Spanningsproblemen en uitvallende omvormers

Drie huizen met zonnepanelen

Groene stroom zonder zorgen

Spanningsproblemen en uitvallende omvormers: zo pakt Fluvius het aan.

De Vlaamse daken kleuren alsmaar zwarter. Steeds meer mensen kiezen voor een zonnepaneelinstallatie, en investeren zo in groene energie. Goed nieuws voor ons leefmilieu! Keerzijde van de medaille: in sommige regio's leidt die toename aan zonnepanelen tot spanningsproblemen en zelfs uitvallende omvormers. Geen nood, Fluvius werkt reactief én proactief aan oplossingen.

Waarom vallen omvormers uit?

Heb jij al zonnepanelen op je dak liggen? Hoeveel installaties tel je al in je straat? Het is overduidelijk: de zonnepaneelindustrie kent een enorme boost. In 2022 werden er dubbel zoveel installaties geplaatst als in 2021. Die trend zet zich dit jaar ongetwijfeld verder. Een grote toename aan zonnepaneelinstallaties kan helaas ook een toename aan spanningsproblemen betekenen. Denk maar aan uitvallende omvormers. Omdat de zon voor iedereen in de straat op hetzelfde moment schijnt, en omdat niet alle zonnepaneeleigenaars hun opgewekte stroom zelf verbruiken, raakt het elektriciteitsnet op sommige plaatsen overbelast. Omvormers vallen dan uit, waardoor de zonnepanelen geen energie meer opwekken. Maar dat is een problematiek die we bij Fluvius structureel aanpakken.

Hoe lost Fluvius dit op?

Zo'n incidenten doen zich vooral voor in regio's waar woningen geografisch erg verspreid liggen, en waar het net vooral is opgebouwd met lange stroomkabels. In combinatie met veel injectie op het net, zorgt dit voor spanningsproblemen. Zo'n storing kan je telkens melden aan Fluvius. We sturen dan een technicus bij je langs. Vaak is een kleine aanpassing aan het net of je aansluiting voldoende. Maar als er echt te veel injectie is op eenzelfde kabel, volstaat ook dat niet. Voor die gevallen werken we proactief aan oplossingen.

Hoe doen we dat? Door te kiezen voor slimme investeringen: we vernieuwen kabels en leidingen, en plaatsen nieuwe distributiecabines. Dat laatste is een erg belangrijke investering. Maar hoeveel nieuwe distributiecabines zijn er nodig? En waar moeten die precies komen? Voortaan beantwoordt Fluvius die vragen aan de hand van een zelfbedachte analysetool: de hexagoon-analyse.
 

Hoe versterkt Fluvius het net?

We versterken ons net door het te verzwaren en aan te passen, en door nieuwe distributiecabines te plaatsen. Fluvius dokterde een efficiënte onderzoeksmethode uit om potentieel gevoelige zones in kaart te brengen. Met deze hexagoon-analyse methode kunnen we:

  • het ganse elektriciteitsnet in Vlaanderen opdelen in zeshoeken (hexagonen), en de meest optimale investering per zeshoek bepalen, 
  • spanningsproblemen proactief aanpakken,
  • anticiperen op de groei van het aantal warmtepompen en elektrische voertuigen (want ook die evolutie betekent, naast de toename aan zonnepanelen, een extra druk op het elektriciteitsnet),
  • de meest optimale zoeklocatie van nieuwe cabines bepalen.  

Natuurlijk gaan we niet enkel en alleen voort op de hexagoon-analyse. We baseren ons bijvoorbeeld ook op klantvragen en op de komst van nieuwe verkavelingen en appartementen. Ook dat vraagt aanpassingen van ons net en nieuwe cabines. 
 

Twee Fluviusmedewerkers aan een scherm

Mijn omvormer valt uit?

Meer informatie over uitvallende omvormers en jouw specifieke situatie vind je op onze pagina’s over productie-installaties.

Meer weten? Lees dan ook onze blog "Meer zon op ons net"

Gerelateerde artikels