Ook op een fijne werkplek stormt het soms

Twee Fluvius-technici op een werf glimlachen voor de foto.

Fluvius is een Great Place To Work

Ik ben een trotse CEO. Voor het eerst in zijn nog jonge bestaan werd Fluvius beloond met het certificaat ‘Great Place To Work’. Deze mooie opsteker komt in een woelige periode: het nieuws over de terugdraaiende teller beroert momenteel de gemoederen.

‘Great Place to Work’ is een officieel keurmerk. Bedrijven kunnen het toegekend krijgen na een uitgebreide bevraging onder de medewerkers en een culturele audit. In een Great Place to Work (GPTW) hebben collega’s vertrouwen in de mensen met wie ze samenwerken. Ze zijn trots op wat ze doen, en ze hebben plezier met hun collega’s.

We vinden Fluvius zorgzaam, vriendschappelijk en relevant

Wat maakt nu dat Fluvius de GPTW-benchmark behaalde?

Ten eerste waarderen medewerkers de zorgzaamheid van ons bedrijf. Fluvius zorgt voor een goede balans tussen werk en privé, en we communiceren veel over welzijn en zelfzorg. Een ruim opleidingsaanbod biedt ontwikkelingskansen. Daarnaast kiezen we voor een nieuwe leiderschapsstijl met meer autonomie, verantwoordelijkheid en vertrouwen voor onze medewerkers.

Ook kameraadschap wordt genoemd als een troef: we zetten bij Fluvius in op een authentiek familiegevoel en op een sterke teamsfeer. We hebben het gevoel dat we kunnen rekenen op elkaar.

Het lijkt er op dat onze medewerkers de zorgzaamheid en de kameraadschap binnen Fluvius extra waarderen nu corona ons leven beheerst. Dat geldt ook voor de derde troef van ons bedrijf: de maatschappelijke relevantie van Fluvius geeft een mentale boost. We zijn er trots op dat we bij een bedrijf werken dat het levenscomfort van iedereen in Vlaanderen ondersteunt. Zeker in een crisissituatie zijn betrouwbare nutsvoorzieningen essentieel.

Op deze illustratie plaatsen we het Great Place To Work-label figuurlijk op het Fluvius-hoofdkantoor, naast ons logo.

Terugdraaiende teller: in het oog van de storm

"We beseffen dat er nog antwoorden moeten komen, en dat er dus actie nodig is".

Onze maatschappelijke relevantie betekent ook dat we bij Fluvius soms in woelig vaarwater terechtkomen. Er ontstond beroering toen het Grondwettelijk Hof het principe van de terugdraaiende elektriciteitsteller vernietigde.

Deze beslissing heeft een enorme impact op onze werking. Het verhaal van de terugdraaiende teller is gelinkt aan de digitale meter, die Fluvius sinds 2019 installeert. We kregen onmiddellijk veel vragen van ongeruste klanten. Hoe moet het nu verder?

Fluvius zit hier niet aan het stuur: we voeren de beslissingen van de regering uit. Maar uiteraard hebben we het grootste begrip voor de bezorgdheden. En als betrokken partij vinden we het onze verantwoordelijkheid om mee oplossingen aan te reiken. Een aantal van die oplossingen zijn er al, in overleg met de Vlaamse overheid. De ombouw voor digitale meters bij klanten met zonnepanelen ligt stil, in afwachting van meer duidelijkheid. Fluvius zal die klanten meenemen in de algemene versnelde uitrol van de digitale meter. Die start in april. Ook belangrijk: klanten met zonnepanelen van vóór 1 januari 2021 bij wie al een digitale meter werd geïnstalleerd, kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige financiële compensatie.

De eerste stappen zijn dus gezet, maar we moeten eerlijk zijn: op een aantal vragen hebben we nog geen antwoord. Daar zijn alle betrokken partijen zich van bewust. We beseffen dat er nog antwoorden moeten komen, en dat er dus actie nodig is.

Over meerdere punten overlegt Fluvius met de Vlaamse overheid en de VREG. Zodra daarover meer nieuws is, krijgen alle betrokkenen snel de nodige info.

Een beeld van de digitale meter voor gas en voor elektriciteit

Het werk is niet af

Kortom, Fluvius blijft stappen zetten, voor zijn medewerkers en voor zijn klanten.

Ook al mogen we ons nu een Great Place to Work noemen, we beseffen dat we op sommige vlakken nog werk hebben om het leven van onze medewerkers beter te maken. Net zo goed blijven we ons inspannen om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven op het vlak van de terugdraaiende teller en de digitale meter. En wat er ook uit de bus komt, we zullen werk maken van een vlekkeloze uitrol. Dat is het engagement van mezelf en van al mijn collega’s.

Frank

Gerelateerde artikels