Factuur en tarieven

Aardgas en elektriciteit

Welke facturen ontvang je?

De tussentijdse factuur

Om niet het hele bedrag in één enkele keer te betalen, ontvang je elke maand van je energieleverancier een tussentijdse factuur. Zo zijn je energiekosten gelijkmatig verdeeld over het jaar. Het tussentijdse bedrag is bepaald aan de hand van je jaarverbruik van het voorgaande jaar.

De jaarafrekening

Na de jaarlijkse opneming van de meterstanden, wordt je effectief verbruik berekend. Wat je al betaalde via de tussentijdse facturen, wordt daarvan afgetrokken. Uiteindelijk moet je nog wat opleggen of krijg je misschien terug. Het is dan ook belangrijk dat je je meterstanden altijd doorgeeft.

De slotfactuur

Verhuis je? Stap je over naar een andere energieleverancier? Of wordt je budgetmeter vervangen? Dan worden je meterstanden opgenomen. Het werkelijke verbruik voor die periode wordt uitgerekend en je ontvangt daarvoor een slotfactuur. Heb je te weinig of te veel betaald, dan moet je nog wat opleggen of krijg je misschien terug.

Wat staat er op de energiefactuur?

Je ontvangt een factuur van je energieleverancier (bijvoorbeeld Elegant, Eneco, Engie, Essent, Lampiris, Luminus, Octa+ …). Behalve de kost voor elektriciteit en aardgas, betaal je ook toeslagen voor de netbeheerders en voor de overheid. Hoeveel is dat en naar wie gaan die centen? Dat tonen we in onderstaande afbeelding.

Verduidelijking energiefactuur

Wil je jouw energiefactuur beter begrijpen? Beantwoord dan snel enkele vragen en krijg een duidelijk overzicht van de meest voorkomende termen op je energiefactuur.

Ontdek ook wat er op de energierekening van een gemiddeld kantoor staat

Wat wordt aangerekend?

Om ervoor te zorgen dat aardgas en elektriciteit vlot tot bij jou geraken, staat Fluvius in voor het beheer van de energienetten. Dat beheer zit automatisch verrekend in je energiefactuur. Concreet gaat het om:

 • het ‘transport- en vervoerstarief’, een vergoeding voor de beheerders van het hoogspanningsnet en het hogedruk aardgasnet
 • het ‘distributienettarief’, de vergoeding voor Fluvius, dat de lokale netten beheert

Wat krijg je hiervoor in de plaats?

Je betaalt Fluvius eigenlijk voor die opdrachten die ons door de overheid verplicht worden opgelegd. Niet alleen op technisch vlak, maar ook in het meer duurzaam maken van onze samenleving en het wegwerken van energie-armoede. Meer concreet:

 • Technisch
  • Elektriciteit en aardgas vervoeren tot bij je thuis
  • Nieuwe kabels en leidingen aanleggen
  • Die kabels en leidingen onderhouden
 • Ecologisch
  • Premies voor energiezuinige investeringen promoten en toekennen
  • Groenestroomcertificaten uitbetalen aan eigenaars van zonnepanelen
 • Sociaal
  • De rol opnemen van sociale energieleverancier
  • Torenhoge energieschulden bij mensen met betaalmoeilijkheden voorkomen
  • De straatverlichting onderhouden

Hoeveel betaal je voor het distributienettarief?

Die tarieven verschillen licht, afhankelijk van waar je woont. Immers, in dichtbebouwd stedelijk gebied kost het minder om energienetten aan te leggen en te onderhouden dan in heel landelijk gebied, met weinig aangesloten woningen per kilometer net.
Bekijken welke nettarieven voor de hoofdgemeente van jouw woonplaats en jouw verbruik van toepassing zijn, aan de hand van een simulatie.

Hoe kan je je energiefactuur verlagen?

Zuinig omspringen met energie

De allergoedkoopste elektriciteit en aardgas is natuurlijk die die je niet verbruikt. Maar er zijn heel wat grote en kleine dingen die je zelf kunt doen om je energiefactuur te doen dalen.

Ontdek tips om je energiefactuur te verlagen 

Het beste tarief voor jou vinden

Regelmatig van energieleverancier wisselen, zorgt vaak voor een fikse besparing. Welke leverancier biedt de interessantste service tegen de aantrekkelijkste prijs? Wil je het bos door de bomen zien? Doe dan de V-test, met ‘v’ van vergelijken.

Meer verbruiken tijdens de daluren

Tijdens de late avond en nacht leveren elektriciteitsleveranciers stroom aan verminderde prijs. Tijdens het weekend telt het verminderde tarief ook overdag. Kies daarvoor dag/nachttarief.

Kijk na wat voor jou het meest interessant is

Dag- en/of nachttarief

Bij het dagtarief heb je een elektriciteitsmeter met één telwerk die wordt gebruikt om het ‘enkelvoudig’ uurtarief te berekenen. Mensen met een dag/nachttarief hebben dan weer een meter met twee telwerken en een ‘tweevoudig’ uurtarief. Maar welke formule is het meest voordelig voor jouw situatie?

Kiezen voor een tweevoudig uurtarief (dag- en nachttarief)

Heb je momenteel een elektriciteitsmeter met één telwerk, maar gebruik je je wasmachine, droogkast, vaatwasmachine en elektrische boiler vooral ’s avonds of in het weekend? Dan kan het interessant zijn om over te schakelen naar een tweevoudig uurtariefmeter omdat de elektriciteitsprijs goedkoper is in het weekend en tijdens de daluren.

Heb je al een aansluiting, maar wil je die aanpassen naar een tweevoudig uurtarief? Vraag dan een wijziging van je bestaande aansluiting. Fluvius plaatst dan een meter met twee telwerken. Die meter heeft telwerken voor 'dag' (normaal tarief) en voor 'nacht' (verminderd tarief). De meter schakelt automatisch van dag naar nacht en omgekeerd. Leveranciers bieden een aparte prijs aan als je 2 meters hebt. Het nachtverbruik is goedkoper omdat ‘s nachts minder elektriciteit verbruikt wordt.

Wil je genieten van de verminderde prijs bij het nachttarief? Dan moet je wel een tweevoudige uurtariefmeter laten plaatsen. Dat kan je doen via de link hieronder.

Kiezen voor een enkelvoudig tarief (dagtarief)

In principe is een tweevoudige meter die jouw dag- en nachtverbruik apart registreert voordeliger als je vooral ’s nachts en tijdens het weekend verbruikt. Maar eigenaars van zonnepanelen zijn dikwijls beter af met een enkelvoudige meter.

Voor netgebruikers met zonnepanelen kan het dan ook interessant zijn om van dag- nachttarief terug om te schakelen naar een normaal tarief. De geproduceerde energie kan dan in mindering worden gebracht van het volledige verbruik. Die omschakeling kan je via onderstaande link aanvragen. 

Let wel:  het tijdstip van omschakeling is belangrijk!
Een eventuele negatief saldo (productieoverschot) compenseren we niet bij een tariefwissel (niet op nul gebracht). Vraag de tariefwissel dus best aan zo dicht mogelijk bij je jaarlijkse meteropname.
Bijvoorbeeld: is je jaarlijkse meteropname in de maand maart (opnamemaand), vraag dan een tariefwijziging aan op 1 april. Zo maak je optimaal gebruik van de in het net geïnjecteerde energie.

Wat kost een aansluiting?

De prijs van een aansluiting is afhankelijk van het type aansluiting. De factuur voor een aansluiting krijgt je trouwens rechtstreeks van Fluvius en niet van je energieleverancier. Wil je graag opzoeken wat een aansluiting voor jouw specifieke situatie kost?

Vul dan hier je postcode in en klik dan op de knop 'Alles over aansluitingen elektriciteit of aardgas'.

Verkaveling of appartement?

Wil je een verkaveling aanleggen? Neem contact op met het bestuur van de stad of gemeente waar de verkaveling ligt. Als verkavelaar sta je onder meer in voor de aanleg en de oprichting van de installaties voor de distributie van elektriciteit, aardgas en openbare verlichting.

Voor verkavelingen en appartementen gelden andere tarieven voor aansluitingen. Die ontdek je door hier je postcode in te geven en te klikken op de knop 'Alles over aansluitingen elektriciteit of aardgas'.

Recht op een verlaagd btw-tarief?

In sommige gevallen kan je genieten van een verlaagd btw-tarief voor een nieuwe aansluiting voor elektriciteit en/of aardgas of een aanpassing van een aansluiting.

Berekeningsparameters omzetting gas naar kWh

Op je energiefactuur staat je verbruik altijd uitgedrukt in kWh. Maar je gasmeter meet je verbruik in kubieke meter. Daarom zetten we de gemeten gasvolumes van m³ (of m³(n)) om in kWh. Daarbij moeten we rekening houden met bepaalde parameters, waarvan er sommige periodiek variëren.

Hier vind je een overzicht daarvan.

Wat kost mijn energie bij Fluvius?

Wanneer je je energiefacturen ontvangt van Fluvius en Fluvius dus jouw sociale leverancier is, dan wordt het standaard tarief aangerekend. Ben je een beschermde klant? Dan heb je recht op het sociaal tarief.

Fluvius als sociale leverancier

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Daarom voorziet de energiewetgeving een aantal maatregelen die ook de meer kwetsbare mensen een handje helpt en hen van de levering van aardgas en elektriciteit verzekert.

We doen dat enerzijds door ‘sociale tarieven’ aan beschermde klanten te rekenen; anderzijds helpen we mensen die het financieel moeilijk hebben verder met de budgetmeter.

Wat is het standaard tarief?

Wanneer je klant bent bij Fluvius voor elektriciteit en/of aardgas rekenen we het standaard tarief aan. De overheid legt deze tarieven vast. Dit tarief is iets duurder dan de gemiddelde tarieven van de commerciële energieleveranciers.

Bekijk het standaard tarief van Fluvius.

Heb je geen schulden meer bij Fluvius? Doe dan zeker de V-test bij VREG en ga na of je bij de commerciële energieleveranciers een goedkoper energietarief kan krijgen.
Wil je minder betalen voor je energie? Ga dan aan de slag met deze energietips en verbruik minder energie.

Wat is sociaal tarief?

Het sociaal tarief, ook wel de sociale maximumprijs genoemd, is een elektriciteits- of aardgasprijs die lager is dan het normale tarief. Elke leverancier moet jou deze prijs automatisch aanrekenen als je daar recht op hebt.

Elektriciteit en verwarming zijn basisbehoeften. Daarom voorziet de energiewetgeving een aantal maatregelen die ook de meer kwetsbare mensen een handje helpt en hen van de levering van aardgas en elektriciteit verzekert.

Bekijk het sociaal tarief van Fluvius.

Ontdek hoeveel het sociale tarief bedraagt (CREG)

Wie komt in aanmerking voor sociaal tarief

Heb je recht op het sociaal tarief, dan krijg je bij alle leveranciers van elektriciteit en aardgas altijd de goedkoopste prijs. Elke energieleverancier moet verplicht hetzelfde sociaal tarief aanrekenen.

Bekijk wanneer je recht hebt op het sociaal tarief. (CREG)

Capaciteitstarief

Vanaf 2022 wordt een deel van je energiefactuur berekend volgens het capaciteitstarief.

Meer over het capaciteitstarief.