de gebruikerspoorten op je digitale meter.

Wat is een piekvermogen?

Het maandelijks piekvermogen is de hoogste piek, anders gezegd de meeste afname van het elektriciteitsnet per kwartier gemeten. Deze piek zal typisch hoog zijn als je veel toestellen op hetzelfde moment gebruikt of apparaten in huis hebt die veel energie in een korte tijdsspanne verbruiken.
Op je huishoudtoestellen wordt ook vaak een piekvermogen vermeld in kilowatt (kW) of Watt (W). Deze waarde is het piekvermogen op een hele korte tijdsspanne en mag niet verward worden met het piekvermogen dat getoond wordt in Mijn Fluvius, deze waarde wordt over een kwartier gemeten. Op dit moment is je piekvermogen voor de afname van elektriciteit raadpleegbaar in Mijn Fluvius.
Je piekvermogen voor injectie, als je zonnepanelen hebt, of je piekvermogen voor gas zijn niet beschikbaar in Mijn Fluvius.

Waarom kan ik mijn piekvermogens raadplegen?

Je kan je piekvermogens raadplegen om meer inzicht te krijgen in je energiegebruik. Op dit moment worden de getoonde piekvermogens niet gebruikt om je elektriciteitsfactuur te berekenen.

Wanneer is het piekvermogen gemeten?

De digitale meter zal automatisch je verbruik en je piekvermogen per maand bijhouden. Wil je weten wanneer je piekvermogen gemeten werd, dan kan je best eerst je verbruik in kwartierwaarden activeren in Mijn Fluvius. Het grootste verbruik per kwartier zal je piekvermogen zijn. Wanneer je die verbruikswaarde in kWh maal 4 doet, krijg je het piekvermogen uitgedrukt in kW.

Wat gebeurt er met de verbruikshistoriek als de houder van het energiecontract wijzigt (bv. bij een verhuis)?

Van zodra de houder van het energieleveringscontract wijzigt (bijv. bij een verhuis), dan zal Fluvius de periode waarvoor de verbruiken voor jou zichtbaar zijn op Mijn Fluvius automatisch beëindigen. De verbruiken van voor de wijziging blijven zichtbaar. Om ook de verbruiken van na de wijziging te raadplegen, kan je opnieuw verbruiken aanvragen voor deze EAN-code.

Wat betekent ‘Ik ga akkoord dat, als ik niet de houder van het energiecontract ben, mijn naam aan deze persoon wordt doorgegeven.’?

Jouw privacy is erg belangrijk voor ons. Als we bij de aanvraag van verbruikshistoriek vaststellen dat jouw naam en adres of KBO-nummer niet overeenkomt met de gegevens op het energiecontract achter de EAN-code, dan hebben wij een bijkomende goedkeuring nodig. We versturen deze goedkeuring naar de persoon op wiens naam het energiecontract staat. Dat kan jijzelf zijn maar ook iemand anders, zoals je partner, familielid, of medewerker van een organisatie. Zodra je een aanvraag indient, ontvangt die persoon een e-mail of brief waarmee hij of zij toestemming kan geven.

Na de aanvraag van verbruikshistoriek zie ik dat de toestemming verzonden is naar een verkeerd e-mailadres. Wat moet ik doen?

Als we bij de aanvraag van verbruikshistoriek vaststellen dat jouw naam en adres of KBO-nummer niet overeenkomt met de gegevens op het energiecontract achter de EAN-code, dan versturen wij een bijkomende toestemmingsvraag naar het e-mailadres dat we van de energieleverancier hebben doorgekregen. Dit is het e-mailadres van de houder van het energiecontract. Als je denkt dat dit e-mailadres niet correct is, dan volstaat het om 7 dagen te wachten. Na deze periode sturen we automatisch een brief per post op naar het adres van de houder van het energiecontract. Contacteer ons als je wil dat we de brief sneller versturen.

We raden je ook aan om voor toekomstige aanvragen het e-mailadres te laten aanpassen bij de energieleverancier van de betrokken EAN-code.

Na het aanvragen van verbruikshistoriek krijg ik de melding dat er een toestemmingsvraag per post is verzonden. Waarom gebruiken jullie geen e-mailadres?

Voor het verzenden van een toestemmingsvraag zijn we afhankelijk van de gegevens die we doorkrijgen van de energieleverancier achter de EAN-code. Als die geen e-mailadres heeft doorgegeven, gebruiken we het postadres.

Neem contact op met de leverancier en vraag om het e-mailadres te delen met Fluvius.

Ik ben zelf de houder van het energiecontract en toch krijg ik een toestemmingsvraag om mezelf toegang te geven. Hoe kan dit?

Wanneer je verbruik aanvraagt, dan checken we of jouw naam en adres of KBO-nummer die we via eID/itsme hebben doorgekregen, overeenkomt met de gegevens op het energiecontract achter de EAN-code. Deze laatste gegevens krijgen we via de energieleverancier. Het is altijd mogelijk dat er fouten in de naam of het adres staan of dat het doorgegeven adres niet jouw domicilie-adres is. In dit geval sturen we -om je privacy te beschermen- altijd een bijkomende toestemmingsvraag.

Waarom krijg ik de melding dat de meter niet vanop afstand uitgelezen wordt?

Fluvius leest een digitale meter dagelijks vanop afstand uit. Als dit uitzonderlijk niet lukt, dan zijn er ook geen gegevens zichtbaar in mijn.fluvius.be/verbruik. In dit geval zal er toch nog een meteropnemer van Fluvius langskomen of vragen we jou om je meterstanden zelf door te sturen. Je kan pas een aanvraag indienen voor je verbruiksgegevens via Mijn Fluvius, van zodra de digitale meter vanop afstand kan worden uitgelezen. Dat gebeurt binnen de 72 uur na de plaatsing van de digitale meters.

Kon je jouw verbruik vroeger wel raadplegen op Mijn Fluvius, maar krijg je plots de melding dat er niet meer vanop afstand uitgelezen kan worden? Dan is er iets fout. Neem contact met ons op om dit op te lossen.

Ik heb veel verschillende EAN-codes. Hoe vind ik snel een specifieke EAN-code terug in de lijst?

Heb je meer dan 10 EAN-codes? Gebruik dan de uitgebreide filteropties.

Het gebruik van een filter in de verbruikshistoriek van Mijn Fluvius

Wat wordt bedoeld met ‘meteropname’?

Na de plaatsing van de digitale meter bij je thuis komt er geen meteropnemer meer langs. Fluvius leest vanaf dat moment de gegevens vanop afstand uit. Afhankelijk van welke keuze je maakte bij je leverancier, lezen we je meter jaarlijks of maandelijks uit voor facturatie (eindrekening). Dit doen we op de eerste dag van de aangegeven maand. Als de meter de gegevens om de een of andere reden niet kan doorsturen, komt er rond die periode toch een meteropnemer langs of vragen we jou om je meterstanden zelf door te sturen.