Premie gescheiden afvoersysteem

Om afwatering beter te voorzien op zware neerslag en om zuivering van afvalwater efficiënter te laten verlopen, scheiden we onze rioleringsbuizen voor regen- en afvalwater. Die scheiding is bij nieuwbouw en grote renovaties al verplicht. Is dat voor jou niet het geval, maar wil je toch investeren in deze duurzame maatregel, dan kun je hiervoor op een premie rekenen.

Woon je in Vlaams-Brabant, gebruik dan deze rekenmodule om je premie te berekenen.
In de andere provincies krijg je een premie van maximum € 400,00. Deze premie bestaat uit 2 delen: een forfaitair bedrag van € 200,00 voor de werken en een premie van maximum € 200,00 voor de kosten. Dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via facturen.

Zo krijg je snel je premie voor een scheiding van afvalwater en hemelwater:

  1. Controleer of je deze premie kan aanvragen in je gemeente in deze lijst .
    Staat er bij je gemeente en de premie in de lijst geen 'X', dan kan je helaas nog niet meegenieten van de premie.
  2. Lees de algemene en technische voorwaarden
  3. Start je online aanvraag