Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Veelgestelde vragen over aan de slag als energiedienstverlener

Wie of wat is een energiedienstverlener?

Alle informatie over energiedienstverleners vind je terug op onze pagina over energiedienstverleners.

Wat is een datatoegangscontract en waarom heb ik dit nodig?

Een datatoegangscontract is een contract tussen Fluvius en een derde partij (energiedienstverlener) waarin de voorwaarden die verbonden zijn aan de geautomatiseerde uitwisseling van gegevens beschreven staan. Afhankelijk van de manier van uitwisseling (keuze uit een dienstencatalogus) zijn er andere voorwaarden van toepassing. De voorwaarden gaan onder meer over de prijs, het kanaal, de dienstverlening die geleverd wordt door Fluvius enerzijds en anderzijds wat verwacht wordt door de energiedienstverlener zoals het hebben van een overeenkomst met de klant, het treffen van de nodige maatregelen verbonden aan de behandeling van persoonsgegevens,… . Het contract beschrijft ook wat er gebeurt als de voorwaarden door de verstrekkende of de ontvangende partij niet worden nageleefd.

Ik heb geen e-mail ontvangen na het aanvragen van een datatoegangscontract of ik ben deze verloren.

In de e-mail die wij verzenden na het aanvragen van een datatoegangscontract zit een blanco exemplaar. Dit moet je gehandtekend terugsturen naar marktwerking [at] fluvius [dot] be.
Via Mijn Profiel kan je het document ook downloaden.

Ik heb al verschillende diensten verbruik aangevraagd als ‘organisatie’ en ik besluit om ‘energiedienstverlener’ te worden. Wat is het gevolg?

Alle bestaande diensten blijven behouden. Indien je al Verbruik zou hebben aangevraagd, dan worden deze ondergebracht in een nieuwe tab ‘Eigen Verbruik’.