Contracten, reglementen, btw-attest, tarieven elektriciteit

Contracten & reglementen

Er zijn verschillende soorten contracten en reglementen:

Leveringscontract

Met een leverancier naar keuze sluit je een leveringscontract. Voor elektriciteit en/of voor aardgas. Dat is een overeenkomst die de verkoop van de energie beschrijft. Het bepaalt de energieprijs en de gewenste diensten. Check wie de meest interessante leverancier voor jou is via vtest.vreg.be.

Aansluitingsreglement

Voor aansluitingen elektriciteit op laagspanning (nominale spanning < 1 000 V) is het aansluitingsreglement van de distributienetbeheerder van toepassing. Dat regelt de verhoudingen tussen de distributienetbeheerder en jou, als distributienetgebruiker.

Aansluitingscontract

Voor aansluitingen elektriciteit op midden- en hoogspanning wordt tussen de distributienetbeheerder en jou een aansluitingscontract gesloten. Dat document bepaalt de wederzijdse rechten en plichten van de betrokken partijen.

Algemene Voorwaarden voor Aanleg- en Aansluitingswerken

De algemene aansluitingsvoorwaarden regelen de verhouding tussen de netgebruiker en de distributienetbeheerder, in de periode tussen offertering en realisatie van de aansluiting. Deze voorwaarden worden bij de offerte voor realisatie of wijziging aansluiting en de daaraan verbonden ontwerpen, studies en andere diensten, gevoegd. Na indienstneming van de aansluiting zijn het aansluitingsreglement of aansluitingscontract van toepassing.

Voorschriften cabines op hoogspanning

PDF Document | 222.07 KB
PDF Document | 1.93 MB

Je vindt meer toelichting over de oprichting en de aansluiting van een cabine op hoogspanning op deze info-pagina.

Reglement voor verkavelingen en bouwprojecten

Attest btw-reductie in de bouw (voor woningen ouder dan 10 jaar)

Heb je recht op een btw-reductie in de bouw voor woningen ouder dan 10 jaar? Klik dan op onderstaande link, vul het document in en hou het bij de hand voor je verdere aanvraag via onze tool. 

PDF Document | 70.17 KB

Tarieven

Het is de overheidsinstantie VREG, de Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en Gas, die deze tarieven goedkeurt. De VREG heeft ook de bevoegdheid om voorlopige tarieven vast te stellen. De tarieven zijn van toepassing voor een bepaalde termijn.

PDF Document | 511.2 KB

Distributie- en injectietarieven

Afname elektriciteit

Injectie elektriciteit

Transportnettarieven

Sociale tarieven

Fraude en zegelbreuk

Geldig van 01/03/2019 tot 30/06/2019

GASELWEST IVEKA
IMEA IVERLEK
IMEWO SIBELGAS
INTERGEM  

 

Geldig van 01/01/2019 tot 28/02/2019

GASELWEST IVEKA
IMEA IVERLEK
IMEWO SIBELGAS
INTERGEM  

 

Niet-beschermde gedropte klanten

Geldig van 01/03/2019 tot 30/06/2019

GASELWEST IVEKA
IMEA IVERLEK
IMEWO SIBELGAS
INTERGEM  

 

Geldig van 01/01/2019 tot 28/02/2019

GASELWEST IVEKA
IMEA IVERLEK
IMEWO SIBELGAS
INTERGEM  

 

Beschermde klanten

Geldig van 01/07/2020 tot 30/09/2020

Elektriciteit Warmte
Warmte: installatie eigendom Fluvius West  

 

Geldig van 01/02/2020 tot 31/07/2020

Elektriciteit Warmte
Warmte: installatie eigendom Fluvius West  

 

Tarieven voor verkavelingen en appartementen

Wil je een verkaveling aanleggen? Neem contact op met het bestuur van de stad of gemeente waar de verkaveling ligt. Als verkavelaar sta je onder meer in voor de aanleg en de oprichting van de installaties voor de distributie van elektriciteit, aardgas en openbare verlichting.

Kost aansluiting: extra informatie

De distributienetbeheerder wijst erop dat de tarifaire voorwaarden zoals die hier worden gepubliceerd, enkel worden meegedeeld ten voorlopige titel en om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden. De publicatie van de voorwaarden, noch de inhoud of de toepassing ervan door de distributienetbeheerder, betekenen dat de distributienetbeheerder instemt met en/of afziet van haar rechten met betrekking tot de tarifaire beslissingen van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

Nieuwe belastingen of heffingen van welke aard ook, verhogingen van bestaande belastingen en retributies, opgelegd door een bevoegde publieke instantie en betrekking hebbend op (het gebruik van) de installaties die dienen voor het vervoer, de transformatie binnen het distributienet, de distributie, het meten en/of het gebruik van elektrische energie of aardgas (niet-limitatief) zullen in de tarieven worden opgenomen of worden doorgerekend in afwachting van de opname in het tarief, of zullen als apart tarief aan de distributienetgebruiker worden aangerekend.

1. De gepubliceerde tarieven zijn enkel van toepassing voor de gemeenten Brasschaat, Duffel, Mortsel en Zwijndrecht, de districten Antwerpen, Berchem, Berendrecht, Borgerhout, Deurne, Ekeren, Merksem, Wilrijk en Zandvliet van de stad Antwerpen en de wijk Hoogboom van de gemeente Kapellen.
2. De gepubliceerde tarieven zijn enkel van toepassing voor de gemeenten Aartselaar, Boom, Borsbeek, Brecht, Edegem, Hove, Kontich, Lier, Lint, Rumst, Schelle, Schilde, Schoten, Stabroek en Wijnegem.
3. De gepubliceerde tarieven zijn enkel van toepassing voor de gemeente Vorselaar.