Eigendomsoverdracht zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 25 kVA melden