Beraadslagingen, beslissingen en protocollen

Beraadslagingen

Beslissingen

Protocollen

Aanvullende premie voor rationeel energiegebruik

Protocollen voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Fluvius CV naar de gemeenten voor het toekennen van een aanvullende premie in het kader van rationeel energiegebruik.

Activiteiten inzake riolering

Protocollen voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Fluvius CV naar de steden en gemeenten in het kader van de activiteiten inzake riolering.

Algemene Bedrijfsbelasting

Betaalbaarheidstoets energiefactuur

Databank verwarming

Data uitwisseling Universiteit Antwerpen

Data uitwisseling UGent

Digitale Watermeter

Energiearmoede

Energiefraude

EPC-Labelpremie

FOD Financiën

Keuringsattesten AquaFlanders

Mijn VerbouwPremie

Omgevingsvergunningenloket

REG-premie m.b.t. Hernieuwbare Energie

SODV onderzoek

Thuisbatterijpremie

Uitwisseling Groenstroomcertificaten

Uniek loket

UNT-klantgegevens

Woningpas