Premie ventilatiesysteem

Voor de installatie van een ventilatiesysteem krijg je geen premie, maar de investering telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus.
Je moet de plaatsing van je ventilatiesysteem dan wel aanmelden bij Fluvius.

  2020 2021
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
 • Enkel voor ventilatiesystemen met warmterecuperatie van minimum 75% en/of vraagsturing met een reductiefactor < 0,9
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2021 en 31/12/2022
 • Enkel voor ventilatiesystemen met warmterecuperatie van minimum 75% en/of vraagsturing met een reductiefactor < 0,9
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2020 Informatieblad premie 2021
Premiebedrag
Geen premie, telt wel mee voor de totaalrenovatiebonus (BENO-pass)
Premiebedrag beschermde afnemer
Attest Attest plaatsing door aannemer 2020 Attest plaatsing door aannemer 2021
Verplichte documenten
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over het geplaatste ventilatiesysteem
 • Een foto van de het geplaatste ventilatiesysteem met vermelding van datum
 • Een meetrapport dat de uitgevoerde debietsmeting en de werkelijke debieten vermeldt
Toe te voegen indien van toepassing
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Je ventilatiesysteem online aanmelden is de snelste manier! Maar je kan dit ook aanmelden via het aanmeldformulier dat je per post opstuurt.
Een aanmeldformulier dat je per post opstuurt, moet vergezeld zijn van het attest.