Premie E-peil

Je krijgt niet enkel een premie als je een bestaande woning energiezuiniger maakt. Nieuwbouwwoningen en -appartementen krijgen een premie voor een laag energieprestatiepeil of E-peil. Hoe lager dat peil, hoe energiezuiniger de woning.

  2020 2021
Belangrijk
  • Enkel voor nieuwbouw
  • Enkel voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2016
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2020 Informatieblad premie 2021
Premiebedrag
Het premiebedrag is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil
Premiebedrag beschermde afnemer
Beschermde afnemers hebben recht op een verhoging van de premie met 20%
Verhoging premiebedrag
Extra premie van 300 euro voor een zonneboiler mits voldaan wordt aan de vooropgestelde voorwaarden
Verplicht toe te voegen
  • Het ondertekend energieprestatiecertificaat ‘bouw’
  • De ondertekende EPB-aangifte
Toe te voegen indien van toepassing
  • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
  • De toelating tot uitbetaling van de premie aan de aanvrager als de aanvrager van de premie niet de aangifteplichtige is die vermeld staat op de EPB-aangifte
  • Een bewijs van afbraak als ‘herbouw’ niet vermeld is op de EPB-aangifte
  • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Je premie online aanvragen is de snelste manier! Maar je kan elke premie ook aanvragen via het aanvraagformulier dat je per post opstuurt.
Een aanvraagformulier dat je per post opstuurt, moet vergezeld zijn van het attest.