Premie voor zonnepanelen

Zonnepanelen installeren is geen kost, maar een slimme investering. Want met het bedrag dat je bespaart op je energiefactuur, verdien je je zonnepanelen op 8 tot 10 jaar terug. En door over te schakelen op zonne-energie, werk je actief mee aan een schonere wereld.

Hier vind je alle informatie over zonnepanelen

Jouw premie voor zonnepanelen aanvragen.

Heb je alle stappen doorlopen?

 • Stap 1: Een installateur plaatst jouw zonnepanelen.
 • Stap 2: Laat de installatie keuren en neem de installatie in dienst.
 • Stap 3: Meld jouw zonnepanelen binnen de 30 dagen na keuring aan bij Fluvius.
 • Stap 4: Als we jouw aanmelding verwerkt hebben, sturen we hiervan een bevestiging. In dit bericht vind je het G-nummer, dit is een identificatienummer van de installatie.
 • Stap 5: Heb je nog geen digitale meter, dan zal Fluvius je contacteren om de digitale meter te komen plaatsen. Zodra de digitale meter aanwezig is, kan je een premieaanvraag indienen. Hou je G-nummer bij de hand.
  2021
Belangrijk
 • Datum indienstname ligt na 1/1/2021
 • Er moet een digitale meter aanwezig zijn op het installatie-adres
 • Enkel voor nieuwe installaties met een omvormervermogen ≤ 10 kVA
 • De zonnepanelen moeten door een aannemer geplaatst worden.
 • Deze aannemer beschikt over een certificaat van bekwaamheid (RESCERT) of laat de geplaatste installatie valideren/controleren door een persoon die hierover beschikt.
 • De zonnepanelen moet je op het dak van een gebouw plaatsen
 • De zonnepanelen mogen niet geïnstalleerd worden op asbesthoudende dakbekleding of een asbesthoudend onderdak.
 • Premie is éénmalig
Premievoorwaarden Informatieblad 2021
Premiebedrag max. 1500 euro
Premiebedrag beschermde afnemer max. 1800 euro
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • RESCERT-nummer installateur
 • Datum en nummer EPB aangifte (EPB aangifte optioneel meesturen), als de woning of de wooneenheid na 1 januari 2014 aangesloten werd op het elektriciteitsnet
Toe te voegen indien van toepassing

We verwachten dat de premiebedragen elk jaar trapsgewijs zullen dalen. Hieronder vind je de verwachtte evolutie van deze premie tot 2025.

Jaar indienstname zonnepanelen Verwachte premie (¹)
1/1/2022 - 31/12/2022 De Vlaamse overheid heeft de intentie om de premiebedragen van 2021 te behouden in het volgende jaar. Meer informatie volgt van zodra het besluit wordt goedgekeurd.
1/1/2023 - 31/12/2023 150 euro/kWp voor de eerste 4 kWp en 75 euro/kWp van 4 tot 6 kWp,
max. 750 euro en max. 40% van het factuurbedrag incl. btw.
1/1/2024 - 31/12/2024 75 euro/kWp voor de eerste 4 kWp en 37,50 euro/kWp van 4 tot 6 kWp,
max. 375 euro en max. 40% van het factuurbedrag incl. btw.
1/1/2025 geen premie meer

(¹) De hoogte van de premie wordt na elk najaar geëvalueerd en kan in functie van de marktomstandigheden bijgestuurd worden voor het volgende jaar.