Eigendomsoverdracht zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA melden