Premie hemelwaterput met pompinstallatie

Water valt in ons land veelvuldig uit de lucht. Het zou dus jammer zijn om dat niet te gebruiken waar mogelijk. Het enige dat je daarvoor nodig hebt, is een hemelwaterput en een pompinstallatie om het water in huis te krijgen. Heb je dat geïnstalleerd zonder daar wettelijk toe verplicht te zijn? Vraag dan zeker je premie aan.

Zo krijg je snel je premie voor je hemelwaterput:

  1. Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
    Belangrijk: enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
    Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen. Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.
  2. Lees de algemene en technische voorwaarden
  3. Start je online aanvraag