Premie dakisolatie of zoldervloerisolatie

Wist je dat een doorsnee gebouw de meeste warmte verliest via het dak? Je doet er dus goed aan om er eerst voor te zorgen dat zowel hellende daken als platte daken goed geïsoleerd zijn. Daarbij wordt een isolatiedikte van 15 centimeter warm aanbevolen, maar meer mag natuurlijk ook.

Bereken je energiewinst bij de isolatie van een hellend dak.

Verwarm je de ruimte onder je hellend dak niet, dan kun je beter je zoldervloer isoleren. Door de beperktere oppervlakte bespaar je niet alleen op je energiefactuur, maar ook op isolatiemateriaal en de plaatsing.

  2020 2021
Belangrijk
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
 • R-waarde ≥ 4,50m² K/W
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2021 en 31/12/2022
 • R-waarde ≥ 4,50m² K/W
 • Een aannemer moet de isolatie plaatsen
Premievoorwaarden Informatieblad premie 2020 Informatieblad premie 2021
Informatieblad asbestverwijdering 2021
Premiebedrag
 • 4 euro/m² als een aannemer plaatst
 • 2 euro/m² als je zelf plaatst
4 euro/m²
Premiebedrag beschermde afnemer
 • 10,5 euro/m² als een aannemer plaatst
 • 5,25 euro/m² als je zelf plaatst
10,5 euro/m²
Verhoging premiebedrag Niet van toepassing
 • Toepassing uitsluitend nachttarief: verhoging premiebedrag met 50%
 • Asbestverwijdering tijdens renovatiewerken: premiebedrag + 8 euro/m²
De verhogingen zijn ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhogingen van de premiebedragen voor beschermde afnemers.
Attest Attest plaatsing 2020 Attest plaatsing 2021
Attest asbestverwijdering 2021
Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
Toe te voegen indien van toepassing
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Je premie online aanvragen is de snelste manier! Maar je kan elke premie ook aanvragen via het aanvraagformulier dat je per post opstuurt.
Een aanvraagformulier dat je per post opstuurt, moet vergezeld zijn van het attest.