Premie gescheiden afvoersysteem

Om afwatering beter te voorzien op zware neerslag en om zuivering van afvalwater efficiënter te laten verlopen, scheiden we onze rioleringsbuizen voor regen- en afvalwater. Die scheiding is bij nieuwbouw en grote renovaties al verplicht. Is dat voor jou niet het geval, maar wil je toch investeren in deze duurzame maatregel, dan kun je hiervoor op een premie rekenen.

Investeerde je op eigen initiatief in een gescheiden afvoer? En is je installatie gekeurd voor 1 januari 2023?
Klik dan op de knop hieronder om je aanvraag te starten.

Online aanvraag premie 2022

Premievoorwaarden en aanvraag 2023
Belangrijk

Ga na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
Enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen.
Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.

Gelden onderstaande voorwaarden voor jou? Dan kan je hier vanaf 24 januari 2023 online je premie aanvragen.

 • Je liet je gescheiden afvoersysteem zelf keuren.
 • Je kreeg van ons een e-mail of brief met je EAN-code voor je rioolaansluiting.
 • De omgevingsvergunning van je woning dateert van vóór 2005.
Hou bij je aanvraag de EAN-code van je riolering bij de hand. Je EAN-code bestaat uit 18 cijfers en vind je op de brief die je van ons kreeg na de keuring van je gescheiden afvoer. Heb je geen brief? Vraag je EAN-code dan op via ons contactformulier. Verschillende appartementen van hetzelfde gebouw delen dezelfde EAN-code.
Premievoorwaarden

Informatieblad premie 2023

Premiebedrag500 euro
Toe te voegen indien van toepassing

Voorziet jouw gemeente een bijkomende premie dan sturen wij, na jouw toestemming, de nodige gegevens door zodat je gemeente de premie vervolgens kan uitbetalen.
Hiervoor hebben we volgende bijkomende stukken nodig:

 • Een grondplan oud en nieuw
 • Betalingsbewijzen (facturen, kastickets, …)

Ben je een beschermde klant? 

 • Voeg dan ook hiervan een attest toe zodat de gemeente je premiebedrag eventueel kan verhogen.

Premievoorwaarden en aanvraag 2022

Premievoorwaarden en aanvraag 2022
BelangrijkGa na of je de premie kan aanvragen in jouw gemeente in deze lijst.
Enkel de gemeenten waar je één of meerdere premies kan aanvragen voor rationeel watergebruik zijn in de lijst opgenomen.
Staat jouw gemeente niet in de lijst dan kan je hiervoor geen premie aanvragen.
Enkel de premies waarbij een ‘X’ vermeld staat, kan je in jouw gemeente aanvragen.
Premievoorwaarden

Informatieblad en aanvraagformulier premie 2022

PremiebedragWoon je in Vlaams-Brabant, gebruik dan deze rekenmodule om je premie te berekenen.
In de andere provincies krijg je een premie van maximum 400 euro.
De premie bedraagt maximum 400 euro en bestaat uit 2 delen:
 • een forfaitair bedrag van 200 euro betaald voor de aanleg van het gescheiden afvoersysteem. Om dit forfaitair bedrag te kunnen ontvangen, moet er minimum 1 betalingsbewijs worden voorgelegd.
 • Een premie van 50% van de bewezen kosten en dit met een maximum van 200 euro.
Verplicht toe te voegen
 • Grondplan van vóór de werken
 • Grondplan van ná de werken
 • Een kopie van de gedetailleerde betalingsbewijzen en/of kostennota's met vermelding van het afkoppelingsadres
 • Het conformiteitsattest van de keuring van de privéwaterafvoer door een keurder erkend door Fluvius.
Toe te voegen indien van toepassing
 • Een kopie van de volledig laatste bouwvergunning
 • Een bewijsstuk dat je beschermde klant bent