EPC-labelpremie

De EPC-labelpremie wordt vanaf 1-1-2021 toegekend voor de grondige energetische renovatie van een woning of een wooneenheid. Voldoe je aan de voorwaarden, dan heb je recht op de EPC-labelpremie. Je kan deze premie enkel online aanvragen.

Voor je start met verbouwen heb je een EPC van je woning of wooneenheid nodig van vóór de renovatiewerken.

 • Start je online premieaanvraag en kies voor ‘Activatie EPC-labelpremie’
  Let op! Je Activatie EPC-labelpremie' moet in Mijn Fluvius de status 'goedgekeurd' hebben vooraleer je de 'uitbetaling EPC-labelpremie' kunt aanvragen. 
 • Hou de datum en het certificaatnummer van je EPC-certificaat van voor de renovatiewerken bij de hand. Duid het EPC-label aan.

Daarna heb je 5 jaar de tijd om je woning of wooneenheid grondig te renoveren. Zijn je werken klaar? Dan laat je opnieuw een EPC van je woning of wooneenheid opmaken.

 • Start je online premieaanvraag en kies voor ‘Uitbetaling EPC-labelpremie’.
 • Hou de datum en het certificaatnummer van je nieuwe EPC-certificaat (van na de renovatiewerken) bij de hand. Duid het nieuwe EPC-label aan.

Wanneer je je eerste premie aanvraagt in 2021, je offerte ondertekende in 2020 en voor deze werken een eindfactuur ontving in 2021, moet je een keuze maken tussen de EPC-labelpremie en de Beno-pass. Meer info over deze keuze.

Premievoorwaarden 2023
Belangrijk
 • EPC vóór de renovatie (= start-EPC) mag niet ouder zijn dan 2019
 • Nieuw EPC opgemaakt na 1/1/2021 en binnen termijn van 5 jaar t.o.v. start-EPC
 • Enkel premie bij labelverhoging volgens de voorwaarden (zie informatieblad)
 • De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonussen van de BENO-pass
 • Werd jij na 1 januari 2021 de nieuwe eigenaar van het gebouw? Dan kan je in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie, zelfs als een vorige eigenaar het totaalrenovatiebonustraject voor dezelfde woning had opgestart en hiervoor eventueel al één of meerdere bonussen heeft ontvangen.
 • Ook eenzelfde eigenaar kan na een afgelopen totaalrenovatiebonustraject nog in aanmerking komen voor de EPC-labelpremie voor dezelfde woning. Daarvoor moet er een slecht EPC (label E of F bij een woning, label D, E of F bij appartement) beschikbaar zijn van voor de werken en eentje dat opgemaakt is na afloop van het totaalrenovatiebonustraject.
PremievoorwaardenInformatieblad 2023
Premiebedrag
 • 2500 euro tot max. 5000 euro voor een woning
 • 2500 euro tot max. 3750 euro voor een appartement of wooneenheid
Premiebedrag beschermde afnemerVerhoging premiebedrag met 20%
Verplicht toe te voegen
 • EPC vóór de renovatiewerken
 • EPC na de renovatiewerken
Toe te voegen indien van toepassingEen bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Premievoorwaarden EPC-labelpremie 2022

Belangrijk
 • EPC vóór de renovatie (= start-EPC) mag niet ouder zijn dan 2019
 • Nieuw EPC opgemaakt na 1/1/2021 en binnen termijn van 5 jaar t.o.v. start-EPC
 • Enkel premie bij labelverhoging volgens de voorwaarden (zie informatieblad)
 • De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonussen van de BENO-pass
PremievoorwaardenInformatieblad 2022
Premiebedrag
 • 2500 euro tot max. 5000 euro voor een woning
 • 2500 euro tot max. 3750 euro voor een appartement of wooneenheid
Premiebedrag beschermde afnemerVerhoging premiebedrag met 20%
Verplicht toe te voegen
 • EPC vóór de renovatiewerken
 • EPC na de renovatiewerken
Toe te voegen indien van toepassingEen bewijsstuk dat je beschermde klant bent

Premievoorwaarden EPC-labelpremie 2021

Belangrijk
 • EPC vóór de renovatie (= start-EPC) mag niet ouder zijn dan 2019
 • Nieuw EPC opgemaakt na 1/1/2021 en binnen termijn van 5 jaar t.o.v. start-EPC
 • Enkel premie bij labelverhoging volgens de voorwaarden (zie informatieblad)
 • De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonussen van de BENO-pass
 • Het EPC-attest moet schriftelijk of digitaal ondertekend zijn
PremievoorwaardenInformatieblad 2021
Premiebedrag
 • 2500 euro tot max. 5000 euro voor een woning
 • 2500 euro tot max. 3750 euro voor een appartement of wooneenheid
Premiebedrag beschermde afnemerVerhoging premiebedrag met 20%
Verplicht toe te voegen
 • EPC vóór de renovatiewerken
 • EPC na de renovatiewerken
Toe te voegen indien van toepassingEen bewijsstuk dat je beschermde klant bent