Wat zijn groenestroomcertificaten?

Groenestroomcertificaten zijn virtuele certificaten die bewaard worden in een online databank.

Voor elke 1 000 kWh die je met zonnepanelen opwekt, ontvang je een groenestroomcertificaat. Voor elk certificaat ontvang je een bedrag in euro. De hoogte van dat bedrag hangt af van het jaar waarop je je zonne-installatie in gebruik nam. De Vlaamse overheid bedacht dit systeem in 2006 om het gebruik van zonne-energie te stimuleren.

Wie koopt groenestroomcertificaten?

Fluvius koopt elk groenestroomcertificaat op aan een gegarandeerde minimumprijs.

Let op, je krijgt geen groenestroomcertificaten meer als je installatie ≤ 10 kW in dienst genomen is op 14 juni 2015 of later.