Premie infiltratievoorziening

Omdat zo veel oppervlakte in Vlaanderen is bebouwd, gebetonneerd en geplaveid, kan het regenwater vaak onvoldoende in de bodem dringen. In periodes van lange droogte, dreigen daardoor de grondwaterreserves uitgeput te raken. Om dat probleem tegen te gaan, biedt infiltratie een oplossing. Daarmee zorg je ervoor dat proper regenwater (dat je niet zelf gebruikt) de tijd en ruimte krijgt om in het aardoppervlak te dringen. Installeer je zo’n infiltratievoorziening zonder daar wettelijk toe verplicht te zijn, dan heb je recht op een premie.

Zo krijg je snel je premie voor je infiltratievoorziening:

  1. Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
    Belangrijk: enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
    Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen. Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.
  2. Lees de algemene en technische voorwaarden
  3. Start je online aanvraag