Energiegemeenschappen van burgers

Actieve afnemers, lokale overheden en ondernemingen kunnen zich verenigen in een energiegemeenschap om collectief energie uit te wisselen, samen te investeren in een opwekkingsvorm, een (wijk-)batterij te plaatsen, een oplaadmogelijkheid voor elektrische voertuigen te voorzien enz.

Infographgic energiegemeenschap van burgers

Zijn de basisbegrippen rond energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop nog niet helemaal duidelijk? Neem dan eerst een kijkje op de pagina “Delen en (ver)kopen van energie”.

Voor wie zijn energiegemeenschappen van burgers?

 • Deelname staat open voor iedereen: burgers, lokale overheden en alle ondernemingen.
 • Zeggenschap is beperkt tot burgers, lokale overheden en kleine ondernemingen.

Meer info vind je op de website van de VREG.

Wie is betrokken bij een energiegemeenschap van burgers?

 • Een energiegemeenschap van burgers (EGB) is een rechtspersoon:
  • een EGB is een vennootschap of een vereniging
  • de vennoten of leden van de EGB sluiten daarnaast elk een overeenkomst over hun rechten en verplichtingen met de EGB
 • Wie aan energiedelen doet is een deelnemer. Als deelnemer kan je je injectie met andere deelnemers delen (de energiedeler) en/of injectie van andere deelnemers uit de gemeenschap afnemen (de ontvanger).
 • De deelnemers stellen een beheerder aan die optreedt als vertegenwoordiger tussen Fluvius en de gemeenschap.

Wat zijn de voorwaarden voor een energiegemeenschap van burgers?

 • Er is een rechtspersoon met de nodige statuten en afspraken.
 • Als deelnemer beschik je over een communicerende digitale meter of over een AMR-meter.
 • Elke deelnemer heeft een individuele aansluiting op het Fluvius-net met een individuele meter.
 • Als deelnemer heb je een contract voor elektriciteit bij een commerciële energieleverancier.
 • Voor elke deelnemer met een digitale meter is meetregime 3 geactiveerd bij de energieleverancier.
 • Een EGB heeft minstens twee deelnemers. Er is minstens één energiedeler en minstens één ontvanger. De beheerder heeft de gemeenschap aangemeld bij de VREG.
 • Energie die geproduceerd wordt binnen de energiegemeenschap mag kosteloos gedeeld worden onder de leden, bijvoorbeeld volgens het geïnvesteerde bedrag. Als er aan twee of meerdere eindafnemers energie verkocht wordt, moet de verkopende partij een leveranciersvergunning aanvragen bij de VREG of beroep doen op een bestaande leverancier die als tussenschakel optreedt tussen de verkoper en de afnemers.

Waar registreer ik mijn energiegemeenschap voor burgers?

Je registreert je energiegemeenschap via Mijn Fluvius. Meer info over het proces en een begeleidende checklist in het protocol.

Start je aanmelding