Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Retroactieve investeringspremie voor andere hernieuwbare energie

Wanneer je in het verleden koos voor andere hernieuwbare energie dan zonnepanelen en een digitale meter hebt, kan je in aanmerking komen voor een retroactieve investeringspremie. Onder 'andere hernieuwbare energie' verstaan we bijvoorbeeld een windkrachtturbine of biogascentrale. 
Nam je zo’n hernieuwbare energiecentrale in dienst tussen 1 januari 2006 en 31 december 2020 en verlies je door de komst van je digitale meter het recht op de terugdraaiende teller, dan kan je hiervoor steun krijgen van de Vlaamse overheid. 

Bereken onder deze tabel het bedrag van jouw premie.

Premievoorwaarden 2022
Belangrijk

Indienen premie aanvraag binnen de 6 maanden na de plaatsing van je digitale meter en niet later dan 31 december 2025.
Wanneer je al een digitale meter had voor 1 oktober 2021, kan je je premie aanvragen tot 1 april 2022.

 • Je decentrale productie-installatie heeft een vermogen van maximaal 10 kVA en is in dienst genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020
 • Je decentrale productie-installatie wordt uiterlijk op 1 december 2021 aangemeld bij Fluvius
 • Je doet geen afstand van de regeling met betrekking tot de compensatie van injectie en afname
 • Je doet uitdrukkelijk afstand van iedere rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige vermeende directe of indirecte schade ten gevolge van het Arrest van 14 januari 2021 van het Grondwettelijk Hof.
De retroactieve investeringspremie moet worden teruggestort als, nadat de retroactieve investeringspremie verkregen is, een van de volgende voorwaarden is vervuld:
 • er wordt niet meer aan de voorwaarden uit dit artikel is voldaan.
 • de decentrale productie-installatie wordt verplaatst naar een ander perceel, en dit binnen een termijn van vijftien jaar volgende op de datum van de indienstneming van de decentrale productie-installatie.
 • de decentrale productie-installatie blijft geen vijf jaar meer operationeel.

Meer info op de website van de Vlaamse Overheid.

Premievoorwaarden Informatieblad 2022
Premiebedrag Afhankelijk van je categorie energiecentrale, jaar van plaatsing en het nominaal elektrisch vermogen van je installatie op 28/2/2021 op dezelfde EAN-code.
Verplicht toe te voegen Je AREI-verslag of de factuur van je installatie.

Premievoorwaarden 2021

Belangrijk

Indienen premie aanvraag binnen de 6 maanden na de plaatsing van je digitale meter en niet later dan 31 december 2025.
Wanneer je al een digitale meter had voor 1 oktober 2021, kan je je premie aanvragen tot 1 april 2022.

 • Je decentrale productie-installatie heeft een vermogen van maximaal 10 kVA en is in dienst genomen in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 december 2020
 • Je decentrale productie-installatie wordt uiterlijk op 1 december 2021 aangemeld bij Fluvius
 • Je doet geen afstand van de regeling met betrekking tot de compensatie van injectie en afname
 • Je doet uitdrukkelijk afstand van iedere rechtsvordering ten aanzien van het Vlaamse Gewest tot vergoeding van enige vermeende directe of indirecte schade ten gevolge van het Arrest van 14 januari 2021 van het Grondwettelijk Hof.
De retroactieve investeringspremie moet worden teruggestort als, nadat de retroactieve investeringspremie verkregen is, een van de volgende voorwaarden is vervuld:
 • er wordt niet meer aan de voorwaarden uit dit artikel is voldaan.
 • de decentrale productie-installatie wordt verplaatst naar een ander perceel, en dit binnen een termijn van vijftien jaar volgende op de datum van de indienstneming van de decentrale productie-installatie.
 • de decentrale productie-installatie blijft geen vijf jaar meer operationeel.

Meer info op de website van de Vlaamse Overheid.

Premievoorwaarden Informatieblad 2021
Premiebedrag Afhankelijk van je categorie energiecentrale, jaar van plaatsing en het nominaal elektrisch vermogen van je installatie op 28/2/2021 op dezelfde EAN-code.
Verplicht toe te voegen Je AREI-verslag of de factuur van je installatie.

Wanneer de eigenaar vanaf 1 oktober 2021 op eigen initiatief aan Fluvius vraagt om een digitale meter te installeren vóór 31 december 2023, wordt de retroactieve investeringspremie verhoogd met 100 euro. Deze verhoging is niet cumuleerbaar met de bonus voor de RAI Zonnepanelen.

Premiebedragen per hernieuwbare energie:

Motoren die biogas verbranden

Installatie met startdatum 2018 2019 2020
Datum plaatsing digitale meter of een andere meter geplaatst die de injectie afzonderlijk kan meten Premiehoogte in euro per kilowatt nominaal elektrische vermogen
2006-2021 1202 1643 2015
2022 250 661 1002
2023 200 631 989
2024 147 601 976
2025 92 568 962

Motoren die fossiele of andere brandstoffen verbranden dan vermeld in de bovenstaande tabel 'motoren die biogas verbranden'

Installatie met startdatum 2018 2019 2020
Datum plaatsing digitale meter of een andere meter geplaatst die de injectie afzonderlijk kan meten Premiehoogte in euro per kilowatt nominaal elektrische vermogen
2006-2021 827 1656 2400
2022 338 1209 1990
2023 0 887 1707
2024 0 550 1411
2025 0 196 1100

Brandstofcellen of stirlingmotoren

Installatie met startdatum 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Datum plaatsing digitale meter* Premiehoogte in euro per kilowatt nominaal elektrische vermogen
2006-2021 5742 5851 5747 5797 5907 211 822 1351
2022 5674 5786 5679 5729 5846 0 507 1062
2023 5708 5828 5714 5767 5890 0 283 865
2024 5744 5869 5750 5806 5935 0 48 659
2025 5780 5913 5788 5847 5982 0 0 443

*of een andere meter geplaatst die de injectie afzonderlijk kan meten

Windturbines

Installatie met startdatum 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Datum plaatsing digitale meter*
Premiehoogte in euro per kilowatt nominaal elektrische vermogen
2006-2021 6889 6854 6516 6245 5972 5721 5521 5451 5368 5258 5027 4805 4957 4698 4453
2022 0 6895 6885 6600 6313 6050 5840 5766 5680 5563 5321 5088 5248 4975 4719
2023 0 0 6937 6985 6683 6407 6187 6109 6018 5896 5642 5397 5565 5278 5009
2024 0 0 0 7037 7072 6782 6550 6468 6373 6245 5978 5721 5897 5597 5314
2025 0 0 0 0 7124 7175 6932 6846 6747 6612 6331 6061 6247 5931 5634

*of een andere meter geplaatst die de injectie afzonderlijk kan meten.

Waterkracht

Voor waterkracht krijg je momenteel geen premie.

Verloop premieaanvraag

Het Vlaamse Energie- en Klimaatagentschap zorgt voor de uitbetaling van je premie. Zij houden je op de hoogte via Mijn Burgerprofiel.

Meer info over de behandeling van je gegevens tussen Fluvius en de Vlaamse Overheid vind je op de website van de Vlaamse Overheid.