Wat is het capaciteitstarief?

De manier waarop onze maatschappij elektriciteit verbruikt en zelf ook produceert, is de voorbije jaren ingrijpend veranderd. Dit komt door de energietransitie: de broodnodige overstap van onze huidige manier van energie gebruiken naar een toekomstgerichte energie-aanpak.

Zo wil Europa tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Dat kan alleen door af te stappen van fossiele brandstoffen, en die te vervangen door hernieuwbare energiebronnen, zoals ‘groene’ elektriciteit afkomstig van zonne- en windenergie. Gevolg: iedereen gebruikt en verbruikt meer elektriciteit dan vroeger.    
De invoering van het capaciteitstarief moet de belasting van ons elektriciteitsnet in de toekomst binnen de perken houden. Spreiding van verbruik helpt immers onnodig hoge pieken te voorkomen.

Nieuwe nettarieven

Om het principe van het capaciteitstarief te begrijpen, moet je weten dat je elektriciteitsfactuur uit 3 tariefcomponenten bestaat:

  • Nettarieven: de kosten voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van de elektriciteitsnetten en het vervoer van elektriciteit. Het is op dit deel dat het capaciteitstarief berekend wordt. Bovendien is er nog een ander stuk binnen de nettarieven, de openbaredienstverplichtingen en toeslagen: dit gaat onder andere over kosten verbonden aan de groenestroomcertificaten, premies, en kosten verbonden aan onze rol als sociale leverancier. Hierop is het capaciteitstarief uiteraard niet van toepassing.
  • Energietarieven: de kostprijs voor de verbruikte energie gedurende de facturatieperiode
  • verschillende soorten heffingen en btw.

Het capaciteitstarief heeft alleen betrekking op een deel van de nettarieven. In plaats van deze te bepalen op basis van je totaalverbruik, berekenen we die sinds januari 2023 gedeeltelijk op basis van je piekverbruik.

Wat houdt dit precies in? Hoe meer energie tegelijk je afneemt, hoe meer je verbruik piekt en hoe hoger je netkosten. Dus: hoe meer je je verbruik spreidt om pieken af te vlakken of te vermijden, hoe lager de netkosten op je factuur.

Onze blog heeft je nog heel wat meer inzichten te bieden over het capaciteitstarief

Meer informatie over het capaciteitstarief en de berekening hiervan vind je op de website nieuwenettarieven.be.