Extra elektriciteits- of gasmeter laten plaatsen

Wil je een elektriciteits- of gasmeter laten bijplaatsen? In bepaalde gevallen kan dat. Vraag de extra meter aan via Mijn Fluvius.

Extra meter voor in een woning

In twee gevallen kan je een extra elektriciteits- of gasmeter aanvragen voor in je woning. De meter wordt naast de bestaande meter geplaatst.

 1. Je wil de extra meter(s) plaatsen voor een afzonderlijke, extra ruimte met een apart huisnummer. Denk aan een kangoeroewoning. Of aan een woning die wordt omgebouwd naar meerdere appartementen. 
 2. Je wil de meter plaatsen omdat je een zelfstandig beroep uitoefent in je woning. De meter kan alleen worden geplaatst in ruimtes die je niet kan verhuren of verkopen. Denk aan een praktijkruimte in je woning. 

Belangrijk om weten

 • Wanneer je een meter laat bijplaatsen, kan je ook direct een wijziging aan je bestaande meter aanvragen. Denk aan het vermogen verhogen/verlagen of het verplaatsen van de meter.
 • De binneninstallatie moet dan ook gekeurd worden. Lees hier de procedure voor het openen van de elektriciteits- en gasmeter.
 • Wij sluiten de extra meter aan op de huidige aansluitkabel voor elektriciteit en/of de aansluitleiding voor aardgas.

Extra meter voor het opladen van een wagen

Laad je thuis een elektrische of plug-in hybride wagen op? Dan kan je een extra elektriciteitsmeter aanvragen om dit stroomverbruik apart te meten. Op de pagina Bijkomende elektriciteitsmeter voor opladen elektrische of plug-in hybride wagen lees je hier alles over.

Welke info houd je het best bij de hand om je aanvraag te starten?

Voor een extra elektriciteitsmeter

Informatie

 • Je huis- en busnummer of je kadastergegevens. 
 • Het gewenste vermogen van de definitieve elektriciteitsaansluiting.
 • Bepaal of je een elektrische auto gaat opladen.
 • De afstanden A, B en C zoals op deze tekening. Dit kan je nameten op je bouwplan.
Afstand van rooilijn tot voorgevel (A) en van energiemeter tot voorgevel (B)

Afstand A: van rooilijn tot aan de voorgevel
Afstand B: van energiemeter tot aan de voorgevel

Afstand van rechterperceelgrens tot aan de energiemeter (C).

Afstand C: van rechterperceelsgrens tot aan de energiemeter

Bijlagen

 • Gedetailleerde foto’s van de huidige aansluitkabel voor elektriciteit. 
 • Overzichtsfoto’s van de meterwand of meterkast (gas en elektriciteit).
 • Attest ter bevestiging van de huis- en/of busnummers.

 

Voor een extra gasmeter

Informatie

 • Je huis- en busnummer of je kadastergegevens. 
 • Het gewenste vermogen van de definitieve gasaansluiting. 
 • De afstanden A, B en C zoals op deze tekening. Dit kan je nameten op je bouwplan.
Afstand van rooilijn tot voorgevel (A) en van energiemeter tot voorgevel (B)

Afstand A: van rooilijn tot aan de voorgevel
Afstand B: van energiemeter tot aan voorgevel

Afstand van rechterperceelgrens tot aan de energiemeter (C).

Afstand C: van rechterperceelsgrens tot aan de energiemeter

Bijlagen

 • Gedetailleerde foto’s van de muurdoorvoer voor de aardgasbuis in de woning.  
 • Overzichtsfoto’s van de meterwand of meterkast (gas en elektriciteit).
 • Attest ter bevestiging van de huis- en/of busnummers.