Premie gescheiden afvoersysteem

Om afwatering beter te voorzien op zware neerslag en om zuivering van afvalwater efficiënter te laten verlopen, scheiden we onze rioleringsbuizen voor regen- en afvalwater. Die scheiding is bij nieuwbouw en grote renovaties al verplicht. Is dat voor jou niet het geval, maar wil je toch investeren in deze duurzame maatregel, dan kun je hiervoor op een premie rekenen.

Online aanvragen

Premievoorwaarden 2022
Belangrijk Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
Enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen.
Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.
Premievoorwaarden Informatieblad en aanvraagformulier premie 2022
Premiebedrag Woon je in Vlaams-Brabant, gebruik dan deze rekenmodule om je premie te berekenen.
In de andere provincies krijg je een premie van maximum 400 euro.
De premie bedraagt maximum 400 euro en bestaat uit 2 delen:
 • een forfaitair bedrag van 200 euro betaald voor de aanleg van het gescheiden afvoersysteem. Om dit forfaitair bedrag te kunnen ontvangen, moet er minimum 1 betalingsbewijs worden voorgelegd.
 • Een premie van 50% van de bewezen kosten en dit met een maximum van 200 euro.
 • Verplicht toe te voegen
 • Grondplan van vóór de werken
 • Grondplan van ná de werken
 • Een kopie van de gedetailleerde betalingsbewijzen en/of kostennota's met vermelding van het afkoppelingsadres
 • Het conformiteitsattest van de keuring van de privéwaterafvoer door een keurder erkend door Fluvius.
 • Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de volledig laatste bouwvergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent
 • Premievoorwaarden 2021

  Belangrijk Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
  Enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
  Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen.
  Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.
  Premievoorwaarden Informatieblad en aanvraagformulier premie 2021
  Premiebedrag Woon je in Vlaams-Brabant, gebruik dan deze rekenmodule om je premie te berekenen.
  In de andere provincies krijg je een premie van maximum 400 euro.
  De premie bedraagt maximum 400 euro en bestaat uit 2 delen:
 • - Een forfaitair bedrag van 200 euro betaald voor de aanleg van het gescheiden afvoersysteem. Om dit forfaitair bedrag te kunnen ontvangen, moet er minimum 1 betalingsbewijs worden voorgelegd.
 • - Een premie van 50% van de bewezen kosten en dit met een maximum van 200 euro.
 • Verplicht toe te voegen
 • - Grondplan van vóór de werken
 • - Grondplan van ná de werken
 • - Een kopie van de gedetailleerde betalingsbewijzen en/of kostennota's met vermelding van het afkoppelingsadres
 • - Het conformiteitsattest van de keuring van de privéwaterafvoer door een keurder erkend door Fluvius.
 • Toe te voegen indien van toepassing
 • - Een kopie van de volledig laatste bouwvergunning
 • - Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent
 • Premievoorwaarden 2020

  Belangrijk Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
  Enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
  Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen.
  Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.
  Premievoorwaarden Informatieblad en aanvraagformulier premie 2020
  Premiebedrag Woon je in Vlaams-Brabant, gebruik dan deze rekenmodule om je premie te berekenen.
  In de andere provincies krijg je een premie van maximum 400 euro.
  De premie bedraagt maximum 400 euro en bestaat uit 2 delen:
 • - Een forfaitair bedrag van 200 euro betaald voor de aanleg van het gescheiden afvoersysteem. Om dit forfaitair bedrag te kunnen ontvangen, moet er minimum 1 betalingsbewijs worden voorgelegd.
 • - Een premie van 50% van de bewezen kosten en dit met een maximum van 200 euro.
 • Verplicht toe te voegen
 • - Grondplan van vóór de werken
 • - Grondplan van ná de werken
 • - Een kopie van de gedetailleerde betalingsbewijzen en/of kostennota's met vermelding van het afkoppelingsadres
 • - Het conformiteitsattest van de keuring van de privéwaterafvoer door een keurder erkend door Fluvius.
 • Toe te voegen indien van toepassing
 • - Een kopie van de volledig laatste bouwvergunning
 • - Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent
 • Je premie online aanvragen is de snelste manier! Maar je kan elke premie ook aanvragen via het aanvraagformulier dat je per post opstuurt.