Oplossingen voor de klimaatopwarming: Fluvius is mee aan zet

Windturbines brengen hernieuwbare energie op het Fluvius-net.

De klimaatopwarming is een hot topic. Fundamentele veranderingen zijn nodig om ons leven in Vlaanderen en op onze planeet ook in de toekomst leefbaar en comfortabel te houden. Als netbedrijf voor heel wat verschillende nutsvoorzieningen zit Fluvius mee aan het stuur.

Vandaag al onderneemt Fluvius actie om de gevolgen van de klimaatopwarming in Vlaanderen onder controle te krijgen en de CO2-uitstoot te verlagen.

In alle Vlaamse steden en gemeenten vervangen we de openbare verlichtingsinfrastructuur door ledlampen. Momenteel vervingen we al bijna 30% van de lampen. We zullen klaar zijn in 2030. Goed voor 44 000 ton CO2-uitstoot minder per jaar.

Ook warmtenetten zijn een prima hulp om duurzaam om te gaan met energie. Als we optimaal inzetten op deze technologie, kunnen we tot 10% van de warmtevraag in Vlaanderen beantwoorden door restwarmte van verbrandingsovens of fabrieken tot bij particulieren of bedrijven te brengen. Met 17 actieve warmtenetten en heel wat projecten in uitvoering is Fluvius de grootste warmtenetbeheerder in Vlaanderen.

Als rioolbeheerder bekommert Fluvius zich dan weer meer om de gevolgen van de klimaatopwarming. Meer en meer wordt onze regio geconfronteerd met overvloedige regenval en overstromingen. Volgend jaar zal Fluvius 50% méér investeren in extra opvangcapaciteit via riolering en wachtbekkens. Daarnaast werken we hemelwaterplannen uit voor al onze gemeenten. We brengen de waterhuishouding in kaart en tekenen een toekomstgericht investeringsplan uit.

De energietransitie dwingt ons om verder te gaan

Fluvius doet dus al heel wat. Het Vlaams Energie- en Klimaatplan dat onlangs werd goedgekeurd, geeft ons een verscherpte focus voor onze verantwoordelijkheden op het vlak van elektriciteit en aardgas. De Vlaamse aanpak van de energietransitie moet de uitstoot in onze regio met 40% verminderen tegen 2030. Het plan bevat een aantal fundamentele veranderingen die impact hebben op Fluvius:

  • Alle nieuwe wagens moeten vanaf 2029 volledig elektrisch zijn.
  • Vanaf 2023 moeten nieuwbouwwoningen met hybride warmtepompen verwarmen. Dat zijn warmtepompen die op gas en elektriciteit kunnen werken.
  • Nieuwbouwwoningen mogen vanaf 2026 geen aardgasaansluiting meer hebben.
Alle nieuwe auto’s moeten vanaf 2029 volledig elektrisch zijn.

Wat is de energietransitie?

Om de opwarming van de aarde te beperken, moeten we fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare alternatieven. Stookolie, benzine, diesel en aardgas maken plaats voor meer en meer elektrische energie, die meer en meer wordt opgewekt via onder andere zon en wind.

Concrete plannen voor elektrische, lokale en betaalbare energie

Daarmee is de zogenaamde elektrificatie in Vlaanderen definitief ingezet. Er zal veel meer elektriciteit door het Fluvius-net tot bij de eindklant stromen. Die elektriciteit wordt meer en meer lokaal opgewekt bij particulieren en bedrijven die die energie bij voorkeur zoveel mogelijk zelf gebruiken. De overtollige energie wordt geïnjecteerd op onze netten. Daardoor komen de Vlaamse energienetten in het volgende decennium extra onder druk te staan. En we moeten ingrijpen om ze daar technisch klaar voor te maken.

Momenteel brengt Fluvius verschillende scenario’s in kaart. In overleg met de overheid en regulator VREG zullen we concrete actieplannen en investeringsplannen bekijken en afhameren.

Ik zie alvast twee grote uitdagingen. Enerzijds moeten we de energiebalans op onze netten garanderen, door de grotere injectie en afname in evenwicht te houden. Zowel massale gelijktijdige injectie als massale gelijktijdige afname van energie moeten we proberen te vermijden.

Anderzijds moeten we de kosten die hiervoor nodig zijn, beheersbaar houden. Dat vraagt om gedragsverandering bij onze klanten. Als we investeren zonder dat klanten hun gedrag aanpassen, kunnen de energietransitiekosten voor het netbeheer in Vlaanderen oplopen tot miljarden euro’s extra. Als we daarentegen de juiste keuzes maken en erin slagen om het gedrag van de klanten te helpen aanpassen, scheelt dat voor de energiefactuur van elk van ons.

De digitale meter is de sleutel

De belangrijkste hefboom daarvoor is de digitale meter. Fluvius installeert die bij klanten sinds 2019. Tegen 2025 moet 80% van de Vlamingen er één hebben. Momenteel hebben we meer dan 1,2 miljoen meters geplaatst, op een totaal van 6,4 miljoen.

Met een digitale meter ken je elke dag jouw gedetailleerde verbruik. Met een bijbehorende app kan je het zelfs in realtime raadplegen. Wie zijn energieafname gericht beperkt of aanpast op basis van die info, betaalt minder én verkleint de druk op onze netten.

In de toekomst komen er bovendien dynamische tarieven. Die variëren op elk moment van de dag, afhankelijk van de hoeveelheid hernieuwbare energie die op het net beschikbaar is.
Daarnaast helpt de digitale meter jou om je zelfgeproduceerde energie te gebruiken op het moment zelf.

Slimme apps zullen de info uit de digitale meter gebruiken, om je apparaten in huis te laten verbruiken wanneer je eigen hernieuwbare energie beschikbaar is of wanneer de tarieven het goedkoopst zijn.

Dat is de essentie van slim netbeheer: door flexibel energie te verbruiken, op het juiste moment, houden we ons net in balans en garanderen we de energievoorziening voor iedereen. We vermijden netinvesteringen in extra capaciteit en beperken de kosten, in het voordeel van iedereen.

De digitale meter is onmisbaar om de energietransitie in Vlaanderen mogelijk te maken.

Aardgasinfrastructuur blijft waardevol

En wat met de aardgasnetten van Fluvius? We weten dat aardgas op termijn wordt uitgefaseerd. Vandaag al mogen er geen nieuwe aardgasaansluitingen komen in grote verkavelingen of nieuwe appartementsgebouwen.

Toch blijven we onze netten onderhouden. Want ons wijdverspreide gasnet zal Vlaanderen ook in de toekomst diensten kunnen bewijzen. De eerstvolgende decennia is aardgas een belangrijke transitiebrandstof. Daarnaast leren testprojecten ons hoe we in de toekomst ecologische gassen kunnen injecteren in onze netten, zoals biomethaan of waterstof.

We nemen onze rol op

Je ziet: Fluvius werkt aan een duurzame, comfortabele en betaalbare leefomgeving voor alle Vlamingen, nu en in de toekomst. Ik ben enthousiast over alle uitdagingen die eraan komen, veel sneller dan we denken.

Als Fluvius zullen we onze rol als duurzame verbinder voor Vlaanderen opnemen. Samen met al onze stakeholders pakken we de uitdagingen aan. Voor een wereld waar we zuiniger, slimmer en groener leven.

Mee met de stroom

Samen met de Vlaamse overheid en een heleboel partners lanceerde Fluvius de campagne ‘Mee met de stroom’. Op meemetdestroom.be kom je alles te weten over de energietransitie. En over wat jij vandaag zelf al kan doen om die mee mogelijk te maken.

Gerelateerde artikels