Wat betekent energiedelen voor mijn factuur?

Energiedelen heeft een impact op zowel de factuur van degene die de energie deelt als van degene die de energie ontvangt.

De energieontvanger geniet een financieel voordeel. Door energie te krijgen van de energiedeler, hoeft hij minder aan te kopen van zijn leverancier en ziet hij zijn energiekosten dalen. De energieleverancier blijft wel een aantal taken opnemen voor alle energie die je verbruikt en doet een verrekening en kan daarvoor extra kosten aanrekenen of voorwaarden opleggen.

Bij de energiedeler zullen de energiekosten stijgen. Hij deelt zijn energie namelijk kosteloos met de ontvanger en krijgt voor die energie geen terugleververgoeding. Kosteloos betekent dat er voor de gedeelde energie geen vergoeding wordt afgesproken maar er kan wel een bijdrage voor het aandeel in de productie overeen gekomen worden.

Krijg je als energiedeler echter wel een vergoeding voor de gedeelde energie, dan spreken we niet langer over energiedelen, maar over energieverkoop (persoon-aan-persoonverkoop). De verkoper en ontvanger spreken de prijs van de energie onderling met elkaar af. Een facturatie tussen partijen is mogelijk. Fluvius komt hier als netbeheerder niet in tussen.

Zowel energiedelen als persoon-aan-persoonverkoop hebben geen impact op je netkosten, heffingen en taksen op je elektriciteitsfactuur. Fluvius rekent geen extra kosten aan of geeft geen korting om aan een energiedeelgroep (het geheel van partijen die onderling energie uitwisselen) deel te nemen. Er wordt enkel een euro extra op jaarbasis aangerekend voor het doorsturen van kwartierwaarden (gedeelde energie per kwartier).

Het is mogelijk dat jouw energieleverancier extra voorwaarden of kosten oplegt als je aan energiedelen wil doen.