Beraadslagingen, beslissingen en protocollen

Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Beraadslagingen, beslissingen en protocollen

Beraadslagingen

Beslissingen

Protocollen

Aanvullende premie voor rationeel energiegebruik

Protocollen voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van Fluvius CVBA naar de gemeenten voor het toekennen van een aanvullende premie in het kader van rationeel energiegebruik.

Overzicht protocollen per lokaal bestuur.

 

Databank verwarming

Digitale Watermeter

Energiefraude

EPC-Labelpremie

Keuringsattesten AquaFlanders

Omgevingsvergunningenloket

REG-premie m.b.t. Hernieuwbare Energie

Thuisbatterijpremie

Uniek loket

UNT-klantgegevens

Woningpas