Premie dakisolatie of zoldervloerisolatie

Wist je dat een doorsnee gebouw de meeste warmte verliest via het dak? Je doet er dus goed aan om er eerst voor te zorgen dat zowel hellende daken als platte daken goed geïsoleerd zijn. Daarbij wordt een isolatiedikte van 15 centimeter warm aanbevolen, maar meer mag natuurlijk ook.

Bereken je energiewinst bij de isolatie van een hellend dak.

Verwarm je de ruimte onder je hellend dak niet, dan kan je beter je zoldervloer isoleren. Door de beperktere oppervlakte bespaar je niet alleen op je energiefactuur, maar ook op isolatiemateriaal en de plaatsing.

Heb je een eindfactuur opgemaakt na 1/7/2020 en vóór 1/1/2021 en heb je jouw premie-aanvraag nog niet ingediend binnen de vooropgestelde termijn van 1 jaar? Dan heb je nog tijd tot 1/7/2022 om je aanvraag in te dienen.
Een voorbeeld: je eindfactuur dateert van 1/9/2020 en je had je premie niet aangevraagd vóór 1/9/2021, dan kan je door deze uitbreiding alsnog je premie aanvragen met deze eindfactuur en dit vóór 1/7/2022.

Premievoorwaarden 2022
Belangrijk
 • Deze premie kan je nog tot en met 30 juni 2022 aanvragen bij Fluvius. Daarna verloopt de aanvraag van je premie via https://www.mijnverbouwpremie.be/. Simuleer daar wat dit voor jouw premies betekent!
 • Datum eindfactuur tussen 1/01/2022 en 31/12/2023
 • R-waarde ≥ 4,50m² K/W
 • Een aannemer moet de isolatie plaatsen
 • BENO-pass Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass wanneer die in het verleden voor jouw woning of appartement al werd geactiveerd. Wanneer je premie met een eindfactuur uit 2021 voor een eerste investering in de woning niet voor 1 juli 2022 bij Fluvius werd aangevraagd en goedgekeurd, kunnen we de BENO-pass nadien niet meer activeren.
  Premievoorwaarden Informatieblad premie 2022
  Informatieblad asbestverwijdering 2022
  Premiebedrag 8 euro/m²
  Premiebedrag beschermde afnemer 14,5 euro/m²
  Verhoging premiebedrag
 • Toepassing uitsluitend nachttarief: verhoging premiebedrag met €2/m²
 • Asbestverwijdering tijdens renovatiewerken: premiebedrag + 8 euro/m²
 • De verhogingen zijn ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhogingen van de premiebedragen voor beschermde afnemers.
  Attest Attest plaatsing 2022
  Attest asbestverwijdering 2022
  Verplicht toe te voegen
 • Een kopie van alle facturen
 • Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
 • Toe te voegen indien van toepassing
 • Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent
 • Premievoorwaarden 2021

  Belangrijk
 • - Datum eindfactuur tussen 1/01/2021 en 31/12/2022
 • - R-waarde ≥ 4,50m² K/W
 • - Een aannemer moet de isolatie plaatsen
 • BENO-pass Deze premie komt in aanmerking voor de BENO-pass wanneer die in het verleden voor jouw woning of appartement al werd geactiveerd. Wanneer je premie met een eindfactuur uit 2021 voor een eerste investering in de woning niet voor 1 juli 2022 bij Fluvius werd aangevraagd en goedgekeurd, kunnen we de BENO-pass nadien niet meer activeren.
  Premievoorwaarden Informatieblad premie 2021
  Informatieblad asbestverwijdering 2021
  Premiebedrag 4 euro/m²
  Premiebedrag beschermde afnemer 10,5 euro/m²
  Verhoging premiebedrag
 • - Toepassing uitsluitend nachttarief: verhoging premiebedrag met 50%
 • - Asbestverwijdering tijdens renovatiewerken: premiebedrag + 8 euro/m²
 • De verhogingen zijn ondergeschikt aan en niet cumuleerbaar met de verhogingen van de premiebedragen voor beschermde afnemers.
  Attest Attest plaatsing 2021
  Attest asbestverwijdering 2021
  Verplicht toe te voegen
 • - Een kopie van alle facturen
 • - Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
 • Toe te voegen indien van toepassing
 • - Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • - Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • - Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent
 • Premievoorwaarden 2020

  Belangrijk
 • - Datum eindfactuur tussen 1/01/2020 en 31/12/2020
 • - R-waarde ≥ 4,50m² K/W
 • Premievoorwaarden Informatieblad premie 2020
  Premiebedrag
 • - 4 euro/m² als een aannemer plaatst
 • - 2 euro/m² als je zelf plaatst
 • Premiebedrag beschermde afnemer
 • - 10,5 euro/m² als een aannemer plaatst
 • - 5,25 euro/m² als je zelf plaatst
 • Verhoging premiebedrag Niet van toepassing
  Attest Attest plaatsing 2020
  Verplicht toe te voegen
 • - Een kopie van alle facturen
 • - Een attest met technische informatie over de geplaatste isolatie
 • Toe te voegen indien van toepassing
 • - Aanvragen op papier moeten vergezeld zijn van het aanvraagformulier en het attest
 • - Een kopie van de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning
 • - Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent
 • Je premie online aanvragen is de snelste manier! Maar je kan elke premie ook aanvragen via het aanvraagformulier dat je per post opstuurt.
  Een aanvraagformulier dat je per post opstuurt, moet vergezeld zijn van het attest.