Elke dag werken aan de toekomst

Noemi Loeman van Fluvius geeft uitleg bij de energietransitie

De energietransitie is ongetwijfeld de grootste uitdaging waar Fluvius voor staat. Daarbij spelen duurzaamheid, innovatie en digitalisering een belangrijke rol. Als Expert Business Development draagt Noemi Loeman bij aan de realisatie van de energie- en klimaattransitie. Al haar projecten en beslissingen staan in het teken van een duurzame en innovatieve toekomst.

Een gezamenlijk en maatschappelijk doel

Noemi Loeman: “Een gids zijn binnen het bedrijf, Fluvius mee begeleiden naar de toekomst: zo zou je mijn rol kunnen omschrijven. En die rol is best uitdagend. Want Europa heeft beslist dat we tegen 2050 klimaatneutraal moeten zijn, en de energiesector speelt daarin een grote rol. 

De energietransitie is broodnodig. Fluvius wil haar verantwoordelijkheid daarin opnemen. Al onze activiteiten staan in het teken van een duurzame toekomst. Al reikt het maatschappelijke doel van Fluvius verder dan dat. Realisaties moeten energie-efficiënt, sociaal en ecologische verantwoord en technisch en financieel haalbaar zijn. Zonder het comfort van de klant negatief te beïnvloeden. Stuk voor stuk belangrijke en actuele thema’s die verre van vanzelfsprekend zijn.

Gelukkig staan we er niet alleen voor. Om de Europese doelstellingen te behalen, werken we samen met andere spelers op de energiemarkt. En ook intern werken we samen met andere directies. De energietransitie realiseren, dat doe je samen.”
 

Noëmie Loeman: Voor de energietransitie is elk project is uniek

Iedereen meenemen in het verhaal van de toekomst

“De energietransitie vraagt een algemene gedragswijziging. Van bedrijven, maar ook van particulieren. Energie verbruiken op momenten dat er energie is. Je elektrische toestellen zo efficiënt mogelijk afstellen. Met kleine ingrepen kunnen we samen heel wat energie besparen. 

Toch merken we dat nog niet iedereen even goed op de hoogte is van wat de energietransitie precies inhoudt, waarom die zo belangrijk is en hoe men zelf kan bijdragen. Dat is normaal, want het is erg complex. Daarom proberen we onze klanten maximaal te begeleiden, door hen te informeren over hun mogelijkheden en hen passende oplossingen aan te reiken. De elektrificatie vraagt een inspanning van iedereen, maar tegelijkertijd liggen er ook voor iedereen kansen.”
 

De digitale meter als hoeksteen in de energietransitie

“In het nieuwe energielandschap neemt het belang van data alsmaar toe. Zo is de digitale meter een cruciaal puzzelstukje in de realisatie van de energietransitie. De inzichten die we via het toestel verzamelen, wijzen ons en onze partners de weg. 

Ook op andere vlakken komen duurzaamheid, innovatie en digitalisering samen. Zo passen we ons rioleringsstelsel aan om in te zetten op circulair watergebruik, reduceren we de CO2-uitstoot van lokale besturen via de verledding en begeleiden we de overheid bij de opmaak van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan. En dat zijn nog maar een handjevol projecten waar we bij Fluvius op inzetten.”
 

Energietransitie is een uitdagende opdracht

Écht impact creëren

“Met onze projecten bepalen we als team hoe de netten van vandaag er morgen zullen uitzien. We duiden de noodzaak van de energietransitie en tekenen mee het pad uit richting een klimaatneutraal Vlaanderen.

Als Expert Business Development werk ik dus elke dag mee aan de toekomst. Dat ik daartoe het vertrouwen krijg en mag samenwerken met een fantastisch team, geeft mij enorm veel energie. Dat ik in mijn job ook mijn creativiteit en out-of-the-box denken kwijt kan, geeft mij dan weer de goesting om het elke keer weer beter te doen. 

Bij Fluvius krijg ik de kans om het nieuwe energielandschap mee vorm te geven. Door invalshoeken te zoeken die anderen niet zien, mogelijkheden te bestuderen en stakeholders te overtuigen. Als dat lukt, heb ik het gevoel dat ik iets waardevols heb toegevoegd, dat ik echt een blijvende impact heb gecreëerd.”
 

Ook goesting om het energielandschap te vergroenen? Ontdek welke rol bij jou past.

Gerelateerde artikels