Premie infiltratievoorziening

Omdat zo veel oppervlakte in Vlaanderen is bebouwd, gebetonneerd en geplaveid, kan het regenwater vaak onvoldoende in de bodem dringen. In periodes van lange droogte, dreigen daardoor de grondwaterreserves uitgeput te raken. Om dat probleem tegen te gaan, biedt infiltratie een oplossing. Daarmee zorg je ervoor dat proper regenwater (dat je niet zelf gebruikt) de tijd en ruimte krijgt om in het aardoppervlak te dringen. Installeer je zo’n infiltratievoorziening zonder daar wettelijk toe verplicht te zijn, dan heb je recht op een premie.

Zo krijg je snel je premie voor je infiltratievoorziening:

  1. Controleer of je deze premie kan aanvragen in je gemeente in deze lijst .
    Staat er bij je gemeente en de premie in de lijst geen 'X', dan kan je helaas nog niet meegenieten van de premie.
  2. Lees de algemene en technische voorwaarden
  3. Start je online aanvraag