Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Premie E-peil

Je krijgt niet enkel een premie als je een bestaande woning energiezuiniger maakt. Nieuwbouwwoningen en -appartementen krijgen een premie voor een laag energieprestatiepeil of E-peil. Hoe lager dat peil, hoe energiezuiniger de woning.

Premievoorwaarden 2022
Belangrijk
 • Enkel voor nieuwbouw
 • Enkel voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2016
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2022
Premiebedrag Het premiebedrag is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil
Premiebedrag beschermde afnemer Beschermde afnemers hebben recht op een verhoging van de premie met 20%
Verhoging premiebedrag Extra premie van 300 euro voor een zonneboiler mits voldaan wordt aan de vooropgestelde voorwaarden
Verplicht toe te voegen
 • Het ondertekend energieprestatiecertificaat ‘bouw’
 • De ondertekende EPB-aangifte
Toe te voegen indien van toepassing
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • De toelating tot uitbetaling van de premie aan de aanvrager als de aanvrager van de premie niet de aangifteplichtige is die vermeld staat op de EPB-aangifte
 • Een bewijs van afbraak als ‘herbouw’ niet vermeld is op de EPB-aangifte
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Premievoorwaarden 2021

 

Premievoorwaarden 2021

Belangrijk
 • Enkel voor nieuwbouw
 • Enkel voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2016
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2021
Premiebedrag Het premiebedrag is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil
Premiebedrag beschermde afnemer Beschermde afnemers hebben recht op een verhoging van de premie met 20%
Verhoging premiebedrag Extra premie van 300 euro voor een zonneboiler mits voldaan wordt aan de vooropgestelde voorwaarden
Verplicht toe te voegen
 • Het ondertekend energieprestatiecertificaat ‘bouw’
 • De ondertekende EPB-aangifte
Toe te voegen indien van toepassing
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • De toelating tot uitbetaling van de premie aan de aanvrager als de aanvrager van de premie niet de aangifteplichtige is die vermeld staat op de EPB-aangifte
 • Een bewijs van afbraak als ‘herbouw’ niet vermeld is op de EPB-aangifte
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Premievoorwaarden 2020

 

Premievoorwaarden 2020

Belangrijk
 • Enkel voor nieuwbouw
 • Enkel voor bouwaanvragen t.e.m. 31.12.2016
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2020
Premiebedrag Het premiebedrag is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag en het behaalde E-peil
Premiebedrag beschermde afnemer Beschermde afnemers hebben recht op een verhoging van de premie met 20%
Verhoging premiebedrag Extra premie van 300 euro voor een zonneboiler mits voldaan wordt aan de vooropgestelde voorwaarden
Verplicht toe te voegen
 • Het ondertekend energieprestatiecertificaat ‘bouw’
 • De ondertekende EPB-aangifte
Toe te voegen indien van toepassing
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • De toelating tot uitbetaling van de premie aan de aanvrager als de aanvrager van de premie niet de aangifteplichtige is die vermeld staat op de EPB-aangifte
 • Een bewijs van afbraak als ‘herbouw’ niet vermeld is op de EPB-aangifte
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Je premie online aanvragen is de snelste manier! Maar je kan elke premie ook aanvragen via het aanvraagformulier dat je per post opstuurt.
Een aanvraagformulier dat je per post opstuurt, moet vergezeld zijn van het attest.