Factuur en tarieven

De tarieven voor aardgas en elektriciteit

Wat staat er op mijn energiefactuur?

Je ontvangt een factuur van je energieleverancier (bijvoorbeeld Elegant, Eneco, Engie, Essent, Lampiris, Luminus, Octa+ …). Behalve de kost voor elektriciteit en aardgas, betaal je ook toeslagen voor de netbeheerders en voor de overheid. Hoeveel is dat en naar wie gaan die centen? Dat vind je hier samengevat

verduidelijking energiefactuur

Wat rekent Fluvius jou aan?

Om ervoor te zorgen dat aardgas en elektriciteit vlot tot bij jou geraken, staat Fluvius in voor het beheer van de energienetten. Dat beheer zit automatisch verrekend in je energiefactuur. Concreet gaat het om:

 • het ‘transport- en vervoerstarief’, een vergoeding voor de beheerders van het hoogspanningsnet en het hogedruk aardgasnet
 • het ‘distributienettarief’, de vergoeding voor Fluvius, dat de lokale netten beheert

Wat doet Fluvius hiervoor in de plaats?

Je betaalt Fluvius eigenlijk voor die opdrachten die ons door de overheid verplicht worden opgelegd. Niet alleen op technisch vlak, maar ook in het meer duurzaam maken van onze samenleving en het wegwerken van energie-armoede. Meer concreet:

Wat doet Fluvius hiervoor in de plaats?
 • Technisch
  • Elektriciteit en aardgas vervoeren tot bij je thuis
  • Nieuwe kabels en leidingen aanleggen
  • Die kabels en leidingen onderhouden
 • Ecologisch
  • Premies voor energiezuinige investeringen promoten en toekennen
  • Groenestroomcertificaten uitbetalen aan eigenaars van zonnepanelen
 • Sociaal
  • De rol opnemen van sociale energieleverancier
  • Torenhoge energieschulden bij mensen met betaalmoeilijkheden voorkomen
  • De straatverlichting onderhouden

Hoe kan ik mijn energiefactuur verlagen?

Zuinig omspringen met energie

De allergoedkoopste elektriciteit en aardgas is natuurlijk die die je niet verbruikt. Maar er zijn heel wat grote en kleine dingen die je zelf kunt doen om je energiefactuur te doen dalen.

Ontdek tips om je energiefactuur te verlagen 

Vind het beste tarief voor jou

Regelmatig van energieleverancier wisselen, zorgt vaak voor een fikse besparing. Welke leverancier biedt de interessantste service tegen de aantrekkelijkste prijs? Wil je het bos door de bomen zien? Doe dan de V-test, met ‘v’ van vergelijken.

Verbruik tijdens daluren

Tijdens de late avond en nacht leveren elektriciteitsleveranciers stroom aan verminderde prijs. Tijdens het weekend telt het verminderde tarief ook overdag. Kies daarvoor dag/nachttarief.

Kijk na wat voor jou het meest interessant is 

Welke soort facturen krijg ik?

De tussentijdse factuur

Die ontvang je elke maand. Zo zijn je energiekosten gelijkmatig verdeeld over het jaar. Het tussentijdse bedrag is bepaald aan de hand van je jaarverbruik van het voorgaande jaar.

De jaarafrekening

Na de jaarlijkse opneming van de meterstanden, wordt je effectief verbruik berekend. Wat je al betaalde via de tussentijdse facturen, wordt daarvan afgetrokken. Uiteindelijk moet je nog wat opleggen of krijg je misschien terug.

De slotfactuur

Verhuis je? Stap je over naar een andere energieleverancier? Of wordt je budgetmeter vervangen? Dan worden je meterstanden opgenomen. Het werkelijke verbruik voor die periode wordt uitgerekend en je ontvangt daarvoor een slotfactuur. Heb je te weinig of te veel betaald, dan moet je nog wat opleggen of krijg je misschien terug.

Lees hier verder als je nog meer wil weten over de verschillende facturen

Hoeveel kost het distributienettarief mij?

Die tarieven verschillen licht, afhankelijk van waar je woont. Immers, in dichtbebouwd stedelijk gebied kost het minder om energienetten aan te leggen en te onderhouden dan in heel landelijk gebied, met weinig aangesloten woningen per kilometer net.
Bekijken welke nettarieven voor jouw woonplaats en jouw verbruik van toepassing zijn, aan de hand van een simulatie.

Wat met het dag- en/of nachttarief?

Bij het dagtarief heb je een elektriciteitsmeter met één telwerk die wordt gebruikt om het ‘enkelvoudig’ uurtarief te berekenen. Mensen met een dag/nachttarief hebben dan weer een meter met twee telwerken en een ‘tweevoudig’ uurtarief. Maar welke formule is het meest voordelig voor jouw situatie?

Kiezen voor een tweevoudig uurtarief (dag- en nachttarief)

Heb je momenteel een elektriciteitsmeter met één telwerk, maar gebruik je je wasmachine, droogkast, vaatwasmachine en elektrische boiler vooral ’s avonds of in het weekend? Dan kan het interessant zijn om over te schakelen naar een tweevoudig uurtariefmeter omdat de elektriciteitsprijs goedkoper is in het weekend en tijdens de daluren.

Heb je al een aansluiting, maar wil je die aanpassen naar een tweevoudig uurtarief? Vraag dan een wijziging van je bestaande aansluiting. Fluvius plaatst dan een meter met twee telwerken. Die meter heeft telwerken voor 'dag' (normaal tarief) en voor 'nacht' (verminderd tarief). De meter schakelt automatisch van dag naar nacht en omgekeerd. Leveranciers bieden een aparte prijs aan als je 2 meters hebt. Het nachtverbruik is goedkoper omdat ‘s nachts minder elektriciteit verbruikt wordt.

Wil je ook die verminderde prijs genieten, dan moet je wel een tweevoudig uurtariefmeter laten plaatsen.

Wanneer telt welk tarief?

 • De dagmeter meet het elektriciteitsverbruik tussen 6 en 21 u. of tussen 7 en 22 u., afhankelijk van je gemeente.
 • De nachtmeter meet tussen 21 en 6 u. of tussen 22 en 7 u. 
 • Ook het verbruik tijdens het weekend wordt op de nachtmeter geregistreerd.
 • Opgelet: het verbruik op een wettelijke feestdag die tijdens de week valt, wordt op de dagmeter geregistreerd. 

Kiezen voor een enkelvoudig tarief (dagtarief)

In principe is een tweevoudige meter die uw dag- en nachtverbruik apart registreert voordeliger als u vooral ’s nachts en tijdens het weekend verbruikt. Maar eigenaars van zonnepanelen zijn dikwijls beter af met een enkelvoudige meter.

Voor netgebruikers met zonnepanelen kan het dan ook interessant zijn om van dag- nachttarief terug om te schakelen naar een normaal tarief. De geproduceerde energie kan dan in mindering worden gebracht van het volledige verbruik.

Let wel:  het tijdstip van omschakeling is belangrijk! Een eventuele negatief saldo wordt bij een tariefwissel op nul gebracht. Vraag de tariefwissel dus best aan zo dicht mogelijk bij je jaarlijkse meteropname.

Wat kost een aansluiting?

De prijs van een aansluiting is afhankelijk van het type aansluiting. De factuur voor een aansluiting krijgt je trouwens rechtstreeks van Fluvius en niet van je energieleverancier. Wil je graag opzoeken wat een aansluiting voor jouw specifieke situatie kost?

Vul je postcode in en klik op het info-icoontje naast ‘Elektriciteit’ of ‘Aardgas’

Verkaveling of appartement?

Wil je een verkaveling aanleggen? Neem contact op met het bestuur van de stad of gemeente waar de verkaveling ligt. Als verkavelaar sta je onder meer in voor de aanleg en de oprichting van de installaties voor de distributie van elektriciteit, aardgas en openbare verlichting.

Voor verkavelingen en appartementen gelden andere tarieven voor aansluitingen. Die ontdek je door hier te klikken en het info-icoontje naast ‘Elektriciteit’ of ‘Aardgas’ te kiezen.

Heb ik recht op een verlaagd btw-tarief?

In sommige gevallen kan je genieten van een verlaagd btw-tarief voor een nieuwe aansluiting voor elektriciteit en/of aardgas of een aanpassing van een aansluiting.

De tarieven voor zonnepanelen

De elektriciteitsfactuur voor zonnepaneeleigenaars

Het tarief voor elektriciteit omvat een aantal kosten die gerelateerd zijn aan het verbruik maar ook een aantal vaste kosten die losstaan van het verbruik. Zelfs als je al je stroom zelf opwekt en een ‘nulverbruik’ hebt, betaal je nog enkele kosten:

 • de jaarlijkse vergoeding die elke leverancier zelf bepaalt en aanrekent
 • de meterhuur
 • de bijdrage aan het energiefonds
 • het prosumententarief

Als je de vergelijking maakt via www.vtest.be en 0 invult in bij het verbruik, krijg je de prijs die je moet betalen, zelfs al heb je een nulverbruik.

Je rendement verhogen?

Voor elke kWh elektriciteit die je overdag in het stroomnet injecteert, wordt de dagteller op je elektriciteitsmeter teruggedraaid. De nachtteller dan weer niet, want zonnepanelen wekken ’s nachts geen elektriciteit op. Daarom kan het een oplossing zijn om over te schakelen van dag/nachttarief naar normaal tarief. De meter maakt dan geen onderscheid meer tussen dag en nacht.

Wat zijn groenestroomcertificaten?

Om het gebruik van zonne-energie te stimuleren, heeft de Vlaamse overheid in 2006 een systeem bedacht. Voor elke 1 000 kWh die je met zonnepanelen opwekt, ontvang je een groenestroomcertificaat. Voor elk certificaat ontvang je een bedrag in euro. De hoogte van dat bedrag hangt af van het jaar waarop je je zonne-installatie in gebruik nam.

Lees hier hoe Fluvius de vergoeding voor groenestroomcertificaten uitbetaalt.

Heb je zonnepanelen en recht op een vergoeding voor groenestroomcertificaten? Hier kun je groenestroomcertificaten aanvragen en nakijken of de vergoeding ervoor werd uitgekeerd

Wat is het prosumententarief?

Een energieconsument die ook zelf elektriciteit produceert (bv. met zonnepanelen) is een ‘prosument’. Je neemt elektriciteit van het net als er geen zon is en steekt elektriciteitsoverschotten op het net als je bij zonnige dagen overdag niet thuis bent. Zo kan op het eind van het jaar het verschil tussen beide ‘nul’ zijn. Je betaalt dan niets voor je elektriciteit. Maar je hebt het elektriciteitsnet wel tweemaal gebruikt: om elektriciteit af te nemen en om er zelf in te injecteren. De netkosten werden vooral gedragen door de andere netgebruikers. Deze ongelijkheid wordt via het prosumententarief rechtgetrokken zodat de netkosten verdeeld worden over iedereen die van het elektriciteitsdistributienet gebruik maakt. Daarom voerde de Vlaamse regering in 2015 het prosumententarief in.

Hier lees je meer over het prosumententarief

Fluvius als sociale leverancier

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Daarom voorziet de energiewetgeving een aantal maatregelen die ook de meer kwetsbare mensen een handje helpt en hen van de levering van aardgas en elektriciteit verzekert.

We doen dat enerzijds door ‘sociale tarieven’ aan beschermde klanten te rekenen; anderzijds helpen we mensen die het financieel moeilijk hebben verder met de budgetmeter.

Wat zijn sociale tarieven?

Heb je recht op het sociaal tarief, dan krijg je bij alle leveranciers van elektriciteit en aardgas altijd de goedkoopste prijs. Elke energieleverancier moet verplicht hetzelfde sociaal tarief aanrekenen.

Ontdek hoeveel het sociale tarief bedraagt (CREG)

Wie komt hiervoor in aanmerking?

De sociale maximumprijs, ook wel sociaal tarief genoemd, is een elektriciteits- of aardgasprijs die lager is dan het normale tarief. Elke leverancier moet jou deze prijs automatisch aanrekenen als je daar recht op hebt.

Bekijk hier wanneer je recht hebt op het sociaal tarief.

Voorkom torenhoge energieschulden

Een financieel moeilijke periode? Het kan de beste overkomen. Als je daardoor problemen krijgt met het betalen van je energiefactuur bij de energieleverancier, schiet Fluvius je ter hulp met de budgetmeter.

Waarom een budgetmeter?

Een budgetmeter is bedoeld voor mensen die het financieel moeilijk hebben en er niet meer in slagen hun elektriciteits- en/of aardgasfactuur bij de commerciële leverancier te betalen. De budgetmeter – die werkt als een prepaid-kaart bij een gsm – zorgt ervoor dat je nog steeds over aardgas en elektricteit kan beschikken.

De voordelen van een budgetmeter

 • Je beschikt over energie en de budgetmeter levert aardgas en elektriciteit op dezelfde manier als een gewone teller. Je gebruikt dus al jouw toestellen op dezelfde manier als voordien
 • Je bespaart op je energiekost want je bent je heel bewust van je verbruik
 • Je hebt steeds zicht op je resterende verbruik
 • Je betaalt op voorhand voor je aardgas en/of elektriciteit. Je komt dus niet voor verrassingen te staan wegens een onverwachte jaarafrekening
 • Je budget onder controle: geen onverwachte energiefacturen meer! Je betaalt vooraf wat je budget je toelaat en je hebt altijd een duidelijk zicht op je saldo
 • Je geniet van goedkopere energie tijdens de ‘stille uren’ omdat je budgetmeter standaard een tweevoudig uurtarief heeft
 • Je beschikt altijd over energie, zelfs al is je saldo bijna opgebruikt en de betaling even ongelegen komt. Dan kun je immers beroep doen op het noodkrediet. Dat is een beperkt bedrag om tijdelijk normaal energie te verbruiken tot je de kans hebt gehad om je budgetmeter op te laden. Het verbruikte noodkrediet vul je bij je betaling weer aan. Zo staat je noodkrediet weer klaar als je het nog eens nodig hebt.

Meer over de werking van de budgetmeter aardgas en/of elektriciteit kan je hier lezen

Wanneer wordt er een budgetmeter geplaatst?

Stap 1: Je commerciële energieleverancier verbreekt je energiecontract
Je bent klant bij een commerciële leverancier (zoals Engie, Luminus, …), maar je betaalt je energiefacturen niet op tijd en bouwt schulden op. De energieleverancier kan dan je energiecontract verbreken. We spreken dan van een drop.

Stap 2: Fluvius wordt je sociale energieleverancier
Wanneer je niet meer terecht kan bij de commerciële leveranciers voor een energiecontract, kom je terecht bij Fluvius. Omdat elektriciteit en verwarming (aardgas) basisbehoeften zijn, helpen we je graag verder voor het leveren van je elektriciteit en aardgas. Fluvius wordt dan jouw sociale energieleverancier.
Je ontvangt elke maand een energiefactuur van Fluvius en elk jaar een jaarafrekening.
Je energie is niet gratis en Fluvius rekent voor jou het standaard tarief aan, tenzij je recht hebt op het sociaal tarief.
Je betaalt met het standaard tarief zelfs iets meer dan bij de commerciële energieleverancier. Fluvius helpt je graag voor een tijdje uit de nood, maar zodra je schulden afbetaald zijn bij de sociale leverancier, kan je terug bij een commerciële leverancier een energiecontract afsluiten en dit is ook voordeliger.

Stap 3: Fluvius plaatst een budgetmeter bij jou
Als je de maandelijkse energiefacturen van Fluvius niet op tijd betaalt en bij Fluvius schulden maakt, dan plaatst Fluvius bij jou een budgetmeter voor aardgas en/of elektriciteit.
Je betaalt vooraf voor je energie en houdt zo je betalingen onder controle. Ook met een budgetmeter is jouw energie niet gratis en betaal je het standaard tarief of het sociaal tarief bij Fluvius. Bij de GRATIS plaatsing van de budgetmeter krijg je nog gedetailleerde informatie van onze technieker over de meter zelf en de oplaadkaarten.
Wanneer je een budgetmeter weigert, wordt jouw dossier doorgestuurd naar de LAC (Lokale adviescommissie) van jouw gemeente. Zij zoeken samen met Fluvius, het OCMW naar een oplossing om te voorkomen dat Fluvius je elektriciteit en aardgas moet afsluiten. Het afsluiten van energie gebeurt enkel in zeer uitzonderlijke gevallen.

Stap 4: Heb je geen schulden meer? Je kan terug een energiecontract afsluiten bij een commerciële leverancier.
Met de budgetmeter kan je ook stelselmatig de schulden die je bij Fluvius hebt opgebouwd afbetalen.
Heb je geen schulden meer bij Fluvius? Dan kan je voor een energiecontract terug terecht bij de commerciële energieleveranciers. Hun tarief is zeker voordeliger dan het standaard tarief bij Fluvius. Doe zeker ook de V-test om te zien wie voor jou de meest voordelige energieleverancier is.
We schakelen verplicht de budgetmeter uit zodra je een nieuw contract sluit met een commerciële energieleverancier voor aardgas en/of elektriciteit. Na de uitschakeling wordt de budgetmeter niet vervangen maar werkt hij verder als een gewone meter met tweevoudig uurtarief.