EPC-labelpremie vs BENO-pass

Bovenop de individuele energiepremies voor woongebouwen, kan je in aanmerking komen voor een bijkomende renovatiepremie van Fluvius. Er bestaan 2 types renovatiepremies, elk met hun specifieke voorwaarden.

BENO-pass

De BENO-pass is het elektronisch dossier van jouw woning of appartement waarin alle energiebesparende maatregelen bijgehouden worden die in aanmerking kunnen komen voor één of meerdere totaalrenovatiebonussen, op voorwaarde dat :

 • Je voor de investeringen een premie hebt ontvangen van Fluvius.
 • Het gaat over investeringen die na 1 januari 2017 uitgevoerd werden
 • Je binnen een periode van 5 jaar er minstens 3 verschillende investeringen uitvoert.
 • De investeringen voldoen aan de minimale vereisten en technische voorwaarden (bijvoorbeeld omtrent isoleren).
 • De totale woning voldoet na de investeringen aan de minimale vereisten die aan iedere individuele investering opgelegd worden (bijvoorbeeld alle ramen voorzien van glas met U-waarde van maximaal 1,0 of het volledige dak geïsoleerd met een Rd-waarde van minstens 4,5 enzovoort).

Vanaf de datum op de eindfactuur van de eerste investering die op je BENO-pass staat, heb je nog vijf jaar de tijd om extra investeringen op de BENO-pass te laten meetellen. De BENO-pass wordt voor jou automatisch aangemaakt en moet je dus niet afzonderlijk aanvragen.

Meer info over de BENO-pass.

EPC-labelpremie

De EPC-labelpremie is nieuw sinds 1/1/2021 en wordt toegekend voor de grondige energetische renovatie van een woning of een wooneenheid. Voor je start met renoveren heb je een EPC van je woning of wooneenheid nodig. Dit EPC mag niet ouder zijn dan 2019 en moet label E of F zijn voor een woning, of D, E of F voor een appartement. Daarna heb je 5 jaar de tijd om je woning of wooneenheid grondig te renoveren. Zijn je werken klaar? Dan laat je opnieuw een EPC van je woning of wooneenheid opmaken. Is het energielabel van je woning of appartement verbeterd (tot C of beter voor een woning en B of beter voor een appartement), dan kan je hiervoor een premie ontvangen.
De EPC-labelpremie moet je wel afzonderlijk aanvragen via Mijn Fluvius.

Meer info over EPC-labelpremie.

Voor welke renovatiepremie kom ik in aanmerking?

Je kan slechts voor 1 van deze 2 renovatiepremies in aanmerking komen. Indien nodig zal je gevraagd worden een keuze te maken. De richtlijnen die bepalen voor welke renovatiepremie je in aanmerking komt of kan komen zijn als volgt:

 • Woningen en wooneenheden waarvoor vóór 1-1-2021 minstens één premie aangevraagd werd (met eindfacturen gedateerd tussen 01-01-2017 en vóór 1-1-2021) vallen onder het systeem van BENO-pass met totaalrenovatiebonussen. Deze komen niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie.
 • Woningen en wooneenheden waarvoor vanaf 1-1-2021 een eerste premie met eindfactuur gedateerd vóór 1-1-2021 aangevraagd wordt, vallen ook nog onder het systeem van BENO-pass met totaalrenovatiebonussen. Ook deze komen niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie.
 • Woningen en wooneenheden waarvoor vanaf 1-1-2021 een eerste premie met eindfactuur gedateerd vanaf 1-1-2021 aangevraagd wordt, vallen niet meer onder het systeem van de BENO-pass, maar kunnen wel beroep doen op de EPC-labelpremie.
  • Uitzondering hierop: indien die eindfactuur gedateerd is tussen 1-1-2021 en 31-12-2021 en je voor deze werken een ondertekende bestelbon of ondertekende offerte kan voorleggen die gedateerd is vóór 1-1-2021, dan kan je kiezen om:

   • ofwel een BENO-pass te laten aanmaken,
   • ofwel gebruik te maken van de EPC-labelpremie.

   Pas op: Eénmaal deze keuze gemaakt, is deze onherroepelijk. Als de klant kiest voor de BENO-pass zal deze keuze aan Fluvius meegedeeld moeten worden.

   Bij je eerste aanvraag met eindfactuur in 2021 ontvang je van Fluvius een bericht waarin we je vragen een keuze te maken.

   • Kies je voor de BENO-pass? Dan vragen we jou deze keuze door te geven aan Fluvius via het contactformulier op de website van Fluvius. Vermeld in de sectie ‘Wat wil je ons vragen?’ dat je kiest voor de BENO-pass. Geef steeds al je contactgegevens op en voeg de ondertekende bestelbon/offerte als bijlage toe zodat we je keuze in jouw dossier kunnen registreren.
   • Kies je voor de EPC-labelpremie? Dan kan je de activatie van deze premie aanvragen via Mijn Fluvius.
   De keuze voor één van beide renovatiepremies hangt af van de toekomstige renovatiewerken en bijkomende investeringen die je mogelijks nog zal uitvoeren.

De richtlijnen in een overzicht:

Datum eindfactuur werkenDatum aanvraag 1ste premieRenovatiepremie
Voor 1/1/2021Voor 1/1/2021BENO-pass
Voor 1/1/2021Na 1/1/2021BENO-pass
Na 1/1/2021Na 1/1/2021EPC-labelpremie
Na 1/1/2021Na 1/1/2021 maar ondertekende offerte/bestelbon van vóór 1/1/2021 én aanvraag premie ingediend uiterlijk op 30/06/2022Keuze tussen EPC-labelpremie of BENO-Pass (*)

(*)zie toelichting uitzondering