Wat doet de uitzonderingsleverancier?

Volgens de regels van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) kan niemand elektriciteit of aardgas krijgen zonder een energiecontract bij een commerciële energieleverancier. Wie dus door omstandigheden dat energiecontract verliest, kan bij de Uitzonderingsleverancier terechtkomen.

Infographic over de uitzonderingsleverancier

Wat houdt dit in?

De uitzonderingsleverancier komt enkel in beeld tijdens specifieke omstandigheden, zoals:

  • bij een verhuis waarbij de vertrekkende en de nieuwe klant hun energieleverancier niet informeren
  • wanneer een leverancier de energielevering aan een niet-residentiële klant stopzet omwille van wanbetaling
  • wanneer je als niet-residentiële klant na het einde van het energiecontract geen nieuw contract afsluit

In deze gevallen zal de distributienetbeheerder de nodige stappen ondernemen. Zo treedt Fluvius bijvoorbeeld op als uitzonderingsleverancier tot je een nieuw contract hebt gesloten bij een commerciële energieleverancier. Daarna ontvang je een afrekening voor je energieverbruik tijdens deze periode.