Premie gescheiden afvoersysteem

Om afwatering beter te voorzien op zware neerslag en om zuivering van afvalwater efficiënter te laten verlopen, scheiden we onze rioleringsbuizen voor regen- en afvalwater. Die scheiding is bij nieuwbouw en grote renovaties al verplicht. Is dat voor jou niet het geval, maar wil je toch investeren in deze duurzame maatregel, dan kun je hiervoor op een premie rekenen.

Online aanvragen

  2019 2020
Belangrijk
Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
Enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen.
Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.
Premievoorwaarden Informatieblad en aanvraagformulier premie 2019 Informatieblad en aanvraagformulier premie 2020
Premiebedrag
Woon je in Vlaams-Brabant, gebruik dan deze rekenmodule om je premie te berekenen.
In de andere provincies krijg je een premie van maximum 400 euro.
Deze premie bestaat uit 2 delen: een forfaitair bedrag van 200 euro voor de werken en een premie van maximum 200 euro voor de kosten.
Dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen.
Verplicht toe te voegen
  • Een kopie van de volledig laatste bouwvergunning
  • Grondplan van vóór de werken
  • Grondplan van ná de werken
  • Een kopie van de gedetailleerde betalingsbewijzen en/of kostennota's met vermelding van het afkoppelingsadres
  • Het conformiteitsattes van de keuring privéwaterafvoer door een door Fluvius erkende VLARIO keurder.
Toe te voegen indien van toepassing

Je premie online aanvragen is de snelste manier! Maar je kan elke premie ook aanvragen via het aanvraagformulier dat je per post opstuurt.