Op de afspraak in 2023

Ook in 2023 komt Fluvius enthousiast tot bij u.

Ook in het nieuwe jaar gaat Fluvius met veel ‘goesting’ aan de slag. De uitdagingen zijn groot. Maar we hebben een uitgekiende strategie en duidelijke plannen.

Bij Fluvius maken we verder werk van onze drie strategische focuspunten. We doen inspanningen om de energietransitie mogelijk te maken. We bereiden Vlaanderen verder voor op de toenemende gevolgen van de klimaatopwarming. En we faciliteren de digitalisering in onze regio.

Investeren in groene energie

Laat me beginnen met de energietransitie en de energienetten. Ik hoop van harte dat de VREG ons investeringsplan 2023-2032 goedkeurt. Want we willen zo snel mogelijk voortbouwen op de fundamenten die we hebben gelegd.

Ons plan beschrijft welke investeringen Fluvius de komende tien jaar wil doen in de netten voor elektriciteit en aardgas. Rode draad is de vaststelling dat we in de toekomst aanzienlijk meer elektriciteit zullen verbruiken (elektrificatie), vooral voor mobiliteit en de verwarming van gebouwen. We moeten onze distributienetten daarop voorbereiden.

Als onderdeel van het plan krijgt opnieuw een grote groep Vlamingen in 2023 een digitale meter. Dat gebeurt binnen een uitrol die op kruissnelheid is. We plannen ook uitgebreide investeringen die het elektriciteitsnet moderniseren en versterken. Denk bijvoorbeeld aan de verzwaring van onze kabels en van huisaansluitingen, of aan de digitalisering van distributiecabines.

We maken ook werk van innovatieve projecten voor groene gassen.

Met die inspanningen versterken we de groei van duurzame energie. Dat is de weg vooruit.

De klant in het centrum

In de duurzame energiewereld komen klanten meer en meer centraal te staan. Ook in 2023 bieden we hen nieuwe mogelijkheden.

Vandaag al kan je je zelfopgewekte energie delen met iemand van je keuze. Vanaf eind januari hoef je daarvoor niet langer klant te zijn bij dezelfde energieleverancier. En je kan dan ook met meer dan twee energie gaan delen in energiegemeenschappen. In een energiegemeenschap koop je samen bijvoorbeeld zonnepanelen, terwijl de opgewekte energie verdeeld wordt over alle deelnemers.

Klimaatadaptatie en digitalisering ook hoog op de agenda

Als multi-utilitybedrijf kijkt Fluvius een stuk breder dan energie. Vanaf volgend jaar trekken we ons investeringsbudget voor riolering en waterbeheer gevoelig op van 80 naar gemiddeld 130 miljoen euro per jaar. We willen Vlaanderen de middelen geven om periodes met extreme droogte of regenval goed op te vangen.

Ook de datanetwerken krijgen onze aandacht. Afgelopen jaar sloten we een samenwerking met Telenet. In een nieuw bedrijf willen we het open datanetwerk van de toekomst bouwen. Ons doel? Toegang tot snel internet voor elke Vlaming. In de zomer van 2023 hopen we te starten, na goedkeuring door de Europese Commissie.

Extra handen, en de handen in elkaar

Al die projecten vragen om extra expertise en werkkracht. Volgend jaar al lanceren we een groot aantal vacatures. Het wordt een hele uitdaging om die extra handen te vinden. Maar we zijn er van overtuigd dat ons positieve toekomstverhaal het juiste talent zal overtuigen. We reiken de hand naar nieuwe medewerkers met vooral veel goesting.

Dat doen we ook naar al onze andere stakeholders. Aannemers, overheden, de regulator, leveranciers, sectorfederaties … Alleen samen kunnen we de enorme uitdagingen aan. We zullen bouwen aan een Vlaanderen waar het ook overmorgen aangenaam leven is.

In 2023 zijn we alvast op de afspraak. Tot bij u.

Gerelateerde artikels