Premie ventilatiesysteem

Voor de installatie van een ventilatiesysteem krijg je geen premie, maar de investering telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus.
Je moet de plaatsing van je ventilatiesysteem dan wel aanmelden bij Fluvius.

  2019 2020
Belangrijk Datum eindfactuur tussen 1/01/2019 en 31/12/2019 Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
Enkel voor ventilatiesystemen met warmterecuperatie van minimum 75% en/of vraagsturing met een reductiefactor kleiner dan 0,9
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2019 Informatieblad premie 2020
Premiebedrag
Geen premie, telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)
Attest Attest plaatsing door aannemer 2019 Attest plaatsing door aannemer 2020
Verplichte documenten
  • Een kopie van alle facturen
  • Een attest met technische informatie over het geplaatste ventilatiesysteem
  • Een foto van de het geplaatste ventilatiesysteem met vermelding van datum
  • Een meetrapport dat de uitgevoerde debietsmeting en de werkelijke debieten vermeldt
Toe te voegen indien van toepassing
  • Een aanmeldformulier als je de aanmelding per post opstuurt
  • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
  • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Je ventilatiesysteem online aanmelden is de snelste manier! Maar je kan dit ook aanmelden via het aanmeldformulier dat je per post opstuurt.