Delen en (ver)kopen van energie: energiedelen in 1 gebouw

Voor wie?

 • Bewoners van eenzelfde appartement
 • Beheerders van appartementsgebouwen (syndici)

Zelfverbruik blijft de beste oplossing!

Vóór je verder leest: het blijft het voordeligst om je zelfgeproduceerde energie eerst zoveel mogelijk zelf te gebruiken. Zelfverbruik houdt in dat je de energie die je zonnepanelen produceren, direct gebruikt, zonder ze in het netwerk te injecteren. Dit kost immers niets, terwijl je voor energiedelen netkosten betaalt. Wil je toch energiedelen? Lees dan verder.

Collectief energie uitwisselen

Steeds meer burgers, scholen, organisaties, lokale besturen en kmo’s willen een actieve rol spelen op de energiemarkt. Dat kan door collectief energie uit te wisselen, d.w.z. te delen of te verkopen. Klanten die zo’n actieve rol opnemen, noemen we actieve afnemers. De meest eenvoudige vorm van energie-uitwisseling is energiedelen.

Energiedelen: hoe werkt het?

Klanten kunnen de energie die ze opwekken en niet zelf verbruiken, delen met anderen. Ze kunnen dan de energie die ze zelf produceren met bv. zonnepanelen en in het net injecteren, delen met buren, vrienden en familie. Het gaat om restenergie, wat overblijft na zelfverbruik.

Afnemers van die energie zijn bv. burgers die om praktische of financiële redenen zelf geen energie kunnen produceren. Praktische redenen om zelf geen zonnepanelen te laten installeren, zijn onder meer:

 • slechte dakoriëntatie,
 • onvoldoende stabiel dak,
 • geen vrije ruimte op het dak,
 • geplande verbouwing.

Energiedelen: wettelijk kader

Ondertussen heeft de overheid vastgelegd onder welke voorwaarden energiedelen en -verkoop mogelijk is. Dit kader vind je terug in

Wat heb je nodig voor energiedelen?

 • Wie aan energiedelen doet, is een ‘deelnemer’. De deelnemers stellen telkens een ‘beheerder’ aan, die zorgt voor de verdere communicatie en afspraken.
 • Alle deelnemers moeten beschikken over een communicerende digitale meter die wordt uitgelezen op kwartierbasis.

Energiedelen in 1 gebouw

De meest eenvoudige manier om energie te delen is binnen 1 gebouw. Daarbij is geen tussenkomst van een rechtspersoon nodig. Je kan dan bv. de opgewerkte zonne-energie verdelen over de verschillende bewoners van hetzelfde appartementsgebouw.

Hoe kan je deelnemen?

 • Het protocol Energiedelen beschrijft hoe je kan deelnemen aan een project van energiedelen in één gebouw.
 • De deelnemers geven de beheerder een mandaat via het machtingsformulier.
 • De beheerder van de gemeenschap moet zichzelf en de deelnemers waarvoor hij gemachtigd is, registeren bij Fluvius via het registratieformulier. Meer uitleg over deze registratie staat ook in bovenstaand protocol.
 • We berekenen de gedeelde volumes volgens verdeelsleutels, zoals beschreven in het protocol Energiedelen.
  • de beheerder krijgt de uitgewisselde volumes elke maand via MSafe (handleiding)
  • de leverancier krijgen de uitgewisselde volumes via de SFTP
 • Elke deelnemer ontvangt een aangepaste factuur van zijn leverancier. Energiedelen heeft enkel invloed op de energie-component van de factuur, niet op het nettarief.
  • Het nettarief wordt berekend op de volledige afname en blijft hetzelfde.
  • De energiekost wordt berekend op het resterende volume (bruto afname – uitgewisseld energievolume).
Energiedelen en impact op factuur
 • De beheerder kan de energiegemeenschap wijzigen via het wijzigingsformulier. Daarvoor heeft hij het unieke ID-nummer nodig dat hij kreeg bij zijn registratie.

Wat is de rol van Fluvius bij energiedelen?

Als Vlaams netbeheerder voeren we de transacties uit die nodig zijn voor energiedelen en -verkoop.

 • We registreren de verschillende vormen van energie-uitwisseling.
 • We controleren bepaalde deelnamevoorwaarden, bv. of er een digitale meter op kwartierbasis beschikbaar is.
 • We geven de afgenomen, geïnjecteerde en gedeelde energievolumes door aan de betrokken beheerder en energieleveranciers.

Meer weten over energiedelen tussen gebouwen van eenzelfde eigenaar of met familie en vrienden?
Je energie verkopen kan ook. Lees alles over persoon-aan-persoonverkoop.

Nog vragen? Bekijk de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.
Het antwoord op je vraag niet gevonden? Contacteer ons dan op via het contactformulier.