Hernieuwbare energiegemeenschap (HEG)

Actieve afnemers, lokale overheden en kleine en middelgrote ondernemingen kunnen zich verenigen in een energiegemeenschap om collectief energie uit te wisselen.

Infographic hernieuwbare energiegemeenschap

Zijn de basisbegrippen rond energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop nog niet helemaal duidelijk? Neem dan eerst een kijkje op de pagina “Delen en (ver)kopen van energie”.

Voor wie is een hernieuwbare energiegemeenschap?

 • Deelname en zeggenschap is beperkt tot burgers, lokale overheden en kleine en middelgrote ondernemingen.
 • De hernieuwbare installatie is in eigendom van de gemeenschap

Meer info vind je op de website van de VREG.

Wie zijn de betrokkenen bij een hernieuwbare energiegemeenschap?

 • Een hernieuwbare energiegemeenschap (HEG) is een rechtspersoon:
  • een HEG is een vennootschap of een vereniging
  • de vennoten of leden van de HEG sluiten daarnaast elk een overeenkomst over hun rechten en verplichtingen met de HEG
 • Wie aan energiedelen doet is een deelnemer. Als deelnemer kan je je injectie met andere deelnemers delen (de energiedeler) en/of injectie van andere deelnemers uit de gemeenschap afnemen (de ontvanger).
 • De deelnemers stellen een beheerder aan die optreedt als vertegenwoordiger tussen Fluvius en de gemeenschap. De beheerder is verantwoordelijk voor een correcte en volledige registratie van de gemeenschap bij Fluvius.

Wat zijn de voorwaarden voor een hernieuwbare energiegemeenschap?

 • Er is een rechtspersoon met de nodige statuten en afspraken.
 • Als deelnemer beschik je over een communicerende digitale meter of over een AMR-meter.
 • Als deelnemer heb je elk een individuele aansluiting op het Fluvius-net met een individuele meter.
 • Als deelnemer heb je een contract voor elektriciteit bij een commerciële energieleverancier.
 • Voor elke deelnemer met een digitale meter is meetregime 3 geactiveerd bij de energieleverancier.
 • Een HEG heeft minstens twee deelnemers. Er is minstens één energiedeler en minstens één ontvanger. De beheerder heeft de gemeenschap aangemeld bij de VREG.
 • De HEG heeft haar werkingsgrenzen afgebakend op basis van technische of geografische nabijheid, in functie van de doelstellingen of activiteiten van de HEG.
 • De HEG is zelf eigenaar (rechtspersoon) van de installaties voor zijn activiteiten. De uitbating ervan mag wel toewezen zijn aan een derde partij.
 • Energie die geproduceerd wordt binnen de energiegemeenschap mag kosteloos gedeeld worden onder de leden, bijvoorbeeld volgens het geïnvesteerde bedrag. Als er aan twee of meerdere eindafnemers energie verkocht wordt, moet de verkopende partij een leveranciersvergunning aanvragen bij de VREG of beroep doen op een bestaande leverancier die als tussenschakel optreedt tussen de verkoper en de afnemers.

Waar registreer ik mijn hernieuwbare energiegemeenschap?

Je registreert je hernieuwbare energiegemeenschap via Mijn Fluvius. Meer info over het proces en een begeleidende checklist in het protocol.

Start je aanmelding