Telewerken bij Fluvius: vooruitstrevende keuzes

Een jonge vrouw is aan de slag in haar thuiskantoor.

Meer en meer bedrijven geven een inkijk in hun toekomstig telewerkbeleid. Ook binnen Fluvius maakten we een keuze. We gaan voor een vooruitstrevende aanpak.

Net als velen van ons leerde ik de voordelen van plaatsonafhankelijk werken het afgelopen jaar ten volle kennen. Nu ik niet meer dagelijks in de file sta, en me niet meer fysiek moet verplaatsen voor elke meeting, kan ik mijn tijd efficiënter invullen. Ik ben iets meer meester over mijn agenda en er komt wat ruimte vrij voor mezelf en mijn familie.

Fluvius wil zo veel mogelijk collega’s structureel laten genieten van die betere work-life balans. Als Great Place to Work staat welzijn bij ons hoog op de agenda. Bovendien zorgen tevreden medewerkers voor tevreden klanten.

Maximaal telewerk voor wie wil en kan

In overleg met de vakorganisaties werkten we een vernieuwd telewerkbeleid uit. Dat beleid gaat ver. Iets verder nog dan de aanpak die ik bij de meeste bedrijven zie. Wie dat kan en wil, mag bij ons tot vier dagen per week thuis werken. Occasioneel telewerk is er ook voor wie het grootste deel van de dag op het terrein aan de slag is, van meteropnemer tot technicus. Deze collega’s kunnen hun administratie afwerken op de plaats van hun keuze, voor of na een interventie op de werf of bij de klant.

Ook de werkomgeving zelf verandert fundamenteel. We komen in de toekomst vooral nog naar kantoor om te overleggen en samen te werken met collega's. Voor ontmoetingsmomenten. Daarom stappen we af van vaste werkplekken. Afhankelijk van je activiteit, kies je een andere plaats: een concentratieruimte, een plek in de koffielounge, een vergaderruimte of een werkzone.

Telewerken is bij Fluvius geen verplichting. Iedereen maakt een persoonlijke keuze, op basis van de levenssituatie, de noden en de verwachtingen. Twee keer per week naar kantoor, omdat je s’ avonds doorrijdt naar je favoriete sportclub vlakbij? Alleen op woensdag thuis werken? Elke dag naar kantoor, want je houdt van de gesprekken en de bedrijvigheid? Moet kunnen.

Vrijheid betekent verantwoordelijkheid

Telewerk vraagt om een duidelijk kader en goede afspraken.

Toch brengt ons telewerkbeleid niet de absolute vrijheid. Deze aanpak vraagt om een duidelijk kader en goede afspraken.

We verwachten van onze medewerkers dat ze minstens één keer per week op kantoor werken. De band met Fluvius en met collega’s blijft belangrijk. Voor echte connectie moet je elkaar in de ogen kunnen kijken.

Twee Fluvius-collega’s praten met elkaar in een werkomgeving vol licht.

Bovendien gaat het teambelang voor op individuele voorkeuren. Als het werk van je vraagt dat je twee dagen per week fysiek met je collega’s samen bent, dan ga je daar in mee. Elk team maakt in overleg met elkaar een charter op. Dat legt de wederzijdse verwachtingen vast: wat voor werk doen we thuis en op kantoor, hoe organiseren we onze overlegmomenten, hoe zijn we bereikbaar voor elkaar, hoe delen we documenten, …?

Nieuwe leiderschap voor een nieuwe werkomgeving

Onze leidinggevenden zullen moeten leren loslaten

Het teamcharter is een mooi voorbeeld van wat we bij Fluvius gedeeld leiderschap noemen. Eenvoudig gezegd willen we beslissingen maximaal laten nemen door de mensen op wie ze het meeste impact hebben. Inspraak en bewegingsvrijheid zorgen voor welbevinden bij de medewerker. En voor snelle, pragmatische beslissingen die onze klanten vlot vooruithelpen.

Onze leidinggevenden moeten meebewegen met al deze veranderingen. In een wereld vol telewerk en gedeeld leiderschap moet je als leidinggevende durven loslaten. Je stuurt in de eerste plaats op de output van je team, en niet op ‘het aantal uren’ dat ze aan de slag zijn. Dat betekent dat een manager de verwachtingen helder moet communiceren. En het is belangrijk om actief contact te houden met medewerkers die je maar af en toe ziet. Leidinggevenden zullen ook moeten vechten tegen de neiging om medewerkers naar kantoor te zuigen. Er is geen plaats voor fysieke meetings die eigenlijk perfect digitaal kunnen plaatsvinden.

Een Fluvius-medewerkster is aan het werk op kantoor, met op de achtergrond een foto vol bomen.

Met onze keuze voor doorgedreven telewerk komt er heel wat verandering op ons af, en dat is spannend. Onze mensen zullen het nieuwe beleid moeten uitproberen, met elkaar afstemmen en bijsturen. Onvermijdelijk geeft dat af en toe wrijving. Maar ik ben ervan overtuigd dat we hier op termijn de vruchten zullen van plukken, samen met onze klanten en alle stakeholders.

Frank Vanbrabant

Gerelateerde artikels