Contracten en reglementen elektriciteit

Er zijn verschillende soorten contracten en reglementen:

Leveringscontract

Met een leverancier naar keuze sluit je een leveringscontract. Voor elektriciteit en/of voor aardgas. Dat is een overeenkomst die de verkoop van de energie beschrijft. Het bepaalt de energieprijs en de gewenste diensten. Check wie de meest interessante leverancier voor jou is via vtest.vreg.be.

Aansluitreglement

Voor aansluitingen elektriciteit op laagspanning (nominale spanning < 1 000 V) is het aansluitingsreglement van de distributienetbeheerder van toepassing. Dat regelt de verhoudingen tussen de distributienetbeheerder en jou, als distributienetgebruiker.

Aansluitingscontract

Voor aansluitingen elektriciteit op midden- en hoogspanning wordt tussen de distributienetbeheerder en jou een aansluitingscontract gesloten. Dat document bepaalt de wederzijdse rechten en plichten van de betrokken partijen.

Algemene Voorwaarden voor Aanleg- en Aansluitingswerken

De algemene aansluitingsvoorwaarden regelen de verhouding tussen de netgebruiker en de distributienetbeheerder, in de periode tussen offertering en realisatie van de aansluiting. Deze voorwaarden worden bij de offerte voor realisatie of wijziging aansluiting en de daaraan verbonden ontwerpen, studies en andere diensten, gevoegd. Na indienstneming van de aansluiting zijn het aansluitingsreglement of aansluitingscontract van toepassing.

Voorschriften cabines op hoogspanning

CAB-frequenties per deelgemeente
PDF Document | 696.76 KB
MS-meettransformatoren
PDF Document | 1.93 MB

Je vindt meer toelichting over de oprichting en de aansluiting van een cabine op hoogspanning op deze pagina met brochures en handleidingen.